Gambit oteplovačů pokračuje

Uveřejněno dne 14 března 2014 000 11:18

Vůdci EU řekli, že rozhodnutí o uhlíkových cílech do roku 2030 pozdrží… Ceny uhlíkových povolenek EU dnes na londýnské burze ICE Futures Europe vyrostly až o 3 procenta na 13 měsíční maximum 6,88 euro poháněné plánem komise na započetí dočasných omezení na jejich vydávání už příští měsíc… Většina vlád v tomto bloku 28 národů potřebuje delší dobu, aby srovnala rozdíly mezi návrhy regulačního orgánu EU volajícího po utužení restrikcí na emise a revizí energetické politiky do roku 2030, říkají lidé, kteří požádali, aby nebyli identifikováni, protože platí politiky proti mluvení na veřejnosti. – Bloomberg

Dominantní sociální téma: Řešení globálního oteplování se zpochybňuje, je ale třeba ho uplatnit.

Analýza volného trhu: Člověk musí dát globalistům uznání za neutuchající protlačování memu o globálním oteplování.

I po 17 letech bez nárůstu teplot, po sériích expozé, v nichž se oteplovačské pozice předvedly jako vyfabrikované hrstkou příznivců, kteří tahají i za škrtidla k publikacím v odborných žurnálech, po fyzických důkazech v Antarktidě ukazujících na globální OCHLAZOVÁNÍ, tak ti, kdo do globálního oteplování investovali, jej i přesto nadále podporují.

Ve skutečnosti jsme se – dost předvídatelně – dočetli, že i současné studené počasí po celých US a v Kanadě i v částech Jižní Ameriky je také důsledkem globálního oteplování. Když je tepleji, je to změna teplot v důsledku globálního oteplování. Když je chladněji … tak je to to samé.

A mezi tím se jim zadírá legislativní a regulatorní proces. Každé nové stanovení závěrečného termínu přináší krizi a s ní strašlivé předpovědi příznivců. A pak, když už to vypadá, že celé to mezinárodní úsilí se vykolejí, tak ten či onen odvážný byrokratický zaprodanec „statečně“ spustí konečné hlasování k realizaci zase dalšího drakonického řešení tohoto „problému“.

A teď zase stojíme před už kdoví kolikátým problematickým konečným termínem. A oteplovači jsou zase na place v plné síle, jelikož musí, tak ustupují, za neustálého úpění, aby se postupovalo vpřed k různým konečným termínům na zredukování toho strašlivého uhlíku.

Zde je toho více:

Presidenti a ministerští předsedové budou o tomto problému poprvé debatovat 20. března v Bruselu a mohli by si stanovit konečný termín na rozhodnutí do konce letošního roku, uvedli. To zdržení by mohlo zbrzdit globální úsilí o boj proti klimatické změně a generálního tajemníka Spojených národů Bank Ki-Moona, který svolává světové vůdce na 23. září, aby stanovili způsoby jako osekat emise z fosilních paliv.

Právě EU stála už desítky let v přední linii tohoto procesu, a tak váhání zrovna z její strany může odstranit pobídky pro US a Čínu, aby jednaly také.

„Je velice důležité, aby vůdci EU stanovili v březnu časový horizont pro schválení návrhů komise – je to signál, který musí globálně vyslat Evropa,“ řekl Tomas Wyns, výzkumník v Institutu evropských studií na bruselské Svobodné universitě. „Doufejme, že to bude v červnu. Jinak by to mohl být jedině až říjen nebo až na konci roku.“

 Návrh Evropské komise volá po tom, aby byly emise oxidu uhličitého do roku 2030 zkráceny o 40 procent, což je dvojnásobek cíle pro rok 2020. Vyžadovalo by to průměrně ročně investovat 38 miliard euro ($52 miliard) podle politického dokumentu EU z 22. ledna. Současné tempo redukcí by vedlo do roku 2030 o zkrácení v EU o 32 procent.

Ministři životního prostředí nemají na svém zasedání za cíl, přijmout jednohlasné politické prohlášení o balíčku do roku 2030 a tuhle otázku ponechávají na vůdcích EU, tvrdí dva lidé zasvěcení do této záležitosti. Jedině poté, co vůdci EU tuto strategii pro příští desetiletí podpoří, bude moci komise začít s koncipováním legislativy o tom, jak těchto cílů dosáhnout.

Komisí navržené zákony budou pak potřebovat dosáhnout přijetí členskými státy a Evropským parlamentem. Tento proces typicky trvá jeden nebo dva roky…

Z výše uvedeného vidíme, že ani jakkoliv velký protitlak síly oteplovačů neodradí. Pravdou je, že na něj zjevně berou jen malý ohled. Ve skutečnosti loni v září skupina 50 mezinárodních vědců vytvořila zprávu, která podporuje hledisko, že globální oteplování NENÍ důsledkem emisí skleníkových plynů spojených s lidmi.

Rovněž poukázali, že „neexistují ani žádné empirické důkazy, co by opodstatňovaly tvrzení, že oteplení o 2°C představuje pro planetární ekologii či životní prostředí hrozbu,“ a že „oteplování by bylo ekonomicky nákladnější než odpovídající ochlazování.“

Tahle zpráva sehrála svou roli v konzervativních alternativních médiích včetně Breitbarta (z něhož jsou vzaty následující body). Bohužel, jak se dalo čekat, byla to říjnová publikace OSN, na co se nalepila pozornost významných médií mainstreamu. A zpráva OSN, jak se dalo čekat, tvrdila, že jsou nezbytné rozhodné akce, aby se odvrátilo další atmosférické oteplování.

Zářiová zpráva „Klimatická změna znovu uvážená II: Fyzikální věda,“ vydaná Heartlandským institutem obnášela 1 200 stránek a byla prací význačných vědeckých kapacit. Zde jsou některá zjištění:

Hlavní proponenti globálního oteplování z IPCC Spojených národů svůj výzkum začínají hypotézou, že „nebezpečné globální oteplování je výsledkem, nebo bude výsledkem emisí skleníkových plynů spojených s člověkem.“ A po přijetí tohoto předsudku to vypadá, že IPCC věří, „že jejich jedinou povinností je sbírat doklady a předkládat přesvědčivé argumenty pouze ve prospěch této hypotézy.“

„Hypotéza lidmi způsobeného globálního oteplování dopadá špatně nikoliv čistě u ‚plné vědecké jistoty‘, nýbrž i u alespoň rozumné jistoty či dokonce v úvahu připadající možnosti. V současnosti váha důkazů silně svědčí proti této teorii.“

„IPCC ignorují vršící se důkazy, že klimatická citlivost k CO2 je daleko nižší, než předpokládají modely.“

IPCC tvrdí, že „CO2 za více než 15 let má přivodit přinejmenším přes 0,3°C oteplení,“ ovšem, „žádné zřetelné oteplení se neukázalo.“

„Rozsáhlý polární Východoantarktický ledový příkrov se ochlazuje přinejmenším od 50 let.“

„Atmosférický oxid uhličitý (CO2) je mírný skleníkový plyn, u kterého se s růstem koncentrace projevuje snižování účinku dalších příbytků … Ani při zdvojnásobení koncentrace atmosférického CO2 oproti předindustriální úrovni by při absenci dalších ohřívajících účinků a zpětných vazeb nejspíš nepřivodilo oteplení o 0,3 až 1,1°C, přičemž téměř k 50% z toho by zatím už muselo dojít.“

Země se „v posledních 16 letech nijak významně neoteplila i přes 8% nárůst atmosférického CO2, což představuje 34% dalšího CO2 přidaného do atmosféry od počátku průmyslové revoluce.“

Shrnutí: „Dospíváme k závěru, že neexistují žádné jednoznačné důkazy pro existenci nepříznivých změn v globálním prostředí způsobených emisemi CO2 spojenými s člověkem.“

Teď je velice zřejmé, že mocenská elita využívá toho, co my nazýváme dominantními sociálními tématy, aby protlačila množství témat zamýšlených k tomu, že mají vyústit do dalších globalistických řešení. To, co nazýváme Internetovou reformací, mnohá z těch dominantních sociálních témat odhalilo – počínaje Ropným zlomem (Peak Oil), přes „válku s terorem“ až k centrálnímu bankovnictví a k různým memům o nedostatku, které jsou vykonstruovány k tomu, aby se požadovaly „mezinárodní akce.“

To, že tyto memy byly odhaleny, zjevně nevedlo k žádnému oslabení podpory od těch, kdo je podporují, ač to přivodilo značnou skepsi u mas obyvatelstva, od kterého se čeká, že jim uvěří.

Tento rozšiřující se konfliktu mezi skeptickými masami a globální elitou, bude nejspíš tím, co bude utvářet historii 21. století. Člověk by si mohl přát, aby elity „ustoupily“, ale elity zavile tato dominantní sociální témata obhajují, i když už byla jasně odhalena.

Závěr

Vidíme ten samý typ vzorce chování opětovně u globálního oteplování. Oni však i přesto tlačí dopředu. A tak nám to připomíná román Uptona Sinclaira Ropa z roku 1927 a slavný film, který od něj byl odvozen s názvem „Poteče krev.“ Doufejme, že ne.

By Staff Report – February 18, 2014

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist