John Kerry káže o „nemorálnosti“ pochybností o „klimatické změně“

Uveřejněno dne 19 března 2015 000 9:53

Ministr zahraničních věcí John Kerry oděný v hávu Velekněze Vědy pronesl 12. března strhující kázání, v němž se odhodlal mluvit jak za Vědu, tak za Víru o údajné existenční hrozbě antropogenického (člověkem způsobeného) globálního oteplování – AGW
 Oteplování, se kterým se potýkáme, je „naprostá katastrofa“ a je to „konec života na Zemi tak, jak ho známe,“ pokud s tím „něco“ neuděláme, abychom to globální oteplování zastavili, řekl Kerry spolu s tím, že pochybit nečinností je v tomto případě „krajní nedbalost. Je to hrubě nemorální.“
Ministr Kerry svou lamentační litanii o AGW přednesl před Atlantickou radou jako součást globálně organizované Klimatické série „Cesta do Paříže,“ která je zaměřená na strhávání podpory před nadcházejícím Klimatickým summitem Spojených národů v Paříži ve Francii.

„Když jablko spadne ze stromu, tak dopadne na zem,“ intonoval Kerry veškerou tíhu a vážnost Newtonovy gravitace. „A my to víme, protože takový je základní zákon fyziky. Věda nám říká, že gravitace existuje, a nikdo to nezpochybňuje. Věda nám rovněž říká, že když teplota vody klesne pod 32 stupňů Fahrenheita, tak se změní na led. Ani to nikdo nezpochybňuje.“

Všichni si museli povšimnout tohoto velkého skoku oproti Al Gorově logice, jakého tím bylo dosaženo: „Takže když nám věda říká, že klima se mění a převážně tuto změnu způsobují lidské bytosti,“ pokračoval Kerry, „tak jakým právem se tomu lidé staví a prostě si tvrdí: ‚No, já s tím nesouhlasím,“ nebo ‚Já tuhle elementární pravdu popírám?‘ A i tak takoví existují.“

Opravdu jsou takoví lidé, pane reverende ministře. Lidé jako profesor Richard Lindzen z MIT, který během minulého týdne vydal úvodník ve Wall Street Journal zpochybňující probíhající hysterii s klimatickou změnou, která je opravdovou hrozbou pro naši svobodu, naši energetickou dostupnost, naší prosperitu a naši bezpečnost. Na rozdíl od ministra Kerryho, Al Gora, Lenarda DiCapria a Rajendry Pachauriho je Dr. Lindzen skutečný renomovaný vědec světové třídy. Ten v tom svém nedávném článku napsal:

Světoví vůdci prohlašují, že klimatická změna je naším největším problémem a démonizují oxid uhličitý. Ovšem po většinu historie Země byly koncentrace atmosférického oxidu uhličitého daleko vyšší. A to při těchto koncentracích existovalo klima jak daleko chladnější, než je současné, tak i daleko teplejší.

Současnému zvýšení koncentrace oxidu uhličitého se připisuje nárůst zemědělské produktivity. Ve skutečnosti klimatologové před propuknutím nedávné hysterie s globálním oteplováním mluvili o teplých periodách jako o „klimatických optimech.“ Ale světoví vůdci se i tak pouští do nákladných politik, které nemají žádnou schopnost nahradit fosilní paliva, ale zato jsou schopny na úkor veřejnosti obohatit protekční kamarádíčkovské kapitalisty, zvýšit náklady všeho a omezit přístup k energii nejchudšímu obyvatelstvu světa, které pořád postrádá nesmírné výhody přístupu k elektřině.

„Miliardy dolarů se nalily do studií podporujících klimatický alarmismus a biliony dolarů se nasadily na svržení vlády energetické ekonomiky,“ uvedl Dr. Lindzen. „Takže nepřekvapuje, že bylo vynaloženo tak obrovské úsilí na vybičování této hysterie, a to i přesto, že odůvodnění klimatického alarmu se už rozpadá.“

Loni studie US senátní komise nadepsaná „Řetězec velení u ekologistů: Jak klub miliardářů a jejich nadací kontroluje ekologistická hnutí i Obamovu EPA,“ ukázala, že jedním z hlavních zakladatelů hnutí AGW alarmismu je Nadace rodiny Heinzů převážně kontrolovaná manželkou Johna Kerryho Teresou Heinz Kerry.

Kerry ve svém projevu k Atlantické radě řekl, že „bez ohledu na to, jak moc lidé chtějí strkat hlavu do písku, tak nezmění fakt, že 97 procent peer-review klimatických studií potvrzuje, že ke klimatické změně dochází, a že je za ni převážně odpovědná lidská aktivita.“ „A to je vzácné, vzácné, vzácné – mohu vám říci po více než 28 letech v Senátu – že je vzácnost získat takovou super-většinu o nějaké studii o čemkoliv,“ pokračoval. „Ale 97 procent po více než 20 let – to je dramatické prohlášení o faktu, který nemá nikdo právo s dobrým svědomím ignorovat.“

Lidé s dobrým svědomím by měli, pane ministře, právo ignorovat tohle domnělé „prohlášení o faktu“, i kdyby to byla pravda. To je nezadatelné právo garantované tady v Americe Prvním dodatkem Ústavy, kterou jste vy přísahal dodržovat. Ve skutečnosti lidé s dobrým svědomím mají jak právo, tak povinnost odhalovat falešná tvrzení o AGW, tak oponovat falešným tvrzením o AGW, která se zneužívají k zavádění zákonů a politik, které nás obírají o práva zapojovat se do všech těch aktivit nezbytných k tomu, abychom byli svobodnými a nezávislými lidmi. Mají právo a povinnost zpochybňovat používání zdiskreditovaného, vyfabrikovaného konsensu o nesmyslech Johna Cooka a Naomi Oreskes, který byl opakovaně odhalen (viz např. tadytadytady a tady).

To je jen zatvrzelé pokračování s opětovným používáním falešného memu konsensu, které používáte vy, ministře Kerry, a vaši AGW spřaženci, abyste zastrašovali a démonizovali opozici spolu s pokusy zneužívat strachu vyvolaného AGW alarmisty k nastolení tyranského režimu globální klimatismu, který je opravdu nemorální.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist