Proč je dobré býti Ropákem…

Uveřejněno dne 22 dubna 2015 000 8:43

Náhlé povodně, stejně tak ale období dlouhodobého sucha a nedostatku vody, jsou podle odborníků vzhledem k vývoji klimatických podmínek v České republice stále větším rizikem.
Povodně v roce 2002 a 2013 ukázaly, že ve Středočeském kraji je kritickým místem tok řeky Berounky, který je – na rozdíl od Vltavy – bez jakékoliv regulace a možnosti tak aktivně řešit kritické situace v případě náhlých přívalových dešťů. Následky těchto povodní byly tragické, škody obrovské a vzhledem k již zmíněnému nárůstu pravděpodobnosti opakování těchto rizik zcela chápu oprávněné obavy občanů z ohrožených lokalit.

Považuji proto za logické, že se jako náměstek hejtmana Středočeského kraje, který je odpovědný za oblast životního prostředí, o tuto problematiku zajímám a dávám prostor diskusi. Naposledy se na mne obrátily představitelky petice občanů z dolního toku řeky Berounky, které dnes zastupují více jak 5 tisíc občanů, volajících po aktivním řešení protipovodňových opatření na řece Berounce. Tito občané jsou každoročně ohrožováni na životě i majetku výkyvy počasí a to tím více, že dosud bezúspěšně volají i po pouhém odstranění následků minulých povodní a po zkapacitnění dolního toku Berounky tak, aby se alespoň snížilo toto každoroční riziko lokálních povodní. Odpovědná ministerstva jim odpovídají, že si sice jejich aktivity váží, avšak věc je složitá, zájem různých ochránců přírody silnější a tak budou toto riziko muset snášet.

S takovým postojem se nechci a nemohu smířit, a proto jsem se aktivně zapojil do diskuse o hledání možných řešení aktivních protipovodňových opatření na řece Berounce, zvláště pak na jejím dolním toku tak, jak požaduje již zmíněná petice. Fakt, že jsem byl za tuto svoji aktivitu navržen na cenu Ropák roku proto považuji na jedné straně za poctu, na straně druhé pak za smutný příklad toho, kam až se aktivismus některých ekologických organizací a osob, postrádající jakoukoliv demokratičnost a otevřenost k debatě, dostal. Vždyť co je špatného na tom, že jako politik hledám s občany řešení jejich problémů a obav ze ohrožení životů a majetku?

Ano, projekt vodního díla na dolním toku řeky Berounky je jedna z možností pro řešení povodňových rizik, a to nejen na dolním toku Berounky, ale také na soutoku Berounky s Vltavou a potažmo taktéž v hlavním městě Praze. Jeto ovšem jedna z možností. Jak však plyne z odpovědi náměstka ministra zemědělství  Aleše Kendíka z 25.6. 2014 na dopis představitelek „Petice pro realizaci protipovodňových opatření na toku Dolní Berounky, který petentům píše, „že bez stavby nové velké vodní nádrže na vodním toku Berounka, nelze toto území účinněji chránit“, je třeba tuto možnost velmi vážně debatovat. Pokud cenu Ropák roku obdržím, budu to vnímat jako ocenění za to, že mi strach lidí o své životy a majetek není lhostejný.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist