KONEČNĚ PŘIPOUŠTĚJÍ, ŽE CÍLEM PROPAGACE KLIMATICKÉ ZMĚNY JE ZNIČENÍ KAPITALISMU

Uveřejněno dne 16 prosince 2015 v 9:35

Ti, kteří čtou mé blogy, ví, že nevěřím na globální oteplování a chvíli mi trvalo, než jsem pochopila, proč naše vláda toto podporuje našimi daňovými dolary tolik nepodařených projektů, jmenujme například výrobu solárních panelů a větrné farmy. Vědci pokračovali v argumentacích a poté začali vylézat z nory a připouštěli, že statistiky byly zfalšovány a úplatky přecházely z ruky do ruky.

Dvě reálné věci, které mě dostaly, byly jejich řeči o tom, že tohle všechno způsobuje oxid uhličitý, když přitom selský rozum a věda, kterou jsme se učili ve škole, totálně rozbije taková prohlášení a , potom –

Přednáškamé přítelkyně Karen, která znemožnila teorii o stoupající hladině oceánů díky tání ledovců svým pokusem s ledem a vodou ve sklenici vody. Můžete si to zkusit doma. Jen si vezměte sklenici plnou ledu, naplňte ji po okraj vodou a jděte nakoupit nebo na pár hodin na procházku do parku – vraťte se domů a potom mi řekněte, jestli voda ze sklenice přetekla. Musím ještě něco říkat?

Řadu let mnozí z nás prohlašují, že všechny tyto blbosti o změně klimatu jsou lži nastavené tak, aby pořádně obohatily jisté korporace a jednotlivé občany – ale zároveň jde zcela jistě i o něco dalšího.

Američané, aniž by se vyptávali, skočili na agendu změny klimatu a prokazovali svou nesmrtelnou loajalitu „požíračům peněz“, hlavně když přitom i oni peníze vydělávali.

V poslední době jsme zažili jednoho z vrcholných zastánců změny klimatu, který vystoupil a prohlásil skutečný důvod zavedení této teorie.

Není to zajímavé, že bez ohledu na téma, jestliže je progresivní/liberál/socialista hluboce ponořen do vlastního ega, že si nemůže pomoci a zveřejní jisté tajné skutečnosti („blow the whistle“), někdy jen proto, aby na sebe upoutal pozornost.

Christiana Figueres, výkonná tajemnice Rámcové úmluvy OSN pro klimatickou změnu (UNFCCC) varovala, že boj proti klimatické změně je proces a že zamýšlená transformace světové ekonomiky nebude rozhodnuta na jedné konferenci nebo jednou smlouvou.

Z nějakého důvodu cítila potřebu říci světu, že lež o globálním klimatu byla vytvořena kvůli transformaci světové ekonomiky za účelem „přerozdělení bohatství“, které provedou bohatší národy, aby se postaraly o ty chudé. Jedna z Obamových oblíbených frází!

Myslela jsem, že to měly za úkol naše peníze, které chodí do OSN. Vy i já víme, že to je lež od samotného počátku.

Ale podívejte, mnozí z nás již tohle ví – jenže ta žena to právě připustila!

Hádám, že si myslela, že jsme na to ještě nepřišli!

Ale nemůžete dostat tele od jalové krávy, ať to zkoušíte, jak to jde, a jestliže šílenci globálního oteplování/klimatické změny uspěli ve zbankrotování nejbohatší země světa – kde získáte peníze Spojených národů? Možná, že to celé břemeno ponese Čína!

Chci čtenářům připomenout, že hlavním důvodem k vytvoření Spojených národů byl nový světový řád. Navíc od doby jejich založení v roce 1945 Amerika naházela do Spojených národů miliardy a ty chudé země, které byly chudé v roce 1945, na tom nejsou dnes, o 69 let později, o nic lépe.

Co jsme dostali my jsou lži, korupce a úmyslná destrukce této země díky egu a lžím mužů a žen, kterým nejde o nic jiného než o peníze, moc a kontrolu, a kteří se nezastaví před ničím, jen aby kontrolovali SVĚT.

Na nedávné tiskové konferenci v Bruselu Figueres pyšně prohlásila: „Toto je pravděpodobně ten nejtěžší úkol, který jsme si dali –záměrně transformovat ekonomický rozvojový model, poprvé v historii lidstva.“

„Toto je poprvé v historii lidstva, že si takový úkol záměrně stanovujeme, kdy se jedná o změnu ekonomického rozvojového modelu v daném časovém rámci a který existuje již nejméně 150 let, od průmyslové revoluce. Něco takového se neodehraje přes noc, a ani se neodehraje na jediné konferenci ozměně klimatu, ať se jedná o COP 15, 21, 40 –číslo si vyberte sami. Nejedná se o jednorázovou záležitost. Jedná se o proces z důvodu hloubky transformace.“

„Takzvaná ‚pracovní verze návrhu z Limyʻ, která byla přijata v prosinci roku 2014 na konferenci OSN o klimatu v Limě (Peru), bude předmětem dalších projednávání členskými státy, které začalo v Ženevě na konci roku 2014. Očekávají se dvě kola projednávání před konferencí o změně klimatu v Paříži v prosinci 2015.“

Vrcholoví představitelé OSN zastávají optimistický názor, že bude přijata nová mezinárodní smlouva v Paříži na konferenci o změně klimatu koncem tohoto roku.

Al Gore, prince Charles a všichni ti, kteří VÍ, nám vyhrožují Armagedonem životního prostředí, jestliže nebudeme věřit tomu, co nám říkají – že země vyschne a vymizí, jestliže si dovolíme nepřijmout jejich kolosální podvod.

Malá zastávka pro ty, kteří neznají tuto informaci – Al Gore (který na tomto podvodu vydělal milióny) a bohatý princ Charles, který žije na druhé straně moře, strávili v soukromí 2 dny spolu s Mauricem Strongem z OSN na mezinárodní konferenci probíhající na palubě královské jachty Britannia u pobřeží Brazilie čtrnáct měsíců před Konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) konající se v Riu de Janeiru v červnu roku 1992.

Na této konferenci roku ´92, (1. Summit Země (napsáno Mauricem Strongem) se konal v roce 1972 ve Švédsku), měli bychom poznamenat, že Agenda 21/Udržitelný rozvoj/Globální oteplování (zastrašující taktika) byla nastavena globální infrastrukturapotřebná k řízení, počítání a kontrole všeho světového majetku. To znamená, abyste tomu dokonale rozuměli, zahrnout všechny lesy, čerstvou vodu, zemědělskou půdu, pouště, pastviny, výběhy, farmářská pole, oceány a vnitrozemské vodní cesty, mořské prostředí, život v moři, města, bydlení, odpadní vody i pevný odpad, metody výroby, vzduch, znečištění, biotechnologie – všechny aspekty farmaření s živými organismy, produkce a průmyslová výroba, výzkum a medicína, atd., včetně vás a mě.

Dnes je všechno udržitelné: udržitelná voda, udržitelné lesy, udržitelné trhy, udržitelné zemědělství, atd., nemluvě o našich dětech, které jsou zneužívány v hodinách vědy používáním Charty Země, kdy jsou ovlivňovány hypotézou GAIA, která je dnes známá jako uctívání země, víra založená na řecké bohyni Gaia neboli Matka Země. Naše děti jsou vychovávány k víře v to, že „MY“ zabíjíme „Matku Zemi“ nebo „Zemskou Matku“ a měli bychom následovat GAIA.

V souladu s tlakem na změnu našeho vzdělávacího systému, NGO skočila po přísunu peněz rovnou „celosvětově“. Následovalo mnoho podvodů, například ve Spojených státech odstartovaly všechny možné druhy podniků, z nichž některé obdržely granty od federální vlády na provozování svých podvodů.

Silná korporátní kontrola podporující tuto ďábelskou agendu je soustředěná v další „skupině“ nazývané Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD), kterou můžete vidět zde, a jsem velmi překvapená, že se o ní více nepublikuje.

membes-banner-0915

V roce 1983, 38. zasedání Valného shromáždění OSN schválilo Rezoluci 38/161, která vyzvala generálního tajemníka k ustanovení komise „pro navržení dlouhodobých strategií týkajících se životního prostředí za účelem dosažení udržitelného rozvoje v roce 2000 a dále“.

Mezi individuality vybrané do této komise patřil Gro Harlem Brundtland, bývalý ministerský předseda Norska a vice-prezident Socialistické Internacionály, který právě ukončil působení jako generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO). Také zde, v komisi ovlivňující způsob života, sloužil William Ruckleshaus (první šéf Agentury na ochranu životního prostředí, EPA, založené prezidentem Nixonem)z USA. Zbytek delegátů pocházel z ostatních socialistických, marxistických nebo komunistických zemí. Ruckleshaus rovněž podporuje Obamu a od roku 2010 působí jako spolupředseda v Komisi iniciativy společného oceánu (Joint Ocean Commission Initiative).

Takže, kdo tohle všechno začal? Někdo musel zasít semeno udržitelného rozvoje. Ani se nedivím, že to byli princ Charles a Maurice Strong. (Více o Strongovi v dalším článku.) On, podobně jako Al Gore, nám říká, že používáme mnoho energie, ale který z jejich mnoha monstrózních domů energií šetří?

Charles, nespokojený s křesťanstvím, se obrátil k „parapsychologii“, kterou někteří definují jako „koketování s kultem“. Byl hluboce ovlivněn jihoafrickým spisovatelem, průzkumníkem a mystikem Laurensem Van der Postem, který byl přítelem jeho babičky, královny matky. Princ byl také ovlivněn Jamesem Lovelockem, britským vědcem, který zformuloval „hypotézu Gaia“. Charles také souhlasí s perverzí Genesis 1, 2 a 3.

Prince Charlese nebo jeho aktivity týkající se životního prostředí nenajdete v titulcích významných novin. Ani jeho biografie skutečně nevysvětlují jeho působení, neboť v podstatě existuje zatemnění toho, co on opravdu provádí v celosvětovém měřítku. Maurice Strong se před lety chlubil, že ho Charles pozval na sešlost na jachtě a prohlásil, že princ pochválil Brundtlandovu komisi za „začlenění termínu ‚udržitelný rozvojʻ do slovníku každého člověka“.

A – mysleli byste si, že po všech těchto letech plánování by guruové životního prostředí měli všechna svá fakta v hlavě. Ano, vím, to by znamenalo, že buď mají mozky nebo přestanou lhát, protože je těžší si pamatovat, co jste řekl dříve, jestliže to byla lež. Nicméně, většina NWO guruů připouští, že lhaní je v pořádku, pokud věříte tomu, o čem lžete.

Pobavte se sledováním Giny McCarthy, Obamou jmenovaná do vedení EPA, jak žebrá o peníze na zasedání senátu, (R-Al), která, jako většina takových lidí, když dostanou otázku týkající se jejich agendy/pravdy, neví co říkat! Také si všimněte Kerry nalevo. Naprosto nepřekonatelné.

Strong připouští, že je „kapitalista“ v metodologii a „komunista“ v ideologii, což lze přeložit jako: fašismus a bohatství pro několik málo bohatých a zotročení pro masy.

© 2015 Diane Kepus – All Rights Reserved

Napsala Diane Kepusová
9. listopadu 2015
NewsWithViews.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist