2040: Solární panely vyrobí 1-2 % světové energie

Uveřejněno dne 24 května 2014 000 11:36

Vítězslav Kremlík:

Americké ministerstvo energetiky (DOE) každoročně vydává ročenku International Energy Outlook. Obsahuje nejen zhodnocení současného stavu, ale také výhled do budoucnosti. Podle IEO 2013 autoři předpokládají, že i v roce 2040 neobnovitelné zdroje budou stále tvořit více jak tři čtvrtiny světových zdrojů energie. Většinu obnovitelných zdrojů budou stále představovat vodní elektrárny.

I po půl století dotací a podpory a reklamy solární panely a větrníky vyrobí ani ne 10 % světové elektřiny. Dohromady. Samotné solární panely v roce 2040 globálně tedy vyrobí asi 2-3 % elektřiny.

Podíváme-li se na zdroje energie celkově a ne jen na elektřinu, nevodní obnovitelné zdroje (solár, vítr, biopaliva) tvoří ještě menší procento. V roce 2010 tvořily jen 1% světových zdrojů energie. Podle odhadů by v roce 2040 mohly tvořit celkově asi 4 procenta. Tolik odhad z publikace společnosti Exxon Mobil s názvem „Outlook for Energy: A View to 2040“ (str. 43).

Solární panely i větrníky jsou tedy sice lokálně zajímavé, ale spíše jako kuriozita. Neobnovitelné zdroje energie totiž nahradit nemohou.

GRAF: Světové zdroje pro výrobu elektřiny 2010-2040. Zeleně jsou obnovitelné zdroje kromě vodních elektráren. Vodní elektrárny jsou tmavě modře. Tmavě zeleně je uhlí, světle modrý zemní plyn a béžové jádro.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist