Analýza: Souběh maxim tří přirozených cyklů končí, obrací se dolů, a tak je před námi ochlazování

Uveřejněno dne 28 května 2015 000 15:38

Dodatečné zamyšlení nad přirozenými cykly.

V článku Přirozené cykly jsou v náhodném světě nezaměnitelné. V budoucnu není nic, čeho se bát jsme ukázali grafy simulovaných teplot vygenerovaných v Excelu pomocí součtu tří cyklů spolu ještě s generátorem náhodných čísel. Někteří komentátoři si uvědomili, že když zprůměrujete mnoho běhů tak, jako to dělají profesionální klimatičtí „vědci“, tak výsledkem budou nosné cykly. Někteří si uvědomili, že udělat ten průměrovací krok není nutné, jelikož ty nosné cykly jsou prostě tři sloupce v Excelovém souboru.

 

Zde je ten graf.

Sum-of-Natural-CyclesObrázek 1 je součet tří přirozených cyklů, 62, 204 a 1040 let dlouhých. Zelený obdélník ohraničuje období historických teplotních záznamů let 1850 až 2015. Modré obdélníky značí studená období, červené obdélníčky teplá období. Čísla jsou počáteční a koncové roky každého období. Žlutá značí budoucnost.

Všimněte si, že cykly na obrázku 1 v zeleném obdélníku odpovídají známé teplotní evidenci. Viz obrázek 2 níže. Zbytek grafu před tímto známým obdobím odráží to, co je obecně známo o Středověké teplé periodě a Malé době ledové. Ponechávám na čtenáři, aby si interpretoval budoucnost.

Natural-cycles-and-HADCRUT4Obrázek 2 zakresluje přirozené cykly z obrázku 1 spolu s indexem globálních teplotních odchylek od stanoveného normálu teplotní řady HADCRUT4. Vertikální stupně jsou vzhledem ke zvolené normálové teplotě HADCRUT4.

Ty tři přirozené cykly nejsou samozřejmě, co se týče jejich frekvence a amplitudy tak přesně tuhé, jako je to v těchto excelových grafech. Postupujeme-li časem dále do minulosti, tak se skutečné klima, k němuž došlo, poněkud těmto kalkulacím vzdaluje. Víme ale, že k Římskému teplému období došlo asi tisíc let před Středověkou teplou periodou, a že k tomu došlo ve zvlnění asi 200 letým cyklem.

Existuje několik vědeckých článků diskutujících o cyklech dlouhých 1470±500 let. Ty, k nimž došlo během poslední doby ledové, se označují jako Dansgaard-Oeschgerovy události. Potom v Holocénu (v této probíhající době meziledové) se nazývají Bondovými událostmi. Bondovy události mají sklon mít asi 1000 leté intervaly, tudíž se drží v chybovém rozmezí ±500 let. Solární vědci o tom více než tisíciletém cyklu mluví jako o Hallstaatském cyklu, který vypadá jako ten tisíciletý cyklus, který jsme zde použili. Vypadá to, že Bondovy události a Hallstatské cykly jsou to samé.

Během poslední doby ledové došlo i obdobím hlubšího chladu známým jako Heinrichovy události. K těm docházelo v přibližně 10 000 let dlouhých intervalech. Při Bondových událostech v Holocénu jako jsou události 5,4 tisíce let a 8,2 tisíce let také docházelo k náhlému ochlazování následovanému stejně náhlým oteplením. Obrázek 3 je graf Bondových událostí z dat Bond et al. Pro tento graf byla použita data z posledního „poskládaného“ sloupce. Je to z kombinace několika proxy ukazatelů teplot. Rozlišení mezi body je 70 let, takže se zde rozlišují jen ty delší cykly. Obě tyto škály byly nakalibrovány tak, aby seděly s obrázkem 1.

Bond-EventsObrázek 3 zakresluje Bondovy události v Holocénu. Orámované oblasti jsou období pokrytá obrázkem 1 až do současnosti. Dolů je to studené, nahoru teplé. 70-leté rozlišení zachycuje pouze ty nejdelší z teplých a studených období za posledních tisíc let, Středověkou teplou periodu a Wolfovo, Spörerovo a Maunderovo chladné období.

Carbon-14Obrázek 4 je grafem tvorby uhlíku C14 v horní atmosféře. Tento obrázek je také od Bond et al. ze stejného zdroje jako výše. Teplá a studená období jsou zvýrazněna jako na obrázku 1.

Ty 200 leté cykly se jeví jako založené na slunci. Rozlišení je na obrázku 4 dlouhé 10 let. Ke studeným obdobím dochází, když je tvorba C14 v poklesu, k teplým obdobím, když roste. Jelikož C14 tvoří kosmické paprsky ve vysoké atmosféře, tak existuje určitá prodleva, než se to ukáže zachycené v uhlíku živých bytostí.

Jestliže jsou minulé teploty svázány se známými solárními a oceánskými cykly, a to se vzrůstající přesností v moderní éře, tak i ty budoucí s nimi budou provázané. Takže to současné oteplení bylo prostě jen Bondovou oteplující událostí jako celé tucty podobných a někdy i daleko dramatičtějších oteplujících událostí za posledních 10 000 let. Nedávné oteplování bylo prostě jen klima probíhající podle přirozených cyklů. Nyní jsme na vrcholu součtu tří cyklů, kdy je každý z cyklů také na vrcholu ve velkém maximu. To, co bude následovat, bude ochlazování, jelikož všechny ty cykly jdou dolů.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist