Zase si na zelené fanatiky připlatíme miliardy

Uveřejněno dne 22 července 2015 000 9:23

Energetické dotace se ve světě letos vyšplhají na 5,3 bilionu dolarů, což je 6,5 procenta celosvětového hrubého domácího produktu. Většina z těchto dotací podle propočtů Mezinárodního měnového fondu (MMF) pochází z toho, že energetické daně a ceny energií nezohledňují veškeré škody, které spotřeba a výroba energií způsobí na životním prostředí.

Nové výpočty energetický dotací, kam podle MMF patří například i v cenách energií nehrazené škody způsobené znečištěním ovzduší, jsou dramaticky vyšší, než se dosud předpokládalo. Odhady celosvětových dotací za rok 2011 byly revidovány na 4,2 bilionu dolarů. To je více než dvojnásobek sumy, s níž přišel MMF v roce 2013.

Navýšení celkové částky dotací analytici MMF zdůvodňují tím, že do výpočtů zahrnuli nové odhady Světové zdravotnické organizace o škodách na zdraví, které způsobuje znečištění životního prostředí. Nově jsou k dispozici údaje o škodlivých emisích v jednotlivých státech, stejně jako čísla o způsobených škodách.

 

 

MMF očekává, že takto pojaté dotace budou dál vysoké. Důvodem je rostoucí spotřeba energií, kterou kryjí především fosilní zdroje, inflace, růst reálných příjmů a v neposlední řadě také přetrvávající neochota vlád zahrnout do cen energií plně škody na životním prostředí.

Největším poskytovatelem dotací v absolutním vyjádření je Čína. Tam jde podle MMF především o nepřímé dotace, protože země nepromítá do cen rozsáhlé škody způsobené znečištěním ovzduší. Z celkové částky 2272 miliardy dolarů za rok vyčíslil MMF nekryté škody ze znečištěného ovzduší na 1773 miliard dolarů.

Největším poskytovatelem dotací v absolutním vyjádření je Čína

Měřeno podílem dotací na HDP vede Ukrajina s podílem ve výši 60 procent. I na Ukrajině je většina způsobená nekrytím škod ze špinavého vzduchu. Mezi 30 a 40 procent HDP se v energetických dotacích pohybuje ještě Bosna a Hercegovina, Srbsko a Bulharsko.

V Česku se přímé a nepřímé energetické dotace letos vyšplhají podle MMF na 8,62 procenta HDP. Na 5,95 procenta HDP odhaduje fond náklady špinavého ovzduší. Efekt změn klimatu kvůli vypouštění skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv MMF vyčíslil na 1,85 procenta HDP.

 

 

Celosvětové zrušení přímých i nepřímých dotací by mohlo snížit úmrtnost související s emisemi ze spalování fosilních paliv o polovinu. Příjmy států by vzrostly o 2,9 bilionu dolarů, tedy 3,6 procenta světového HDP. Díky tomuto zdroji příjmů by vlády mohly snížit jiné daně. Rozvinuté země by takto získaly peníze na snížení sazby daně z příjmů firem na polovinu nebo k pokrytí čtvrtiny veřejných výdajů na zdravotnictví. V rozvíjejících se zemích by získané prostředky odpovídaly jedenapůlnásobku výnosu daně z příjmů firem nebo výdajů na zdravotnictví.

Čistý efekt pro ekonomiku, očištěný o vliv vyšších cen energií, by se celosvětově mohl vyšplhat na 1,8 bilionu dolarů, tedy 2,2 procenta světového HDP.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist