Encyklika papeže Františka podněcuje k porušování 4 z 10 Božích přikázání

Uveřejněno dne 2 července 2015 000 10:43

Tato vatikánská stránka káže katolíkům o Desateru božích přikázání. Ovšem ohledně tématu energie a klimatu tato poslední papežova encyklika údajně slouží k podněcování mnohých občanů světa i mocných institucí, aby porušovali 3, pokud ne rovnou 4 z těchto svatých přikázání.

Co se týče záležitosti klimatické vědy a energetiky představuje celkový přístup papeže z hlediska skeptických hlasů kolosální zklamání. Papež František účelově odmítl vyslechnout kritiky klimatického pesimismu a alarmismu, vyloženě je zavrhl a tak, jak to vykládá ve své encyklice, teď volá po nucené redistribuci a reorganizaci zboží na světě.

Ač ta encyklika nechává vynikat apelům na úlevu v bolesti a utrpení těch na světě nejzranitelnějších, je v ní zčásti hluboce zakořeněná znepokojivá touha po zabírání a kontrole toho světového bohatství a zdrojů, které jsou nezbytné udržování života. Hrozí, že historie se bude opakovat.

Místo, aby katolíkům kázal o dobrovolném podělení se o své bohatství (jak už to mnozí dělají), tak papež František naopak navrhuje, aby byli katolíci a všichni občané nuceni to činit ze zákona, proti své vůli, a aby to dělali v drakonickém rozsahu. Je to nezvykle drsná a agresivní doktrína. Tak drsná, že by realizace nosných požadavků této encykliky ve skutečnosti de facto znamenala porušení 4 z 10 Božích přikázání.

Č. 10: NEPOŽÁDÁŠ STATKU BLIŽNÍHO SVÉHO

Když záležitost klimatické změny shrneme na podstatu, tak se dostaneme ke konfiskaci a redistribuci globálního bohatství jakož i ke změně jeho vlastnictví. Katolický ekonom PIK Ottmar Edenhofer dokonce potvrdil, že to nejsou nijak nejasné formulace. Je jasné, že značná část této záležitosti je o vymáhání statků bližních. Je to o podněcování světové chudiny, aby vymáhala bohatství ostatních a o podněcování mocných institucí, aby jménem chudých to bohatství zabíraly. Co je horší, právoplatným vlastníkům se bude k vynucení hrozit, pokud by tomu odporovali, falešnými hrozbami (tj. počítačově vykonstruovanými scénáři soudného dne).

Č. 7: NEPOKRADEŠ

Věc klimatu a encyklika samotná požadují zřízení globálního úřadu za účelem odpírání a redistribuce světového bohatství a energie. Redistribucí je zde míněno uchvacování práv k majetkům od jejich právoplatných vlastníků a převod těchto práv na jiné, a to vše pod pláštíkem obecného dobra. Konfiskace majetku pomocí závažných činů vědeckého klamu a počítačově generovaných výhrůžek přírodními kalamitami je ‚kradením‘.

Č. 8: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

Když přijde na vyhlašovaný „konsensus“ o vědě, jejím financování, přesnosti klimatických modelů, prezentaci dat, rekonstrukce z proxy hodnot atd., tak je v tom záplava falešných svědectví. To je ten nejzlověstnější aspekt a kořen celé té záležitosti. Papežova charakteristika ne-alarmistických klimatických skeptiků se jeví taková, že ji prý uspěchaně přijali od mocných a štědře financovaných, takže byla přijata na základě falešného svědectví proti těmto skeptikům. Skeptici alarmismu a klimatického učení jsou ve skutečnosti velice početní a většina z nich působí ve skromných improvizovaných podmínkách a bez jakékoliv pomoci od mocných institucí, natož pak těch Velkých ropáků. Navíc neexistuje vůbec žádný konsensus a papež, když poukazuje, že existuje, tak šíří ohromnou nepravdu. Skeptici jsou chudí, jejich hlasy jsou umlčované – a i tak, místo aby s nimi papež soucítil, jako by to udělal Ježíš, tak je papež hrubě zavrhl, odmítl je vyslechnout, dokonce je marginalizoval, když si zvolil dát se na stranu bohatých a mocných.

Č. 5: NEZABIJEŠ

Zde je zabitím myšlen čin předčasného odnětí života někomu jinému. Samozřejmě, že si nikdo nemyslí, že by toto Vatikán schvaloval. Když ale víte, že vaše aktivity a politiky povedou k masovým ztrátám životů, pak jste vinni zabitím. Je jasné, že odnětí dostupné energie chudým (ale i nižší střední třídě) povede ke strašlivému umírání v důsledku větší zranitelnosti – už teď jsme svědky zimu za zimou skutečných úmrtí. Papež se však naopak jeví k potřebě levného paliva, aby se chudí udrželi v teple a postarali se o své rodiny, lhostejný, a zdá se, že je posedlý fikcí počítači vykonstruovaných „úmrtí“ někdy za 50 let v budoucnosti, která někteří spatřují v modelech, které se zatím ukázaly být úplně chybné. Podlehl snad tvrzením, že klimatičtí učenci jsou nějací proroci?

Toto jsou 4 Přikázání, která papež František bohužel opomíjí a ve své encyklice potenciálně porušuje. Mnozí z nás si už začali uvědomovat, že papež sám ani autorem této encykliky nebyl, a že se nejspíš nechal jen ošálit, aby ji schválil. Realizace této encykliky by vedla k morální anarchii.

Dobří katolíci se rozhodnou papežovu encykliku ignorovat, když si uvědomí, jak je debata o vědeckých tématech klimatu a energie nesmírně žhavá a nerozhodnutá, a zvláště s ohledem na volání po nucené redistribuci (od bližních vymáhaných) statků.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist