České úspory uhlí stonásobně prožerou jiní

Uveřejněno dne 7 února 2014 000 19:21

Bizarní globální souvislosti lokální války o severočeské těžební limity

Podle zprávy ČTK ve středu Evropská komise navrhla závazný cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 40 % proti úrovni z roku 1990. Eurobyrokrati toho chtějí dosáhnout další podporou „čistých“ obnovitelných zdrojů energie.

Na rozdíl třeba od uhlí prý totiž neprodukují žádné skleníkové plyny. Prý – realita je totiž zcela odlišná od zbožných přání. Na výrobu solárních panelů a větrníků je potřeba energie, která se v Evropě stále získává hlavně spalováním uhlí. Solární panely a větrníky se musí navíc dopravit na místo určení a nainstalovat, přičemž se spaluje nafta.

O mnohem horší věci se ale zatím moc neví. Při výrobě solárních panelů vzniká fluorid dusitý – skleníkový plyn 17000x (ano, sedmnácttisíckrát!) silnější než oxid uhličitý. V atmosféře navíc NF3 vydrží asi pětkrát déle než CO2 (viz). Jinými slovy: na stejný energetický výkon způsobují obnovitelné zdroje nesrovnatelně silnější oteplování než uhelné elektrárny. Evropská unie z nich přitom chce do roku 2020 vyrábět nejméně 20 % energie. Spočítal někdo, kolik fluoridu dusitého se kvůli tomu uvolní do atmosféry a jak obrovský to bude mít dopad na naši „malou a křehkou modrou planetu“? Zničí eurobyrokrati vytlačením uhlí světové klima? Oteplovací ideologií poblázněná Evropa jde navíc zcela dobrovolně a z vlastní vůle ekonomicky do háje. Její průmyslová revoluce a vedoucí postavení ve světě bylo historicky založeno na uhlí – ne na pochybných experimentech typu „Zasvítí? Zafouká?“

A navíc – při racionálním pohledu je údajné antropogenní globální oteplování jen chimérou. Už před šestnácti lety se zastavilo nejen na celé Zemi (viz), ale dokonce i v Česku (viz). Nejpodstatnější ale je, že nikdo nikdy neprokázal, že mírné oteplování pozorované do roku 1997 způsobovaly právě skleníkové plyny (viz). Existuje řada jinýchalternativních vysvětlení oteplování, které se dobře obejdou i bez proklínaného uhlí, ropy a dalších lidských vlivů.

Nejpikantnější ale je, že snaha o vytlačení fosilních paliv z Evropy je až dětinsky hloupá.Čína ročně vytěží asi 2 878 milionů tun uhlí, USA 1 171 milionů tun, Indie 568 milionů. Česko ročně vytěží 66 milionů uhlí – tedy 2,3 % těžby Číny a 1,4 % těžby všech tří největších světových těžitelů. Úžasné! Za cenu obrovských investic do nesmyslných panelů a větrníků a rušení tisíců pracovních míst v severních Čechách se tedy obrazně řečeno snažíme uškudlit půlku suchého rohlíku, zatímco jiní s mlaskáním prožerou sto zabíjaček.

Autor je redaktor měsíčníku Maxim

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist