KLIMA: EU „zachraňuje“ klima, ale ničí Evropu

Uveřejněno dne 15 dubna 2014 000 14:30

EU opět zpřísňuje pravidla a nařizuje evropským firmám do roku 2030 snížení emisí CO2 o 40 %. To však není jediný cíl. Zároveň státy EU budou do stejné doby vyrábět 30 % své energie z alternativních zdrojů. Před tím bylo obojí na úrovni 20 % do roku 2020. Doteď jsme z našich státních peněz dávali na obnovitelné zdroje energie a zateplování přes třicet miliard korun ročně.

Průměrná česká rodina dávala měsíčně přes 500 korun za elektřinu na obnovitelné zdroje energie (ceníky dodavatelů elektřiny, 2014). Kolik to bude díky novým kritériím nyní? Méně určitě ne. Zdraží se samozřejmě i pohonné hmoty a kvůli tomu i potraviny. Celkově se ztíží nejen život obyčejných lidí, ale i průmyslu. Spousta investorů raději odejde mimo EU. Mimo tato drakonická a hloupá omezení, která nikde jinde na světě neplatí. Například Německý chemický koncern BASF přelévá 51 % svého potenciálu mimo Evropu (ekolist, 2014-27.2.). Zajímavé je, že EU produkuje celosvětově dle různých zdrojů jen 9-12 % emisí CO2. Dnes máme více než 600 tisíc nezaměstnaných, kolik to bude kvůli EU v budoucnu?

Proč je tolik povyku pro nic? Podívejme se například na vývoj teplot za posledních dvanáct tisíc let. Toto je graf vytvořený během výzkumu na Grónském ledovci, jehož se účastnil například R.B. Alley a T. Kobashi, z jejichž dat a z dat dalších vědců byl vytvořen následující graf. (Cuffy and Clow, 1997; Alley, 2000). (1,2)

Graf teplot vytvořený z proxydat z ledovce a sněhu. Teploty za tuto časovou éru se sice nevyvíjely všude stejně, ale jejich vývoj byl velmi podobný. Všude, kde se dá pomocírůzných dat, tzv. proxydat, zjistit teplota zpětně, se teploty mění, stejně jako celé klima. NIKDY nebylo tzv. STÁLÉ klima. To je hloupost a nehorázný nesmysl, stejně jako kdyby se vám někdo snažil namluvit, že je Země placatá a nesou ji tři sloni na zádech.

Stačí se podívat na tento graf z Grónska a hned si uvědomíte dvě velmi podstatné skutečnosti. Za prvé, že teploty létaly v průběhu celého holocénu „poslední doby meziledové“ neustále nahoru a dolů jako na houpačce. Za druhé, že se dnešní teploty ještě ani nepřiblížily teplotám tzv. středověkého teplotního optima, či že se mu teprve začínají vyrovnávat.

Změna teplot se za posledních třicet let svádí především na oxid uhličitý. Posledních třicet let klesá sluneční aktivita a zdá se, že není jiného vysvětlení. CO2 a jeho skleníkový efekt však funguje spíše v laboratoři než ve skutečnosti. Zde je graf vycházející z vědecké práce Lindzen a Choi, 2009 (3), přepracován a okomentován v práci Burta Rutana, (článek Inženýři kontra Globální oteplování).

To, jak „ovlivňuje“ CO2 teploty, můžete vidět zde. V této práci autorů Bernera a Kothavala z roku 2001 (4) je jasně vidět, že teploty jsou ovlivňovány především ostatními vlivy a ne CO2. Příklad číslo jedna, v obrázku označen jedničkou. Před 550 miliony let a před 200 miliony let. Vždy na této úrovni vidíte teploty prakticky stejné, ale úroveň CO2 je v prvním případě na 7000 ppm a v druhém případě na úrovni 1500 ppm. A příklad číslo dvě v obrázku je označen dvojkou, ukazuje situaci před 450 milióny let a 300 miliony let. Teplota je opět prakticky na výšce, ale úrovně CO2 jednou na hladině 4500 ppm a podruhé na hladině okolo dnešních hodnot cca 400 ppm.

Celkový vliv skleníkových plynů je spíše submisivní. Skleníkové plyny spíše teplotu po určitý čas udržují a vyrovnávají tak prudké výkyvy ostatních dominantních zdrojů ovlivnění teplot.

Zde přikládám důkaz, že růst CO2 reaguje na růst teplot. NIKOLI obráceně! To modré jsou teploty oceánů, to červené teploty povrchu a to zelené je přírůstek CO2. (Humlum, 2012) (5).

O. Humlum je norský geolog a klimatolog. Chcete-li bližší informace, navštivte jeho neustále aktualizované stránky: http://www.climate4you.com/index.htm

Co tedy ovlivňuje dlouhodobě klima? Na jeho stránkách můžete najít odpověď. Klíčovým faktorem je slunce, jehož míra aktivity je zde zobrazena. Na sluneční aktivitu reagují dlouhodobé oceánské cykly, znázorněné na dalším grafu od G. Bonda.

Toto jsou data ukazující na vzrůstající sluneční aktivitu. Dlouhodobá sluneční aktivita společně s dlouhodobými oceánskými cykly ovlivňuje dlouhodobě teploty. Někteří klimatologové potvrzují toto tvrzení, ale posledních třicet let jim to nevychází. Ale třicet let je jen malá odchylka v tom, co nám příroda ukazuje mnohem déle. Zde je ukázán vývoj teplot dle Bondovy publikace z roku 2001 (6). To modré je aktivita slunce a to černé je teplota moře.

Tento graf jasně ukazuje, že ne vždycky je dobré věřit krátkodobým výkyvům teplot. Ne vždy dochází k matematické přesnosti vývoje klimatu. Klima je ovlivňováno velkým množstvím faktorů. Jedině u dlouhodobých trendů lze vyvozovat závěry. Díky tomu by mohlo být označeno za velmi problematické hodnotit vývoj klimatu za tak krátkou dobu, po kterou je člověkem přímo měřen a sledován. Sto padesát let přímého měření teplot a padesát let přímého měření oxidu uhličitého je dle mého názoru velmi krátká doba na hodnocení vlivu člověka jako hybatele změn klimatu.

Ruský vědec Abdussamatov ve své práci (7), kterou publikoval v roce 2009 o 200letých slunečních cyklech popisuje, jak slunce ovlivňuje klima a jaký nás pravděpodobně čeká vývoj. Velkého chladu doby ledové se zatím ale obávat nemusíme. Spíše se ochladí zhruba na úroveň 19. století.

Jak se vyvíjely teploty v blízké minulosti, můžete vidět zde. Žijeme v neustále se opakujících cyklech – dobách ledových a meziledových. Délka v čase u dob meziledových byla většinou kratší, než máme dnes. Na následujícím grafu jsou teplé meziledové doby vyznačeny malými červenými políčky. Vrt Vostok Antarktida (Petit at al., 2001) (8).

Toto je pohled do vzdálenější historie. Zde je ukázáno, že nejdříve se střídaly doby ledové po 40 tisících letech a pak přišlo období, kdy tyto doby trvaly kolem 100 tisíc let. (9).

Proč nejsou tyto informace v hlavních médiích? Proč se nejenom naši, ale i evropští politici snaží o něco, co není reálné? Kde je ten zakopaný pes? Odpověď můžete nalézt například pohledem na evropskou či americkou burzu s uhlíkovými povolenkami. Vzhledem k tomu, že do roku 2011 byl čistý zisk 176 miliard dolarů udávaný světovou bankou, tak je asi každému jasné, o co tady jde.

V posledních dvou letech tato burza začala skomírat a krachovat. Proto ty nové a veliké cíle a snaha evropského parlamentu. Bohužel proto také tlak na svobodná média. Uhlíkové odpustky totiž ztrácejí na lesku. Musíme si v Evropě stanovit ještě vyšší a hůře splnitelné cíle.

A k tomu nám dopomůže například souhrnná zpráva AR4 mezivládního panelu IPCC z roku 2007 a její slavný konsensus 2500 vědců, jenž souhlasí s tím, že za změny klimatu, nebo jak se tehdy říkalo „globální oteplování“, může člověk. (IPCC, AR4, 2007).

Konsensus svojí podstatou nepatří vůbec do vědy, ale do politiky. V rámci hesla „předběžné opatrnosti“ se tak můžou vesele vybírat uhlíkové daně – novodobé odpustky.

V roce 2008 podepsalo 31 487 světových vědců, z nichž 9029 z nich má titul Ph.D. v různých vědních oborech, jednoduchou petici, ve které stojí, že tvrzení o vině člověka na globální oteplování není dostatečně podloženo vědeckými daty. (10)

Cituji: „We urge the United states government to reject the global warming agreement that was written in Kyoto, Japan in December, 1997, and any other similar proposals. The proposed limits on greenhouse gases would harm the environment, hinder the advance of science and technology, and damage the health and welfare of mankind.

There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methan, or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth s atmosphere and disruption of the Earth s climate. Moreover, there is substantial scientific evidence that increases is atmospheric carbon dioxide produce many beneficial effect upon the natural plant and animal environments of the Earth“.

Apelujeme na vládu Spojených států, aby odmítla dohodu o globálním oteplování, která byla napsána v japonském Kjótu v prosinci 1997, a s tím související jakékoli jiné podobné návrhy. Navrhované limity skleníkových plynů poškodí životní prostředí, brzdí pokrok vědy a techniky a poškodí zdraví a blaho lidstva.

Neexistuje žádný přesvědčivý vědecký důkaz, že lidské uvolňování oxidu uhličitého, metanu nebo jiných skleníkových plynů způsobuje nebo v dohledné budoucnosti způsobí katastrofální zahřívání zemské atmosféry, a naruší tak zemské klima. Navíc jsou tu podstatné vědecké důkazy hovořící o tom, že zvýšení atmosférického oxidu uhličitého produkuje mnoho příznivých vlivů na přírodní rostlinné a živočišné prostředí na Zemi.

Tato reakce se však už do médií nedostala. Proč? Díky této petici vyšlo najevo že jen 5 ze všech 2500 vědců souhlasí s celým textem AR4… (OSN, 2008). Na veřejnost se dostaly spíše jiné věci. Například vzletné výroky typu: „Přidám se na stranu 2500 vědců.“ Carol Browner, ředitel Úřadu Bílého domu pro energii a politiku klimatických změn.

Že by došlo k nápravě? Naopak. IPCC vydalo svou již pátou hodnotící zprávu a ve svých bludech hodných astrologie neustále pokračuje. Nyní si je jisto, že člověk může z 95 % za klimatické změny. (IPCC, AR5, 2013). Kolik hodnotících zpráv ještě IPCC vydá? Kolikráte se opět ukáže, že je to zase celé nesmysl?

A co se stane, když se někdo proti tomu ozve? Víte, co se stalo s vědeckým časopisem „Pattern Recognition in Physics“, jenž si dovolil nesouhlasit s IPCC? Minulý rok otiskl speciální číslo na téma „Pattern in solar variability, their planetary origin and terrestrial impacts“. V tomto čísle publikovali své vědecké články například: Ivanka Charvátová, N.A. Mörner, N.Scafetta, O. Humlum, D. Easterbrook a další. Redakce Copernicus Publications jednoduše celý časopis zrušila.

Nejhorší na tom všem je, že se boj proti globálnímu oteplování spojuje s ostatní opravdu skutečnou ochranou přírody a přes prakticky všechna ekologická sdružení se servíruje na školách dětem. Šumperk není osamocená planeta ve vesmíru. Je nejenom součástí České republiky, ale i Evropy.

Tento článek vznikl jako jedno z mála ohlédnutí za naší výstavou věnovanou vám, „Šumperákům“ – „Globální oteplování – ano, či ne?“, jež proběhla v roce 2012 v Šumperku a 2013 v Mohelnici a Prostějově. Výstava pokračuje 2014 v Muzeu Jesenicka. Váš zoolog a geolog Vlastivědného Muzea v Šumperku.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist