Deset let ‘zrychlujícího se globálního oteplování’?

Uveřejněno dne 2 října 2013 000 11:48

Data ale Obamovo tvrzení nepodporují. Během slyšení před US Senátem v červenci 2013, na němž Roger Pielke Jr. a Roy Spencer ke zjevnému zděšení klimatických extremistů poskytli hvězdně přednesená svědectví, nebyl však ani jeden z „Demokratických“ senátorů ani žádný z lidí, které si vybrali, aby svědčili před nimi, nijak žhavý, aby obhajoval tvrzení pana Obamy, že v posledním desetiletí se globální oteplování dosud nespatřeným tempem zrychluje.

Při shromáždění ke sběru peněz kongresové kampaňové komise „Demokratů“ 29. května v Chicagu řekl: „My … víme, že klima se otepluje rychleji, že kdokoliv před pěti či deseti lety očekával.“ Ještě dodal: „Nemám moc trpělivosti s lidmi, kteří klimatickou změnu popírají.“

No, to já popírám, že klima se otepluje rychleji, než kdokoliv před pěti či deseti lety očekával. Nepopírám to ale proto, že apriory zaujímám postoje oponující těm postojům, které pan Obama automaticky zaujímá, nýbrž proto, že to vyplývá z měření, nikoliv z papouškování nějaké stranické linie. A měření tu stranickou linii nepodporují.

Nejdříve mi dovolte, abych předvedl, jaké oteplování předjímá ve své teprve nadcházející, ale už značně ven uniklé Páté hodnotící zprávě IPCC.

Ten graf výše je úpravou Obr. 11.33ab z konceptu této zprávy, jejíž jsem expertním oponentem, a ten ukazuje, že mezi lety 2005 – 2050 (a většina posledních deseti let do tohoto období spadá) ty modely očekávají přibližně lineární oteplování o asi 0,4 až 1,0 °C za 30 let (a tohle tempo i výslovně uvádí v odstavci 11.3.6.3). To je ekvivalentem 1,33 až 3,33 °C za století se středí očekávanou hodnotou 2,33°C za století.

Střední projekce z rozsahu modelů od IPCC naznačuje, že během pěti let by mělo dojít k oteplení okolo 0,12°C a okolo 0,23°C během 10 let. Osminu až čtvrtilo stupně Celsia: to jsou jejich srovnávací měřítka. I předchozí zprávy IPCC prováděly značně podobné krátkodobé projekce.

Kde je potom ten konsensus mezi datovými sadami středních měsíčních globálních teplot, neboli teplot dolní troposféry, o tom, že by se klima mělo oteplovat „rychleji, než kdokoliv před pěti či deseti lety předpokládal?“ Nebo otepluje se vůbec?

Existují tři datové sady z pozemních měření: HadCRUT4, GISS a NCDC. Existují dvě satelitní sady: RSS a UAH. Abychom předešli obvyklým obviňováním, že z dat vyzobáváme jen hrozinky, měli bychom se podívat na všech těch pět sad.

U každé ze sad zobrazíme dva grafy o posledních 60 měsících globálních teplotách, zobrazených jako odchylky teplot od stanoveného normálu, a o posledních 120 měsících.

Graf zobrazí modravou křivku měsíčních teplotních odchylek od určeného normálu v tmavě modré se sytě světle modrou trendovou přímkou, která je prostým trendem získaným lineární regresí metodou nejmenších čtverců z těchto dat. V krátkém období není zapotřebí určovat žádné složitější trendy.

Ani není třeba přihlížet k sezónnosti, nejen proto, že grafy analyzují data během vícečetných 12 měsíců, nýbrž i proto, že globálně se sezóny vzájemně ruší, takže pokud přirozená variabilita má tendenci vytvářet nějaký sezónní vzor, tak je téměř nemožné jej detekovat.

Lineární regrese určuje trend ležící za vývojem v té datové sadě v daném období, jelikož sklon každé jednotlivé přímky proložené daty je takový, že minimalizuje součet čtverců absolutních rozdílů od přímky, čili „trendem nevysvětlených reziduí“, tedy mezi datovými body odpovídajícími každému časovému intervalu v datech a trendovou přímkou. (Poznámka překladatele: Význam těch abstraktních nejmenších čtverců si lze také představit tak, že jde vlastně o plochu, jakou ta křivka skutečného průběhu opisuje kolem trendu, a trendová přímka je tou, která má tuto plochu kolem sebe nejmenší.)

Tyto grafy tudíž poskytnou kvalitní náznak, jestli střední globální teploty nebo ty teploty těsně u povrchu během posledních pěti či deseti let rostou, nebo padají.

Nicméně je třeba upozornit, že u vysoce turbulentních datových sad, jako jsou odchylky globálních teplot od stanovené hodnoty, není takovýto statistický trend odpovídajícím prediktivním nástrojem. To ukazuje jen to, co se stalo, nikoliv to, co se může či bude dít.

A to, co se stalo, jak uvidíme, se hrozivě uchyluje od Stranické linie.

Začneme s datovými sadami z pozemních měření.

Pětiletý GISS:

Desetiletý GISS:

Pětiletý HadCRUT4:

Desetiletý HadCRUT4:

Pětiletý NCDC:

Desetiletý NCDC:

Střední hodnoty odchylek ze všech tří datových sad pozemních měření za pět let:

Střední hodnoty odchylek ze všech tří datových sad pozemních měření za deset let:

Teď ty dvě satelitní datové sady. Nejdříve pětiletý RSS:

Desetiletý RSS:

Pětiletý UAH:

Desetiletý UAH:

Střední hodnoty odchylek obou satelitních datových sad za pět let:

Střední hodnoty odchylek obou satelitních datových sad za deset let:

Střední hodnoty odchylek všech pěti datových sad za pět let:

Střední hodnoty odchylek všech pěti datových sad za deset let:

Jedinou datovou sadou, která za deset let vůbec ukazuje nějaké oteplení, je UAH. Ani to oteplení však není zvláště děsivé, jedna pětadvacetina stupně Celsia během deseti let, což odpovídá dvou pětinám stupně za století.

Na druhou stranu datová sada RSS neukazuje žádné oteplování už po působivých 199 měsíců, čili 16 let a 7 měsíců:

 

To tedy není moc „zrychlování“. Dosáhne to snad už 200 měsíců? To bude ve zprávě příštího měsíce.

Nakonec je tu Index měsíčních predikcí globálního oteplován, který se porovnává s projekcemi modelářů vedenými zpětně k roku 2005 a vydanými v Páté hodnotící zprávě IPCC spolu s výstupy z reálného světa tak, jak je naměřily ty dvě satelitní datové sady.

Dolní hranice oranžové zóny je spodní hranice projekce IPCC. K oteplování by mělo docházet minimálně o 1,33°C za století. Tlustá sytě červená přímka je střed rozsahu projekcí IPCC: k oteplování by mělo docházet o 2,33°C za století.

Trend z reálného světa, představovaný tlustou jasně modrou přímkou, ukazuje globální teploty klesající už od ledna 2005 tempem odpovídajícím téměř čtvrt stupně Celsia (půl stupně Fahrenheita) za století.

Mohli byste si myslet, že obtěžovat se tvorbou tolika grafů je přehnaná snaha. Ovšem když jsem poprvé promluvil na klimatické konferenci OSN v Doha a poukázal na to, že už 16 let nedochází k žádnému globálnímu oteplování, delegáty to rozzuřilo. To samé i zpravodajská média. Jedním z možných důvodů pro jejich myšlení je to, že prostě tato fakta neznají.

Člověk by si mohl myslet, že během všech těch hodin psaní o vzduchu a těch stránek v tisku, co úpí nad „globálním oteplováním“ by většina zpravodajských médií mohla i pravdivě referovat o měsíčních teplotních odchylkách. Ale není tomu tak. Skutečnosti nezapadají do Stranické linie, a tak se o nich nereferuje. Ty jsou předurčeny pro Díru v paměti.

Co se týče prohlášení pana Obamy o „zrychlování“, je úplně vedle. Místo oteplování odpovídají 2,33°C za století, tj. „předpokládaného“ globálního oteplení, ve skutečnosti v posledních pěti letech či deseti letech k takové změně globálních teplot vůbec nedošlo.

Řekne to někdo „presidentovi“?

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist