Tramvaje za okupace

Uveřejněno dne 22 října 2013 000 13:15

V době, kdy si my, všichni Pražané, užíváme Hudečkovo auto*matické experimenty na lidech, mne napadlo si ověřit jednu z manter Auto*Matu, spjatou s okupací Smetanova nábřeží, a sice úvahu, že vyloučení IAD v tomto úseku zlepší podmínky, mimo jiné, pro městskou hromadnou dopravu.


Vzhledem k tomu, že je mi důvěrně znám fakt, že proti prohlášením automatických cyko*aktivistů je bývalé Rudé právo etalonem pravdivosti, rozhodli jsme se s jistou, nejmenovanou příznivkyní zdravého rozumu ověřit, do jaké míry zase lžou. Nebojte, děti, nic se nezměnilo, lžou. Kdo čekal jen na toto rozuzlení, nemusí číst dál.

Následující zprávu z měření pojmu jako středoškolský referát z měření, což je, předpokládám, odpovídající úroveň pro pochopení představiteli A*M i jejich příznivci. Vzdělaný člověk takové věci, jako oni, nedělá.

1. Cíl měření

Demonstrovat analýzou jednoduchého dopravního průzkumu, že okupace Smetanova nábřeží nemá kladný vliv na kvalitu dopravní obslužnosti MHD, jak tvrdí cykloaktivisté.

2. Metoda měření

Ve třech typických dnech, ve stejném časovém období, byly sledovány doby průjezdu tramvaje sledovanou částí nábřeží, volenou tak, že sledovaný úsek odpovídá při okupaci uzavřené jeho části. Za typické dny budeme považovat

• weekendový den s okupací
• weekendový den bez okupace
• běžný pracovní den

Jako časové období sledování bylo vybráno období mezi čtvrtou a pátou hodinou odpolední, aby nebylo možno měření napadnout, že probíhá v sedle intenzity dopravy v pracovním dni. Naopak, toto období patří mezi typické „peak hours“.

Za měřicí úsek byl vybrán úsek „od klandru ke klandru“ okupace, tedy

A: hranice křižovatky Křižovnická / Platnéřská, směrem ke Karlovým lázním
B: hranice křižovatky Smetanovo nábřeží / Národní, směrem ke Karlovým lázním.

Časy průjezdů byly odečítány s přesností na jednu sekundu v okamžiku, kdy čelo prvního vozu soupravy křížilo popsané hraniční body. Čas byl odečítán z jediného časoměrného zařízení (PDA HTC One) pro vyloučení chyby synchronizace, průjezdy hlášeny radiostanicí.

Jako minimální počet nutných měření (pro dosažení rozumné statistické vypovídací hodnoty měření) jsme zvolili minimálně 15 průjezdů.

3. Popis průběhu měření

Měření proběhlo ve dnech 5., 6. a 8. 10. 2013 a moc se nám líbilo 🙂 – ne, hovořme vážně. Při měření nenastaly zásadnější problémy, jedinou odchylkou, která poněkud zkresluje měření, je fakt, že v době okupace byl vypnutý semafor na křižovatce na Křižovnickém náměstí. To poněkud zkresluje průběh měření, protože v době okupace v podstatě neexistoval jiný zbržďující moment pro MHD, než houfy motajících se chodců v kolejišti.

Tyto houfce vzikaly v některých místech tupostí pořadatelů, nahánějících chodce za každou cenu do kolejiště (rozkošný byl např. diskusní amfiteátr ÚRM, kde tramvaje projížděly i půl metru za zády diváků a touto škvírou se ještě drali korzující). Druhým místem vzniku houfců chodců je právě ono Křižovnické náměstí, kde se valí v podstatě souvislý proud turistů (fůůůj, to je přeci tranzit!) z Karlova mostu do Karlovy ulice a naopak. Tramvaják, projíždějící směrem na sever temným podloubím, za nímž nemá šanci tušit, kolik ovcí mu skočí pod kola díky vypnutému semaforu, musí mít nervy jak lodní lana. Den okupace se tak stal dnem tramvajových zvonků, ale ani to mnohdy nestačilo.

Ruská ruleta dle Auto*Matu – pohled řidiče tramvaje
Časový cyklus semaforu v obou dnech (tedy weekendovém a pracovním dni), kdy byl zapnutý, je 13 sekund chodci, 53 sekund doprava. V podstatě tedy můžeme říci, že k výsledkům měření v období s vypnutým semaforem, tedy v okupační den, by mělo být ještě přičteno několik sekund za to, že tramvaje nebyly zdržovány semafory. Nicméně, dle mého pozorování, nijak neřízené ovce blokovaly tramvaje daleko lépe, než exaktní semafor, a tak jsem nakonec od této spekulativní úpravy dat upustil. Ono ani nebylo třeba ji použít, viz dále.

4. Výsledky měření – shrnutí

Výsledky měření hovoří jasně:


Komentáře a zjištěná fakta:

1. Jak je vidět z rozdílu mediánu a průměrné hodnoty u weekendového dne, semafor dělá svoje, IAD byla minimální a za celou dobu měření ani jednou nevytvořila kolonu. Občasná odchylka je tedy dána čekáním na semafor, větší vypovídací hodnotu má tedy medián (poslední, velkou odchylku způsobilo auto počišťovačů, otáčející se v klidu v křižovatce).
2. Srovnáním mediánu weekendového a okupačního dne vidíme, že prostupnost nábřeží se „oživením“ zhoršila o 50%. Skvelý úspech, naozaj.
3. Na grafu z pracovního dne je vidět, že vznikající kolony omezují MHD vážným způsobem (dlouhodobé blokování) jen ojediněle.
4. Z hodnot průměrné doby průjezdu, i mediánu průjezdu je patrné, že celé „vylepšení“ stavu na nábřeží vede dokonce k mírnému zhoršení prostupnosti pro MHD – a to není nijak řešena bezpečnost chodců v kolejišti a na Křižovnickém náměstí. Dá se očekávat, že jakákoli úprava tohoto bezpečnostního režimu ještě prodlouží dobu průjezdu úseku v režimu „okupace“.

5. Závěr

Závěr není nijak překvapivý – A*M zase přikrývá fiasko své akce mediální bublinou, lže o zlepšeních a cucá si čísla z prstu. Tento průzkum budiž varováním každému Pražanovi, který občas musí přes Smetanovo nábřeží, aby řešil podobné nápady zelených levičáckých studentíků srozumitelnou a ráznou odpovědí přes obě jejich tváře – a nemusí kvůli tomu jezdit až k Bulharu [1]. A vlastně pro každého Pražana – jak jsem se nedávno dověděl, automatčící fokusují Bělohorskou a jistě tam vymyslí nějakou podobnou taškařici. Že to bude zase taškařice za peníze nás všech v době, kdy díky ekonomické situaci města není např. na opravy výtluků v silnicích, je nasnadě.

Za ty tři hodiny, co jsem sledoval provoz na nábřeží, jsem

• napočítal 12 cyklistů, projíždějících křižovatku s Karlovou ulicí na červenou (jasně, že do lidí)
• nestihl spočítat všechny chodce, co přecházeli na červenou (jasně, že pod kola)
• neviděl ani jedno auto, které by jelo na červenou
• napočítal 18 cyklistů, ignorujícíh „cyklopiktokoridor“ a jedoucích po chodníku (jasně, že v hustém provozu chodců, tedy většinou turistů).

Koexistence cyklistů a chodců v praxi
při vypnutém semaforu

Příloha: PDF s konkrétními naměřenými hodnotami a grafy. Jsou uvedena i čísla prvních vozů souprav, takže různí nervózní hlodavci, jimž se tento článek jistě nebude líbit, si mohou jejich reálnost ověřit.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist