Na Šumavě LÍP už bylo

Uveřejněno dne 20 února 2015 000 12:14

Minulé vedení MŽP a minulé vedení NP Šumava připravilo v letech 2011–2013 Plán péče o NP Šumava, který na počátku prázdnin roku 2013 odsouhlasili Jihočeský a Plzeňký kraj i šumavské obce, na jejichž území se NP Šumava rozprostírá.

Na počátku prázdnin roku 2013 jej v souladu se Zákonem o ochraně přírody a krajiny posvětila i Rada NP Šumava. Tedy všechny ze zákona kompetentní a za území Šumavy přímo odpovědní účastníci souhlasili s dokumentem, který měl být v platnosti v letech 2014–2028.

Se změnou vedení MŽP (podzim r. 2013) však došlo k zásadnímu přepracování dokumentu a to pod přímým vlivem aktivistů, kteří nemají za území Šumavy žádnou přímou odpovědnost. Přepracovaný dokument, ve kterém se nově a na poslední chvíli objevily věci, o kterých jsme ani Správa NP Šumava, ba ani já, jako tehdejší ředitel, vůbec nevěděli. Jako například, že většina lesa v NP Šumava má být zařazena do bezzásahového režimu. Tedy podle Plánu péče tohoto MŽP měla být Šumava prostřena kůrovci k sežrání. Takový cíl nebyl nikdy vysloven ani zeleným exministrem Bursíkem. Zkrátka dnes aktivisté skrze vedení MŽP ovlivňují veřejné dění v republice a rozhodují o hodnotách, za které nenesou odpovědnost. Změněný plán péče měl být v platnosti místo původních 15 let jen tři roky. Není divu, že se šumavské obce proti takovému postupu postavily. A není ani divu, že jim soud a posléze i Nejvyšší správní soud dal za pravdu.

MŽP nyní své procesní pochybení ústy své mluvčí obhajuje tak, že jejich nezákonný postup při mocenském prosazení změn požadovaných aktivisty, spočíval v tom, že museli „v dobré víře“ odstranit z původního dokumentu nezákonnosti. Mluvčí v prohlášení neříká o jaké nezákonnosti se jedná, ale na facebooku MŽP se píše, že těmi nezákonnostmi byla zonace a projekt lanovky na Hraničník, (viz obr. 1).

Tomu se musím výrazně podivit. Vede mě k tomu hned několik důvodů:

1) Žádný projekt lanovky na Hraničník v plánu péče o NP Šumava nebyl a není. Lanovka na Hraničník je asi velkým strašákem toho, kdo tiskové mluvčí prohlášení připravil a tedy si vymyslel, že takový projekt v plánu péče byl. Nebyl.

2) Že MŽP považuje přítomnost zonace v plánu péče za nezákonnost je opravdu bizardní. V ČR jsou 4 národní parky a každý ve svém plánu péče zonaci má. KRNAP a NP České Švýcarsko přímo, vč. mapy a NP Podyjí zonaci popisuje.

Blíže viz

A) Plán péče o KRNAP (2010–2020), zonace viz strany 10 a 11

B) Plán péče o NP PODYJÍ (2012–2020), zonace viz strany 8 a 119, nemá mapovou přílohu, ale zonaci zmiňuje

C) Plán péče o ČESKÉ ŠVÝCARSKO (2009–2016) (Zonace strany 16–18)

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992Sb. se v §17 jasně věnuje zonaci národních parků. Když je pak zonace zakomponována do podzákonné normy, kterou je plán péče, MŽP považuje za nezákonnost? Tomu nerozumím. Možná, že MŽP uvažuje o své Vyhlášce č. 64 z roku 2011, která se věnuje právě tomu, co mají plány péče obsahovat. Ale v celé Vyhlášce není ani jediná zmínka o tom, že by plán péče neměl, nebo dokonce nesměl obsahovat zonaci.

Vyhláška 64 

3) Nejsilnějším motivem k mému udivení nad prohlášením MŽP je existence §38 v Zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 144/1992Sb., ve kterém se jasně praví; „Zpracování plánů péče o národní parky a chráněné krajinné oblasti zajišťuje Ministerstvo životního prostředí“. A tak to také bylo. MŽP prostřednictvím svých úředníků bylo po 3 roky příprav plánu péče (2011–2013) přítomno na většině jednání a přímo koordinovalo tvorbu materiálu. Pokud dnešní MŽP říká, že byly v plánu péče nezákonnosti, tak by za ně rozhodně někoho museli vyhodit. Ale to se nestalo.

4) Takže k podivu, ale spíše k pláči je to, že dokud nenastoupilo současné vedení MŽP, bylo všechno v pořádku. Se změnou vedení MŽP je tento vrcholný úřad ochrany přírody pod vlivem radikálních ekoaktivistů, lavíruje v legislativě, hledá všechny výmluvy a spoléhá na fakt, že problematice vlastně nikdo z veřejnosti nerozumí. V takovém klimatu jsou slova dnešního MŽP o nezákonnostech marketingově sice v souladu se strategií Hnutí ANO, ale Šumavě to vážně nepomůže. Šumavě pomůže jenom samostatný zákon o NP Šumava, který stanoví jasná, srozumitelná a neměnná pravidla. Teprve pak bude na Šumavě LÍP.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist