Podpora fotovoltaiky: Příliš drahý omyl

Uveřejněno dne 10 listopadu 2010 000 14:54

fotovoltaikaTímto začíná náprava legislativního zmetku, zákona 180/2005 Sb., který vznikl buď v nadšení přijetí směrnice 2001/77/EC Evropského společenství, nebo pod tlakem lobbistických skupin energetického průmyslu. Jedná se o ekonomicky neobhajitelný a morálně neospravedlnitelný omyl, který by nás všechny přišel v následujících letech na cca 650 mld.

Výroba elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách patří k těm nejdražším způsobům jak snižovat množství emisí CO2, a to zhruba třicetkrát. Podpora obnovitelných zdrojů šla proti jednomu z hlavních cílů Státní energetické koncepce, tj. minimalizace nákladů na energie. Namísto toho by náklady na obnovitelné zdroje tvořily za 20 let cca 650 mld. Kč, což představuje zhruba 2.000 km dálnic nebo 50% státního dluhu, ale také náklady na sedm jaderných elektráren či zhruba dvojnásobek tržní hodnoty společnosti ČEZ.

Zarážející je také to, kdo hlasoval v roce 2005 pro tento zákon. Pod legislativní zmetek se podepsali zástupci KSČM, KDU-ČSL, US-DEU a ČSSD. Ano, poslanci za ČSSD, která se ve volbách do poslanecké sněmovny v tomto roce pyšnila na svých billboardech heslem: ČSSD PROTI RŮSTU CEN ENERGIÍ. S podtitulem: LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI. Jen pro představu, největší dopad podpory obnovitelných zdrojů bude na nízkopříjmové domácnosti, u kterých se očekává nárůst přímých nákladů na energie až o 8000,- Kč za rok. Nemluvě o dalších nákladech, v důsledku promítnutí zvýšených vstupních nákladů firem do cen výrobků a služeb.

Následky zákona z roku 2005 nejsou jen ekonomické. Nesmíme opomenout ani na ekologii. Nebudu se zde zabývat energetickou náročností fotovoltaických článků. Někdy je uváděno, že na výrobu se spotřebuje více energie, než je schopen článek vytvořit během celé své životnosti. Tomu se říká ekologie. Problém vidím spíše v zastavování orné půdy. K záboru orné půdy na úkor fotovoltaiky se v minulém týdnu vyjádřil i Václav Votava (ČSSD) jako ke zvěrstvu, které páchají podnikatelé. Byl to stejný Václav Votava (dokonce i za stejnou stranu ČSSD), který zvedl ruku při hlasování již zmiňovaného legislativního zmetku. Podnikatelé se chovají pouze v souladu s tímto zákonem, který jim nabízí zajímavé zhodnocení jejich investic, bez ohledu jestli elektrárna bude instalována na střechách domů nebo na orné půdě. Zvěrstvem bych nazval spíše hlasování pro tento zákon a ještě větším zvěrstvem výrok v poslanecké sněmovně stejného poslance o 5 let později.

Novela omezuje podporu pouze na výrobu elektřiny s instalovaným výkonem do 30kWp, která je umístěna na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budov. U ostatních zdrojů se na elektřinu ze slunečního záření, vyrobenou v roce 2011 až 2013 v zařízení uvedeném do provozu do konce roku 2008, uvaluje odvod. Sazba odvodu je ve výši 26 % na výkupní ceny a 28 % na zelený bonus.

Omyl, na který bylo zaděláno již před pěti lety, se teď snažíme co nejvíce zmírnit. Neexistují žádná dobrá řešení, jen nejméně špatná.

Radim Vysloužil

ZDROJ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist