Umíme o vodu ještě poprosit?

Uveřejněno dne 8 září 2015 000 11:01

Petr Hájek

Máte vodu? Otázka na téma vody se v posledních týdnech stala jednou ze základních nejen v médiích, ale i v běžných rozhovorech. I my jsme se vodě snažili věnovat – trochu z jiného pohledu, jak je naším zvykem – a vy, naši milí a vážení kamarádi, přátelé a spolupracovníci jste na to v mnoha dopisech reagovali. Na konkrétní dotazy odpovídají většinou autoři textů, mně však jde v tuto chvíli o něco jiného. Na něco jsme totiž při tom většinou, zdá se, zatím pozapomněli.

Není kouře bez ohně

Vedra a sucha byla letos opravdu mimořádná. Podle všeho se sice zdá, že nejhorší máme snad za sebou, ale s jistotou to tvrdit nelze. Že to neumějí naši skvělí meteorologové, kteří ještě nedávno tvrdili, že nezaprší do konce prázdnin, není překvapivé. Nedávno jim sice stát koupil za tři čtvrtě miliardy další počítač pro modelování vývoje počasí, ale to možná situaci ještě zhoršilo. Jestli ono to všechno nebude ještě trochu jinak?

Není to zatím tak dávno, kdy naši předkové žili v daleko těsnějším kontaktu s přírodou – a s jejím Stvořitelem. Měli pranostiky a řadu signalizačních „znamení“, ze kterých poměrně přesně uměli vyčíst, co se chystá. A když tento „systém“ vykolejil a přišla povodeň či sucha, pochopili, že jim tím chce Pán Bůh něco sdělit. Káli se, vzali monstrance a vyrazili na procesí. Prosili o prominutí hříchů, na které, jak vírou věděli, přírodní pohromou poukazoval pozvednutý Prst Boží.

Proč vyschl symbol českého státu?

Dnes tyto události uchopí tak maximálně politická lobby „globálních oteplovačů“,  aby z nich pro své sponzory – průmysl moderních technologií – připravili podmínky k dalšímu pokrokovému ožebračení daňových poplatníků. A ti jim to zase v astronomických „grantech“ vracejí. Ti rozumnější se alespoň zamýšlejí nad tím, že je-li role lidské činnosti v těchto extrémech (příliš sucho – příliš vody) vůbec nějaká, pak se týká spíše práce s krajinou, odvodňováním celých území či naopak neschopností půdy přijmout vodu – třeba kvůli šílené řepce.

Za symbolické pokládám, že před pár dny vyschl pramen Vltavy. Ten „nejhořejší“. Ostatní fungují. Proč? No protože soudruzi „zelení“ prosadili, že na Šumavě se nesmějí lokality zničené kůrovcem vykácet a znovu vysázet, ale musejí se nechat ladem. Proto nyní v okolí pramene Vltavy je vyschlý lesní hřbitov, který již žádnou vláhu nezadrží.

Pokud vím, nezorganizoval proti tomu nikdo ani demonstraci, natož procesí.

Zdroj: www.protiproud.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist