Ochlazování. Jaro v Německu přichází o 20 dnů později než před 28 lety!

Uveřejněno dne 9 června 2015 000 11:29

Jaro v Německu každý rok přichází později a později. I květ zlatého deště přichází v Hamburgu později a později.To je dodatek k našemu předchozímu článku o zpožďování jarního kvetení zde(a zde na nwoo.org). V našem předchozím článku jsme ukázali, že střední teploty v měsících lednu, únoru a březnu se podle Německé národní meteorologické služby DWD už skoro tři poslední desetiletí ochlazují. A to je výsledek bez nějakých úprav na uplatnění tepelných městských ostrovů na naměřené teploty.

V důsledku toho vidíme rostoucí zpožďování nástupu jara – zvláště jarního kvetení v otevřených oblastech, kde se ochlazení prosazuje ještě více. Potvrdili jsme to svým vlastním pozorováním vegetace v tomto článku, tj. pozorováním květu talovínu zimního venku.

Krokusy a talovíny zimní; Foto J.Kowatsch/Stefan Kämpfe

Někteří z čtenářů v těch více než 100 komentářích vrhali na naše pozorování pochybnosti a poukazovali, že oficiální úřady jako Státní úřad ochrany životního prostředí v Karlsruhe a DWD tvrdily, že dochází k opaku, tj. že jaro přichází dříve a dříve. Avšak těmto čtenářům se nepodařilo poskytnout od těchto funkcionářů jakákoliv naměřená data.

Dali jsme si práci s tím, abychom se na tuto záležitost podívali hlouběji, a zjistili jsme cosi ohromujícího. Státní úřad ochrany životního prostředí v Karlsruhe sám ani takováto dlouhodobá pozorování neeviduje. Tyto výsledky bere od DWD. A DWD má ve zvyku se pravidelně zmiňovat o květech zlatého deště ve městě Hamburg jako o příkladu toho, že jaro přichází dříve. Kvetení přichází dříve a dříve, tvrdí DWD, nebo alespoň ti, kteří se rádi vždy DWD dovolávají. Ti tvrdí, že toto dřívější kvetení musí být opravdovým důkazem oteplování klimatu, jak tomu pár čtenářů věří.

No, bývalý zaměstnanec DWD nám nedávno poskytl následující diagram z dat květu zlatého deště pro Lombardský most v Hamburgu od samotného DWD. A překvapení je veliké:

Obr. 1. Svislá osa na levé straně znamená počet dnů od začátku roku. Čím vyšší číslo, tím později začíná zlatý déšť kvést. Graf ukazuje, že to přichází o skoro 20 dnů později než před 25ti lety.

Ač byla tato pozorování zaznamenávána přímo uprostřed tepelného ostrova v Hamburgu, a tudíž ani neplnila podmínky objektivních pozorování, tak se ukázalo, že počátek květu je přesně takový, jako v úplně otevřených venkovních oblastech, které jsme sledovali v našem předchozím článku: Od roku 1988 jaro začíná později a později. I začátek jarního květu zlatého deště ve velké oblasti městského tepleného ostrova v Hamburgu přichází později a později.

Výsledek: I data z města Hamburg ukazují, že květ zlatého deště od roku 1988 přichází značně později a později, což je projevem rostoucího zpožďování v příchodu jara.

Neustálá tvrzení, že květ zlatého deště přichází dříve, jsou nesprávná.

I další fenolog sídlící v Seesenu nám poslal data o svých pozorováních květu zlatého deště, a ty zobrazuje následující graf:

Obr. 2. I v Seesenu v posledních 28 letech přichází květ zlatého deště později a později. Tato pozorování jsou v souladu s daty z DWD v Hamburgu. Datový zdroj: Fenolog Georg v. Petersdorff-Campen

Výsledek: Jaro v Německu začíná později a později. Všechny květy jsou v březnu zpožděny. Sledujeme to v měsících leden, únor a březen, které v posledních 28 letech chladnou a chladnou.

By Josef Kowatsch und Stefan Kämpfe

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist