Jak je to doopravdy s lidským vlivem na globální oteplování? – část 1.

Uveřejněno dne 30 října 2015 v 8:48
Změna klimatu je jedno nejožehavějších témat, dosahující roviny náboženského fanatismu na obou stranách této záležitosti. Je pozoruhodné, jak věc s tak hrozivými důsledky může tolik postrádat uctivý dialog a intelektuální přísnost. Osobně jsem se účastnil stovek rozhovorů o klimatu: zda se mění, kdo a co je to způsobuje, co můžeme dělat a jak se lze domoci důvěryhodných zdrojů. Vypadá to, že na obou stranách je korporátní nebo vládní propaganda, každá prosazujíc svou agendu. Jak se tedy brodit propagandou, která slouží sama sobě, abychom rozpoznali pravdu? A jak hodnotit různé názory bez emocí nebo sociálního tlaků, zatemňujících náš úsudek?

Předkládám množství posbíraných konverzací, které jsem měl, vypovídajících o rozdílných náhledech a údajích, abych napomohl rozšiřovat dialog a posílil jednotlivce odkudkoli, aby připojili své kritické myšlení k této naléhavé záležitosti, která může mít důsledky. Pokud máte uctivé připomínky či argumenty, jsou vítány. Záměrem je dostávat se k pravdě, abychom všichni mohli učinit účinné opatření.Začněme otázkou, která je asi nejčastější:

Existuje spolehlivý důkaz, že se Země otepluje nebezpečným či neobvyklým způsobem?

speak0213
Někdo říká, že je to nebývalé a na pokraji katastrofy.
Screen_Shot_2015-10-12_at_11
Toto je slavný „hokejkový“ graf od Michaela Manna, se kterým vystupoval Al Gore v jeho Inconvenient Truth (nepříjemná pravda).
Úřad National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) říká, že zde není žádné protáhlé globální oteplování, zatímco Space and Science Research Corporations říká, že „Země je nyní v setrvalé fázi globálního ochlazování.“ Nicméně další experti souhlasí, že se nacházíme v „pauze“ – bez znatelného oteplení – za posledních 18 let. Mnozí prohlašují, že rozporuplná data ohledně toho, zda se planeta otepluje nebo ne, jsou důvodem, proč „globální oteplování“ se změnilo ve „změnu klimatu“ (jelikož klima se spolehlivě mění, je to jistější, než „oteplování“). Někteří dospěli k názvu „narušení klimatu“ či dokonce „klimatickému kolapsu“.
Někdo z nás zažívá extrémní horko (a sucho), jako já v Santa Cruz (Kalifornie). A vím, že jiní zažili extrémně nízké teploty, jako na středozápadě a severovýchodě Ameriky. Čili je nutno se podívat dál, než k sousedům, abychom viděli skutečné celkové tendence.
Jedni výzkumníci sledují teploty povrchu, jiní vrstvy ledu, další letokruhy a nedávná satelitní měření větších částí atmosféry. Co tyto různé techniky sběru dat odhalují?
Zde je graf historických teplot. Množství údajů z těchto různých zdrojů naznačuje, že naše planeta byla v minulosti teplejší, ještě než byly továrny, elektrárny a automobily. Pohlédněme na toto:
inconvenient-truth-global-warming-hoax-political-poster-1286997141_zps4ebb671b

(Nevyhovující pravda – geologická historie ukazuje, že na dnešních teplotách či hladinách CO2 není nic neobvyklého. Vlastně se nacházíme stále mírně pod průměrem.)

Comparison-charts

(Změna klimatu za posledních 1 000 let, jak ji presentuje IPCC)

Mezi léty 1990 a 2001 byla tato předchozí teplejší období z grafů výzkumníků pro Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vyjmuta. V roce 1998 napsali Mann a jeho společníci dokument, který upozornil na hokejkový graf a významným způsobem zvýšil obavy z dramatického oteplení planety. Avšak Stephen McIntyre a Ross McKitrickse pustili do zkoumání těchto hrubých údajů a odhalili chyby a manipulace, které nakonec stoupající graf zcela zpochybnily. Zpracování dat se ukázalo být dokonale zkresleným. Mann žaloval obviňující účastníky za pomluvu, ale prohrál, poté co se ukázalo, že jejich tvrzení byla oprávněná.

Zde je další matoucí a důležitý rozpor v presentaci AlGora o souvislosti mezi rostoucím množstvím CO2 a stoupající teplotou. Bylo zdůrazněno, že samotný tento graf po bližším prozkoumání ukazuje, že množství CO2 následuje hladinu teploty, často po mnoho desetiletí, a ne naopak.

chart_co2_hoax

Ale já čtu, že 97% vědců souhlasí, že oteplení na planetě způsobililidé.

Zdálo se mi těchto 97 procent velmi překvapující, tak jsem si to prošel. Některé zdrojeposkytují důkazy, že toto číslo je totiž někde kolem 0.3 %.
V podstatě podle věrohodného výzkumu a dokumentace to vypadá na hodně nesouhlasných názorů od vědců ve světě a dokonce některá zkreslená data prosazují odlišný náhled.

„Je zarážející, že nějaký časopis mohl zveřejnit záznam o 97- procentním klimatologickém konsensu, když ve vlastní autorově analýze skutečný konsensus je znatelně pod 1%,“ říká doktor David Legates, profesor geologie na univerzitě v Delaware, přední autor této studie.

Pokud se klima po tisíce let oteplovalo a ochlazovalo, co by mohlo změny teploty ovlivňovat?

images (1)Každý přírodní systém je zasazen v rámci systémů větších. Pro pochopení chování v jednom menším, intelektuální přísnost vyžaduje, abychom se alespoň podívali na změny v tom větším. Krátkodobé oteplení dává větší smysl, pokud se podíváme na větší časové rozpětí. Pokud předpokládáme, že Slunce je samozřejmě hlavním zdrojem oteplování Země a zbytku sluneční soustavy, měli bychom se alespoň ptát, jaký by mohl být dopad změn na Slunci na naši teplotu, a naopak, jak by mohla stále se měnící pozice Slunce v Mléčné dráze mohla ovlivňovat její teplotu? Doktor Bruce West z Army Research Office píše, že změny v průměrné teplotě povrchu země jsou přímo navázané na krátkodobé statistické výkyvy v ozáření Sluncem a v dlouhodobějších solárních cyklech.“
Pokud by bylo Slunce hlavní příčinou nedávného oteplení, pak by se mělo předpokládat oteplení také na jiných planetách. Je to tak?
Ano, známky oteplování na Jupiteru a Marsu vlastně byly pozorovány a nedává žádný smysl, že by naše znečištění oxidem uhličitým na Zemi mělo nějaký vliv na vzdálené planety. Samozřejmě jsou další výzkumníci, kteří tvrdí, že oteplování jiných planet musí být v důsledku faktorů jiných než Sluncem – jako orbitální proměny, změny v odrazivosti a dokonce sopečné erupce.“ Nedávno proběhla zpráva, že zřejmě dochází k „solárnímu odstavení“, období velmi nízké aktivity slunečních skvrn, která vědcům připomíná schémata vedoucí k Maunderovu minimu – období extrémního ochlazení koncem 2. poloviny 17. století.

Proč by výzkumníci riskovali svou pověst prezentováním falešných výsledků?

Peníze, spousta peněz. Jak je řečeno na webu Thrive, když příběh nedává smysl, „jděte po penězích“. Mnoho vědců a PR firem dostává zaplaceno velké částky za vytváření případů ve prospěch i proti Antropogennímu globálnímu oteplování (AGW). Je to tedy na nás, abychom hledali pravdu – racionálními prostředky, důkladným vyšetřováním, empirickými důkazy a zdravým rozumem.

Proč není veřejnost vystavena takovému způsobu uvažování?

Maurice Strong, muž, který představil myšlenku „globálního oteplování“ na summitu v Riu v roce 1992, stanovil původní důvod pro zřízení IPCC způsobem, který kompletně ignoroval cokoli o možném vlivu Slunce, zaměřujícím se pouze na možnost lidského působení – Anthropogenic Global Warming (AGW).

12-limage (1)

Proč by dělal něco takto nevědeckého?

Dlouhodobý agent Rockefellerova kartelu Strong měl jasné nařízení zorganizovat úsilí lidí proti společnému nepříteli a za tohoto nepřítele bylo elitami v Club of Rome (založeným Rockefellerem) vybráno „globální oteplování“. Toto bylo popsáno v jejich dokumentu Limits to Growth v roce 1972.

Proč hledali „společného nepřítele?“

Strach je nejlepším nástrojem, jak přesvědčit lidi, aby se vzdali svých možností a svobody pro boj s nějakým určeným zlem pro „blaho skupiny.“ Ti, kteří usilovali o globální upevnění moci, vsadili v 70. letech na strašáka „globálního ochlazování“.

big-freeze

Klimatologický vědec Stephen Schneider, propagátor globálního ochlazování, nechal uniknout trochu neobvyklé pravdy, když v roce 1989 řekl časopisu Discover:

„Pro uchvácení veřejné představivosti je zapotřebí obětovat nějaké děsivé scénáře, učinit zjednodušená dramatická prohlášení a nezmiňovat se o nějakých pochybnostech, které by někdo mohl mít. Každý z nás se musí rozhodnout o správné rovnováze mezi tím být účinný a být upřímný.“

Pak ale nastalo oteplování a plán se zhatil.

V roce 1987 na 4. kongrese World Wilderness Congress prohlásil Edmund de Rothschild, že CO2 je příčinou globálního oteplování a že boj proti tomu vyžaduje peníze. Založil z tohoto důvodu World Conservation Bank. Tuto banku mělo používat OSN pro výběr globální uhlíkové daně.

Britská premiérka Margaret Thatcher byla v roce 1988 první, kdo vyčlenil velké peníze pro výzkumníky, kteří by poskytli důkazy globálního oteplování.

Ale planeta se jasně otepluje. Viděl jsem nespočetné ukázky ledovců ustupujících během času a pouštějících do oceánu ohromné kusy ledu a lední medvědy uvězněné na plujících krách. Četl jsem, že Arktický a Antarktický led mizí.

Polar bearAno. Ale jednou pro vždy: Lední medvědi na krách nejsou uvězněni. Jsou skvělí plavci, schopní se přemisťovat na dlouhé vzdálenosti otevřeným oceánem. Čas od času vylezou na malý kousek ledu a takové obrázky v kontextu tvrzení o kolapsu klimatu přijdou velmi srdcervoucí, ovšem nedokazují nic víc, než naznačenou agendu. Ledovce se vždy oddělují, upouštějíc útesy, kdekoli se studený led setká s teplejším oceánem.

Další strany, včetně NASA, říkají, že led Arktidy se zmenšuje, zatímco ten antarktický roste.

calvingMožné nezvyklé uvolňování obrovského množství methanu z pod tajícího permafrostu na Arktidě by asi bylo velmi vážnou přívalovou událostí, urychlující skleníkový efekt. Musíme tuto možnost vzít vážně, což ale zahrnuje realistické vyhodnocení povahy schématu tání a přístup k vědě s vyzrálejší vyrovnaností, než v tomto článku uvádějícím „Globální vymření v rámci jednoho lidského života v důsledku vlny arktického methanového tepla, ohnivé bouře na povrchu.“

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist