Aktivisté globálního oteplování chtějí zdražit potraviny

Uveřejněno dne 19 května 2016 000 11:14
Ve více civilizovaných dobách – to znamená ve čtyřicátých letech 19. století – snížení cen potravin pro obyčejné lidi bylo chápáno jako dobrá věc. V současné době je ve jménu „udržitelnosti klimatu“ požadováno zvýšení cen potravin.
Dánsko uvažuje o návrhu zavést daň z červeného masa poté, co vládní think tank dospěl k závěru, že „změna klimatu je etický problém“.
Dánská Rada pro etiku doporučila počáteční daň z hovězího masa, s cílem rozšířit nařízení na všechny druhy červeného masa v budoucnosti. V dlouhodobém horizontu by se daň měla vztahovat na všechny potraviny na různých úrovních v závislosti na dopadu na klima.
Rada hlasovala pro opatření drtivou většinou a návrh bude nyní předložen k projednání vládou.
Člověk se diví, co přesně se myslí tím „etický problém“, ale z kontextu plyne, že výraz je pouze kód pro poměrně jasné „problém, o kterém jsme my elity rozhodly, že má přednost před všemi ostatními problémy“.
Pokud budou tyto regulace skutečně přijaty, bude to vyžadovat vytvoření celé vládní byrokracie k rozhodování, jaké potraviny mají přijatelnou úroveň „dopadu na klima“, a které ne. Vládní agenti se budou nepochybně také věnovat psaní zpráv, o kolik víc musí být cena potraviny X zdaněna tak, aby odrážela její udržitelnost klimatu nebo její nedostatek udržitelnosti. K dispozici budou žebříčky, bílé knihy, provize a propagandistické kampaně, vše ve jménu diktátu o „etické stravě“..
..Zastánci nových daní budou předstírat, že náklady nevadí
Pokud budou zavedeny nové potravinové daně, ..dopadne to nejhůře na chudé.
Někteří by mohli říct „no, je to jen červené maso“. Ale daň na jídlo je jen malou součástí celosvětového úsilí politických elit utáhnout smyčku kolem obyčejných lidí, že všechna ta nejzákladnější luxusní zboží v životě jsou teď eko-terorismus. „Je to jen červené maso“, zní to velice podobně jako „je to jen malé zvýšení daní“, jako kdyby nebyla už existující daňová zátěž, ke které další návrh má navíc ještě přidat. Kromě toho plánovači daně z potravin již dali jasně najevo, že nic není v bezpečí. Všechny potraviny jsou k zařazení a klasifikování, ale otevřeně přiznávají, že stejně tak i všechny aspekty lidského života, jako je cestování, rekreace, a životní podmínky.
Líbí se vám víkendové výlety k moři? Smůla, vyžaduje to fosilní paliva. Chcete cenově dostupný dům? Škoda, že vám bude povolena pouze stavba rodinného domu s vysokými cenami trojitých oken a dalším „energeticky úsporným“ vybavením. Chcete jíst vánoční šunku? Smůla, uhlíková stopa je příliš velká.
Ach, nebojte se, miliardáři a politici si budou moci stále dovolit jejich soukromá letadla a jejich luxusní jídlo. I když pro zbytek lidstva je důležité to konfrontovat jako „etický problém“.
Všimněte si, že nikdo nepřipustil zvážit náklady dopadů potravinových daní a uhlíkové daně proti předpokládaným výhodám daní.
Náklady společnosti za zvýšení nákladů na jídlo, dopravu a bydlení jsou velmi reálné, ale ani nemohou být vypočteny s ohledem na téměř nekonečné množství způsobů, jak různí jedinci hodnotí cestování, jídlo a téměř nekonečný seznam dalšího vybavení. To znamená, že skutečné náklady nemohou být známy. To je vždy ústředním problémem celé veřejné politiky, samozřejmě, a vládního plánování obecně. Neexistuje žádný způsob, jak předpovědět, jak nespočet jedinečných lidských bytostí se svými jedinečnými způsoby oceňování všeho, jak bude ovlivněn novým nařízením nebo právními předpisy. Jak F. A. Hayek vysvětlil v „Osudná domýšlivost: Omyly socialismu“, ústředním problémem plánování vlády zůstává skutečnost, že „to, co nemůže být známo, není možné plánovat“.
Ještě horší je skutečnost, že existuje stálé odmítání zvážit vůbec ekonomii při posuzování dopadů zákonů klimatické kontroly. To se projevuje v samotných vlastních slovech aktivistů, když zdůrazňují, že s globálním oteplováním je třeba zacházet pouze jako s „etickým problémem“. Slova jsou používána jako druh talismanu, který zprostí obhájce z nutnosti dávat pozor na nudné varování ekonomů, kteří uznávají nepříjemnou realitu nákladů příležitosti a nedostatku. Důsledky takového přístupu, jsou často méně než ideální, což je důvod, proč Hayek pokračoval poznámkou: „Je to zrada starosti o druhé, teoretizovat o „spravedlivé společnosti“, aniž by věc pečlivě zvážili s ohledem na ekonomické důsledky provádění těchto pohledů.“
Jakýkoli údajný přínos v oblasti klimatických regulací nelze vypočítat
..Tato rutina „Následuj nás, nebo zemři!“ je snem propagandisty samozřejmě, ale v reálném životě, kde racionálnější hlavy – příležitostně – převažují, náklady na každé navrhované vládní opatření je nutno zvažovat proti nákladům alternativ. Navíc důkazní břemeno je na těch, kteří chtějí používat vládu, protože jejich plán zahrnuje použití násilí státu k zabezpečení vykonání navrhovaných nařízení.
Pro účely tohoto argumentu, řekněme, že globální změna klimatu se děje a že hladina moře stoupá. Stále zůstává několik nezodpovězených otázek pro nadšence globálního oteplování:
1. Jaké jsou náklady vašeho plánu na různorodé populace, pokud jde o životní úrovně a lidské životy?
2. Jsou náklady vašeho plánu vyšší nebo nižší, než náklady jiných řešení, jako je například postupné přemístění populací z pobřežních oblastí?
3. Můžete ukázat, že váš plán má velmi vysokou pravděpodobnost fungování, a pokud ne, proč bychom jej měli realizovat, když bychom mohli spotřebovat tytéž prostředky na další více praktická řešení a více okamžitých potřeb, jako je čistá voda, potraviny a základní životní potřeby?
..Základní předpoklad je, že každá regulace navržená aktivisty v oblasti změny klimatu je naprosto zásadní, protože jakákoli opozice vůči jejich plánu přinese úplné zničení lidské rasy.
Za normálních okolností jakýkoli rozumný člověk by okamžitě viděl tento duševní způsob práce jako dílo nebezpečných náboženských fanatiků. Ale mezi moderními zastánci globálně klimatického plánování, žádný takový nesouhlas není tolerován, a jakékoliv racionální úvahy o skutečných nákladech a přínosech jsou přehlíženy a bojovně ignorovány.
V mnoha ohledech, toto anti-intelektuální odmítání diskutovat nevýhody veřejné politiky pramení ze skutečnosti, že mnoho zastánců zdanění potravin nebude schopno skutečně prokázat žádné měřitelné přínosy. To je proto, že většina „výhod“ jsou ve skutečnosti jenom spekulace založené na počítačových modelech.
Na rozdíl od běžné vědy, tato zpolitizovaná odnož vědy o klimatu nezahrnuje žádné skutečné pozorování, nýbrž je založena na hypotetických modelech. Navíc, i kdyby modeláři mohli přesně předpovědět přesné důsledky globálního oteplování v daleké budoucnosti, pak je třeba objasnit specifické výhody určité potravinové daně nebo daně z letecké dopravy, nebo nařízení o stavbách domů. Žádná taková přesnost účinků těchto opatření neexistuje, takže žádné „výhody“ nemohou být zobrazeny. A jsme zase u Hayekova problému kalkulace.
Ve skutečnosti celá snaha vychází z mystického přesvědčení, že zákonodárce může schválit zákony a stanovené cíle budou magicky dosaženy díky síle zbožného myšlení. Mnohem pravděpodobnější realita – že vládní plánovači skutečně slepě tápají po řešení – musí být vytrvale popírána.
Proto se jakékoli zpochybnění zdanění potravin a podobných opatření bude setkávat s obvyklou odpovědí: „Sledujte nás, nebo zemřete v nadcházející klimatické apokalypse“. To je zajímavá pozice, ale nemá místo v jakékoliv racionální politické diskusi.
Tento článek byl původně publikován v The Mises Institute.
Reakce
  1. 4 roky ago

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist