Nekompetentní politici a ekologisté nám škodí

Uveřejněno dne 24 dubna 2015 000 8:26

Ekologičtí fanatici se probudili ze zimního spánku a vytáhli do boje za své pošetilé cíle.

V minulých dnech vyhecovali venkovany z okolí uranových nalezišť a potenciálních úložišť vyhořelého  uranového paliva k podávání petic proti vyhledávání jejich lokalit a vyhecovali pár desítek romantických nezkušených tínejdžrů k demonstracím na oněch místech. Při šíření svých panických zpráv v obou skupinách, venkovanů i mládeže (což je podle zákona trestné), zneužívají strašáka ohrožení obyvatelstva haváriemi jaderných zařízení a zamořením přírody zvýšenou radioaktivitou z radionuklidů, unikajících do půdy, vody a ovzduší. Místo racionálního informování veřejnosti o mnohaletém bezpečném provozování našich JE Dukovany a JE Temelín a o mimořádné péči při sledování a dalším zvyšování jejich bezpečnosti, stejně jako o zodpovědném a technicky dokonalém skladování vyhořelého paliva v projektovaných hlubinných úložištích, záměrně mlčí. Se stejným záměrem nepřiznávají, že jaderné elektrárny jsou prokazatelně ekologicky nejčistšími ze všech elektráren na fosilní paliva.

Ekologičtí fanatici naopak, a opět neinformovaně, horují pro tzv. OZE – obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické a větrné elektrárny (a biopaliva), aniž by se zajímali o zkušenosti s jejich masovým zaváděním a provozováním, které jsou značně negativní pro jejich závislost na povětrnostních podmínkách, čímž ohrožují stabilitu a spolehlivost celé propojené evropské elektroenergetické soustavy tzv. black-outy, totálními výpadky dodávky elektřiny v celých rozsáhlých oblastech.

V poslední době bylo publikováno v odborných časopisech mnoho kritických článků fundovaných odborníků, o četných nevyřešených problémech s provozem OZE. Konkrétně např. v časopisu ELEKTRO č.3 a 4/2015. Nejostřejší kritika je v č. 4/2015, v seriálu Ing. Petra Neumanna, CSc – Chytré sítě. Ten velmi příkře kritizuje „bruselské“ politiky a byrokraty, ale také fanatické ekologisty, že svými nekompetentními rozhodnutími a aktivitami ohrožují bezpečnost a efektivitu zabezpečování evropského obyvatelstva elektrickou energií. Píše konkrétně o „módním“, či moderním tématu Smart Grids – Chytré sítě. Řeší problém řízení celé evropské elektroenergetické soustavy po masivním zavádění OZE s jejich závislostí na povětrnostních podmínkách. A s nutnosti budování rychlých – „záskokových“ klasických elektráren, zesilování dálkových přenosových vedení a řešení „skladování“ energie při přebytku výkonu OZE. Pro informaci zde budu citovat ostré formulace autora pro charakteristiky kritizovaných skutečností:

Smart Grids lze však popsat jako elektrizační síť, která zavrhuje to dobré a osvědčené a slepě se žene jako býk v koridě za červeným šátkem, kterým je v tomto případě rozhodnutí politiků v EU, Rady Evropy a Evropské komise a také rozhodnutí německé vlády, především tzv. Energie wende – Energetický převrat. Působí to dojem, že představitelé EU jsou převážně „ekologičtí fundamentalisté“ či „ortodoxní ochránci životního prostředí“, či „zanícení bojovníci za záchranu celého světa“ (před úpalem z globálního oteplení, před udušením v ovzduší bez O2 a s nadměrným obsahem CO2). Z tohoto pohledu by bylo možné o současných sítích označovaných jako Smart Grids mnohdy oprávněně hovořit spíše jako o Stupid Grids – Stupidní sítě.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist