Papežův hon na čarodějnice ohrožuje chudé

Uveřejněno dne 30 června 2015 000 10:20

Papež ve své encyklice podpořil boj proti globálnímu oteplování. Prý proto, že oteplování ubližuje chudým lidem. Jenže opatření, která papež navrhuje, by chudým ublížila ještě více. František začíná být nebezpečný.

V dlouho očekávané encyklice „Laudatio Si“ papež František obvinil lidi, že způsobují krupobití, bouře a povodně. Zkrátka, že lidé zavinili změny klimatu. Navázal tak na svého předchůdce, papeže Innocence VIII a jeho bulu „Summis desiderantes affectibus z roku 1484. Ten také projevil znepokojení, že dochází ke krupobití, bouřím, k umírání mladého dobytka, ničení úrody, zhoršování stavu vinic, poškozování ovoce na stromech. Viníkem jsou prý čarodějnice. Papež tehdy podpořil inkvizitora Kramera, který se hnedle pustil do díla a zpracoval průkopnickou analýzu klimatické změny. V roce 1487 ji v Německu vydal pod názvem „Kladivo na čarodějnice“.

O pět staletí později se tmářství opakuje. Tehdy to odnesly nevinné ženy upálené na hranici. Dnes to odnesou chudí. Nepohoršuje mne, že encyklika z roku 2015 je plná pověr a dezinformací o změnách klimatu stejně jako encyklika z roku 1484. Vytváření mýtů je něco, co patří do vašeho popisu práce, když jste hlava církve. Musím ale souhlasit s názorem komentátora Fox News, který papeže označil za „nejnebezpečnějšího muže na planetě“.

Encyklika je 180 stran dlouhá výzva do boje proti tržní ekonomice. Máme ale špatnou zkušenost, že snahy o likvidaci tržní ekonomiky situaci chudých spíše zhoršily než zlepšily. Připomenu drobnosti jako Stalinův hladomor (zpackaná „kolektivizace“), Maův hladomor (zpackaný „velký skok“) a Pol Potův hladomor (zpackaný „eko-komunismus“ v Kambodži). Nebo nedávný biopalivový hladomor (zpackaný „boj proti oteplování“). Nevadí mi, že encyklika kritizuje kapitalismus – ten režim není bez chyby – ale vadí mi ta jednostrannost. O utrpení, které způsobily nevydařené levicové experimenty, papež mlčí.

Kdyby byl papež poctivý, tak by uznal, že bojovníci proti oteplování ohrožují chudé daleko více než živelné pohromy. To „zachránci klimatu“ přece zdražují ceny potravin a energií. V kapitole o klimatu papež „zapomněl“ zmínit největší problém, kterému světová chudoba dnes čelí. Slovo „biopaliva“ se v encyklice vůbec nevyskytuje.

 

Food Price Index (Economist)Food Price Index (Economist)

Toto je index ceny potravin. Od roku 1980 až do 2004 klesal. Pak ale kvůli pěstování biopaliv došlo k dramatickém zdražování jídla. O tom papež František mlčí jako hrob. (zdroj)

Papež správně říká, že živelné pohromy nejhůře odnesou chudé země. Nemají peníze na klimatizaci, aby si ulevili ve vlnách horka. V zimě nemají peníze na topení. Nemají peníze na satelity a jinou techniku, aby je včas varovala před hurikánem. Z toho plyne, že ch udé země potřebují tržní ekonomiku a růst příjmů! To ale marxistický papež odmítá. Tržní ekonomika je pro něj sprosté slovo.

František patří k tzv. „teologii osvobození“, což je v latinské Americe oblíbená levicová odnož křesťanství. Nic proti tomu nemám. Je správné, aby církev nabádala veřejnost k dobročinnosti. Dobré úmysly ale nestačí – mohou nadělat více škody než užitku. Papež naříká nad chudobou – která je hlavním tématem encykliky – ale zatvrzele odmítá ten jediný lék, který lidstvo proti chudobě má. A tím lékem je tržní ekonomika.

Teprve až kapitalismus srazí v dané zemi chudobu na pár procent, teprve pak si můžete hrát na odbory, sociální jistoty a podobně. To je ale už jen šlehačka na dortu.

Vím, že spousta lidí žije v domnění, že kapitalismus zbídačuje lidi. Vyspělé země prý stále hůře zbídačují rozvojový svět a mají vůči němu prý „dluh“. Bolševici i západní intelektuálové nám toto dogma neustále omílají a vtloukají do hlavy. Papež tomu asi věří – na věření bez důkazů je on ostatně expert. Statistika ale tento mýtus o zlém kapitalismu vyvrací.

 

světová chudoba

Za poslední generaci (1990 – 2010) světová chudoba klesla na polovinu! (zdroj)

 

Mezi lety 1800 a 1950 západní kapitalistické státy dosáhly prakticky vymýcení chudoby. Lidé žijící v chudobě tvořili na začátku 19.století 80% světové populace. Dnes je to už jen 20%. Ve vyspělých západních zemích je to pod 5 procent. V Evropě i bezdomovec – žijící v extrémní chudobě – dnes má teplé oblečení, botyhodinky, spodní prádlo. To dříve neměli ani pracující. Církev ale pokrokem opovrhuje – encyklika pokrok označuje za „mýtus“.

Důležité je, že k vymýcení chudoby na Západě došlo PŘED vznikem sociálního státu (welfare state) a bez asistence komunistické diktatury. V letech 1800 až 1950. Za snížení chudoby tedy nevděčíme sociálním reformám ani charitě, ale spíše prostému růstu ekonomiky. Tomu růstu o němž se papež vyjadřuje pohrdavě jako honbě za mamonem. Tento proces se později z Evropy rozšířil do rozvojových zemí. Míra světové chudoby klesla z 43% v roce 1990 na pouhých 21% v roce 2010. Zejména díky zavádění tržní ekonomiky do Číny.

V tržní ekonomice nelétají pečení holubi do úst, krade se, vykořisťuje atd. Nic ale není černobílé. Buďme spravedliví. Přiznejme tržní ekonomice, že má i své klady. Třeba odstranění chudoby na Zemi. To přece není malá zásluha.

 

World poverty decline (World Bank)

Devatenácté století bylo stoletím kapitalismu. Díky tržní ekonomice došlo téměř k vymýcení chudoby. Fakta ale nejsou důležitá. Podle marxistické mytologie kapitalismus lidi zbídačuje a basta. Papeže fakta nezajímají, jeho názory vycházejí z víry.https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20384/9781464803611.pdf (strana 63)

Papež se ovšem řídí vírou nikoli rozumem. Věří pověrám a mýtům. Tento papež se nesnaží být papežem všech křesťanů. Pomáhá jisté partaji nespravedlivě očerňovat společenské uspořádání, které vyvedlo lidstvo z bídy. Ale čím více se podbízí jedné straně, tím se odcizí druhé. Jeho encyklika ale bude křesťany rozdělovat, nikoli spojovat. Mnoho křesťanů se totiž identifikuje s pravicí, protože marxisté ve 20.století církev pronásledovali, kde mohli. Zejména v Polsku a v USA – někdejších baštách boje s komunismem – vyvolávají Františkovy slovní útoky proti tržní ekonomice rozpaky.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist