Jižní oceán chladne už od roku 1996… učenci globálního oteplování popírají logiku, že chlad způsobuje více ledu!

Uveřejněno dne 20 ledna 2014 000 13:36

Proč je v Antarktidě všechen ten led? Nedávný osud lodi MS Akademik Šokalskij podpořil argumenty od davů CAGW (oteplovačů), že je to globální oteplování, co způsobuje kolem Antarktidy více ledu. S touto argumentací je ten problém, že kolem Antarktidy k žádnému oteplování nedochází.

Všechny trendy ukazují ochlazování, zvláště v oblasti, kde uvízla ta loď. Jižní oceán chladne, a to už dlouho, zvláště od roku 1996. Zeměpisné šířky v blízkosti Commonwealth Bay pak chladnou už od roku 1980. Je tam více ledu, protože Matka Příroda tam více ledu zamrazila.

Obrázek 1 jsou povrchové teploty v pásmu 50° až 70° jižní šířky.

Obrázek 2a a 2b jsou průměrné roční teploty na Bases Casey a Dumont D’Urville, na dvou východoantarktických základnách nejbližších k Commonwealth Bay. Zdroj GISS.

Podíváme-li se mapu trendů ročních teplot na planetě za posledních osm let, vidíme ochlazování, zvláště v šířkách 45° na sever a na jih a na rovníku.

 

Obrázek 3 trendy ročních teplot od listopadu 2005 do října 2013.

Samozřejmě, že led na jihu na tyto poklesy teplot reagoval nárůstem, a to pomalu od nízkých hodnot v roce 1980, pak ale daleko rychleji v posledních třech letech, čímž následoval místní teploty. Viz obrázek 4:

Obrázek 4 je graf mořského ledu na Jižní polokouli. Všimněte si, že současný jižní mořský led je o 1,5 milionu čtverečních kilometrů nad střední hodnotou mezi lety 1979 až 2008, což je téměř trojnásobek toho, co chybí k průměru v Arktidě. Zdroj zde.

Ale z jakéhosi pro ně příznačného důvodu učenci globálního oteplování přes všechna ta pozorování trvají na tom, že je daleko logičtější obviňovat z nárůstu ledu oteplování!

Oteplovači si zjevně nikdy neuvědomili, že Antarktida může tát jedině, když tam vzrostou teploty nad bod mrazu. Ze všech praktických důvodů nad bod mrazu téměř nikdy nerostou. V létě ledu ubývá pouze proto, že jej uláme vítr a odfoukne ho pryč do šířek, kde je moře dost teplé, aby jej rozhřálo.

Teploty vzduchu foukajícího od tohoto kontinentu jsou v létě dostatečně vysoké (jen trochu zmrzlé) na to, aby odfouknutý led nebyl okamžitě nahrazen novým, jako je to v antarktické zimě. Po kontinentě led teče nikoliv snad proto, že by tál, ale proto, že tlak dvě míle tlustého ledu kolem okrajů je tlačí k pohybu. Průměrné teploty vzduchu na základnách na okraji kontinentu v lednu vyrostou jen tak bodu mrazu i přes 24 hodinové denní světlo. Proto může na pozici uvízlé lodi koncem prosince sněžit. Déšť je kdekoliv v Antarktidě s výjimkou poloostrova extrémně vzácný.

Žádné globální oteplování – už je za námi

Jak je vidět z Obrázku 3, už nedochází k žádnému globálnímu oteplování. Je to za námi. Oba póly se teď ochlazují, i tropy chladnou. Led roste na obou koncích země. Během posledních osmi let, došlo k oteplování v několika izolovaných horkých kapsách, lze je lokalizovat v Severním Pacifiku, na Středním východě, na severozápadě Severní Ameriky a západně od pobřeží Austrálie. Tyto teplé fleky se neustále posouvají a brzy se vytratí.

By P Gosselin on 1. Januar 2014

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist