Šest problémů, které představuje Agenda 21

Uveřejněno dne 25 května 2016 000 12:14

Každý den na schůzích na všech úrovních vlády obklopí zástupci nevládních organizací (NGO), plánovací skupiny a federální agenti zvolené zástupce a trvají na tom, aby jejich politiky neměly nic do činění s mezinárodními agendami. Pravidelně publikují zprávy a brojí proti komukoli, kdo jen zmíní jména Agenda 21 nebo nová Agenda 2030. „Ne, ne, ne,“ říkají vytrvale. „Tito lidé jsou jenom šílení konspirační teoretici. Náš plán je pouze lokálním pro naši komunitu.“

Zvolení zástupci jsou často zmateni. Záležitosti a politiky se najednou před nimi objeví v podobě vzorku instantní legislativy. A pak pro ně začne nekonečný tlak, aby je schválili. Panuje zde zmatek, nejistota a stádní mentalita schválit legislativu. A ta je schválena bez znalosti jejího původu, jejího smyslu a obzvláště nedostatku pochopení jejích důsledků. „Prostě to udělej,“ jak říká mantra.

Co mnozí z těchto zákonodárců nedokážou pochopit, je přímý vztah, jaký má velká část z této legislativy s mnohem širší agendou. Většina legislativy je propojena s jinými kusy a částmi zahrnutými v jiné legislativě. Jak se zpívá v dětské písni… „kost prstu u nohy je spojená s kotníkovou kostí…“ a je to tak pěkně udělané, zabalené v nevinně znějícím pozitivním obalu, takže mnozí zvolení zástupci budou vehementně argumentovat, že žádnou takovou věc neschválili. A většina z nich odpoví, Agenda 21, o tom jsme nikdy neslyšeli. Je pouze místní. Pouze místní. Pouze místní.

Takže, dovolte mi ukázat, jak to funguje a jak se kost prstu u nohy napojuje na kotníkovou kost a končí s Frankensteinovou obludou. Existuje šest věcí, které jsou zřídkakdy spojovány s Agendou 21 a Udržitelným rozvojem (obzvláště když jsme ujišťováni, že Agenda 21 nemá nic společného s lokální, státní ani federální vládní politikou). Tyto zdánlivě nesouvisející politiky, jakmile jsou jednou zavedeny, však pomáhají prosadit deklarovaný cíl Agendy 21 „reorganizaci lidské společnosti.“

 

Záležitost č. 1: Globální oteplování / změna klimatu.

V pravé vědecké komunitě bylo tohle téma tak zdiskreditováno, že se jeho proponenti stali téměř hysterickými ve svých pokračujících pokusech prosadit politiku Změny klimatu. V poslední době Ministerstvo spravedlnosti (USA) zvažuje trestní stíhání „popiratelů“. Proč nepřestanou, dokonce ani aby si kladli otázku, jestli je jejich věda v pořádku? Místo toho vynakládají velkou energii, aby napadli jakéhokoli vědce, který se opovažuje klást otázky nebo hledat údaje v rozporu s „oficiální“ linií. Proč je tak nezbytně důležitě, aby pokračovali v propagaci něčeho, co je jasně, abychom řekli přinejmenším, sporné?

Je to proto, že veškerá politika Agendy 21 je postavená na předpokladu, že člověk ničí Zemi. Změna klimatu je jejich „důkaz“. Eliminovat tento předpoklad znamená odstranit veškerou věrohodnost a smysl pro celou jejich agendu. Jsou ochotni zajít do jakýchkoli mezí, dokonce i lhát, aby ponechali svoji změnoklimatovou nohu na našich hrdlech.

Na místní úrovni toto znamená plánovací politiku, která kontroluje využívání energie a snahy omezit používání automobilů, prosazování stavby drahých lehkých železničních systémů a cyklostezek a instalaci chytrých metrů atd.

Ale nemusíte poslouchat mě, bude lepší, nechám-li je mluvit samy za sebe:

„Nezáleží na tom, je-li věda globálního oteplování úplně falešná… změna klimatu poskytuje největší příležitost přivodit právo a rovnost do světa.“Christine Stewart (Bývalá kanadská ministryně životního prostřední)

„Musíme prosazovat tuhle záležitost s globálním oteplováním. Dokonce i v případě, že je teorie o globálním oteplování špatná, budeme dělat správnou věc z hlediska ekonomické a environmentální politiky.“ Timothy Wirth (Prezident, nadace OSN)

„Nezáleží na tom, co je pravda. Záleží pouze na tom, o čem si lidé myslí, že je pravda.“ Paul Watson (Spoluzakladatel Green Peace.)

 

Záležitost 2: Strach z přelidnění

Toto je ústřední pohonnou silou za téměř každou iniciativou Udržitelné politiky. Je to skutečná síla za tzv. Stack and Pack Smart Growth cities (Města uzavřená a omezená v růstu pomocí elektronické regulace spotřeby energií).

Skutečností je, že v rozvinutých zemích se počty obyvatel v podstatě snižují. Jediný skutečný růst v obyvatelstvu USA v posledních letech byl z imigrace, ať už z legální nebo ilegální. Imigrační politika otevřených hranic je v podstatě implementací Agendy 21 jakožto součást úsilí zničit národní suverenitu a „národní státy“.

Environmentalisté trvají na tom, že hranice musí být otevřené, aby umožnily imigrovat sem tolika lidem, kolik je možné. Argumentují tím, že USA mají větší schopnost je kontrolovat a chránit životní prostředí, než kdybychom je nechali v zemích třetího světa. To je proto, že Zelení již mají smrtelný stisk nad naším národním průmyslem za pomoci masívních environmentálních regulací.

Tváří v tvář jejich strachu z přelidnění však studie ukázaly, že neexistuje žádná světová krize přelidnění. Ve skutečnosti jedna studie trvá na tom, že bychom mohli umístit celou populaci světa do oblasti velikosti Texasu s hustotou obyvatelstva Paříže. Přelidnění a jeho průvodní degradace životního prostředí je především problém zemí, kde chudým vláda odpírá zlepšení jejich životních podmínek. Národy, které odmítají legalizovat například vlastnictví soukromých majetků pro masy, jsou hlavním důvodem  rostoucí chudoby.

Mezitím sustainabilisté (propagátoři stagnující populace) pracují na tom, aby zabránili těmto národům v rozvíjení či zvyšování spotřeby energie a tím je udržují v chudobě. Zelené regulace zastavují budování infrastruktury. Panikaří nad představou zvýšené spotřeby energie v rozvojových zemích. Místo toho, aby pracovali na řešení skutečných problémů – kořenu chudoby – zneužívají výmluvu na přelidnění a obhajují prosazování politik, které by drasticky snížily počet obyvatel. Brutální čínská politika jednoho dítěte a nucené potraty a sterilizace se staly jejich modelem.

Myslíte si, že si dělám legraci? Potom se zamyslete nad citáty sustainablistů:

„Plození dětí by měl být trestný čin proti společnosti, pokud rodiče nejsou držiteli vládní licence. Všichni potencionální rodiče by měli mít povinnost používat antikoncepční chemikálie, a vláda by podávala protijedy obyvatelům vybraným k plození dětí.“ David Brower (Sierra Club)

„Rozumý odhad pro industrializovanou světovou společnost v současnosti se severoamerickým materiálním životním standardem je 1 miliarda. Na více střídmý evropský životní standard života by byly možné 2 až 3 miliardy obyvatel.“ Organizace Spojených Národů Globální posouzení biodiverzity.

 

Záležitost 3: Destrukce svobodného tržního systému.

Slyšeli jsme prohlášení za prohlášením od OSN; od členů US kongresu; zpravodajských médií; a od Hollywoodu, všichni odsuzovali svobodný trh jako špatný, zkorumpovaný a jako nástroj bohatých, aby mohli omezovat chudé. Takže nyní, po rozhodnutí, že chudí jsou postradatelní v zájmu zastavení přelidnění, o ně najednou plánovači mají starost – pokud to vede k jejich schopnosti vyplundrovat naše bankovní účty. Mají tedy skutečně starost o ochranu životního prostředí – nebo spíše vyznávají taktiky Jesse Jamese?

Redistribuce bohatství stojí za každým opatřením, které vychází z OSN, a nyní také za Obamovou administrativou. EPA je útočným psem na uzavření celých průmyslů, jako např. uhelného. Stalo se velmi obtížné provozovat výrobní průmysl v USA a téměř nemožné začít nový. Ochrana životního prostředí je vždycky výmluvou, dokonce i když samotné Obamovo ministerstvo zahraničních věcí řeklo, že ropovod Keystone nebyl environmentální hrozbou. Před několika lety radikální zelení třímající pochodně demonstrovali před domem ředitele společnosti Keystone pipeline. Vize teroru Temné agendy?

Na OSN summitu Rio + 20, konaném v roce 2012 byla obhajována idea „nulového ekononického růstu“ – jen pro spravedlnost. Bylo konstatováno, že dokonce i stavby nových silnic narušují status quo a vnáší zmatek do spořádané společnosti. Takovéto idiotské nápady jsou hnací silou za udržitelným rozvojem. Opět přicházejí na mysl obrazy Temných věků.

A přece uvažte „místní“ plánovací programy, které odstřihávají přístupové cesty a opět, odrazují auta. A co válka EPA proti průmyslu. Je pěkně těžké mít hospodářský růst bez průmyslu. Dřevařský průmysl je zabitý a komunity umírají. Přehrady jsou strhávány a farmáři mizí. Nulový ekonomický růst v akci. Pouze místní?

Opět, ne moje slova, nechte je, ať vám to řeknou sami:

„Musíme toto učinit nejistým a nehostinným místem pro kapitalisty a jejich projekty. Musíme požadovat zpět cesty a zorané země, zastavit stavbu přehrad, strhnout existující přehrady, osvobodit spoutané řeky a navrátit divočině milióny akrů v současné době osídlené půdy.“ Dave Foreman, (Earth First).

„Globální udržitelnost vyžaduje záměrné vytváření chudoby, sníženou konzumaci zdrojů a stanovení limitů kontroly úmrtnosti“ Profesor Maurice King (Obhájce kontroly populace)

Věříme, že plánování by mělo být nástrojem pro přidělování zdrojů… a eliminování velkých nerovností bohatství a síly v naší společnosti.. neboť volný trh se prokázal jako neschopný toto učinit.“ Plannersnetwork.org Statement of Principles. The American Planning Association je členem a podporovatelem těchto principů.

 

Záležitost 4: Levná energie je nepřítelem Země

Pro průměrnou osobu úsilí zastavit jakoukoli schopnost získat levnou energii nedává smysl. Lidé trpí ekonomicky. Zaměstnání se ztrácí. Ceny energie stoupají závratnou rychlostí. Jakýkoli pokus vrtat ropu, hydraulicky štěpit břidlicový plyn či těžit uhlí jsou všechny energicky zablokovány vládou a zelenou politikou. A přece vláda utrácí bilióny dolarů na „alternativní energii“ jako je větrná a solární, které poskytují méně než 3 % našich potřeb energie. Proč? Co je motivací pro nasazení pout na ekonomický motor USA? Výmluvou je, že užívání energie zvyšuje emise CO2 a urychluje globální oteplování – výmluva nutná, aby “harmonizovala” USA do socialistické, udržitelné globální oprátky.

Mnohé současné státy a regiony se nyní chystají zvýšit daně na čerpacích stanicích, aby udržely ceny energie vysoko. Navíc Obama právě vydal Exekutivní rozkaz zakázat jakékoli ropné vrty v pobřežních vodách. Takže, jakmile spotřebitel začal odpočívat na pumpě, vyšší daně a Obamova akce vyžene ceny opět zpátky nahoru. Jak ceny porostou, “plánovači” budou trvat na tom, že jediným řešením je prosazování budování drahé veřejné dopravy.

Ale, podle některých anti–energetických advokátů, strach z levné energie sahá až za ochranu životního prostředí – dostupnost energie pomáhá budovat bohatství pro jednotlivce a odstraňuje je ze seznamu závislých – což je opačným cílem udržitelné politiky.

“Dávat společnosti levnou, hojnou energii je nejhorší věcí, která by se kdy mohla stát této planetě.” Prof. Paul Ehrlich (profesor populačních studií, Stanfordská Univerzita).

“Komplexní technologie jakéhokoli druhu je útokem na lidskou důstojnost. Bylo by pro nás téměř katastrofální objevit zdroj čisté, levné a hojné energie proto, co bychom s ní mohli dělat.” Amory Lovins (Institut Rocky Mountain).

“Vyhlídka levné jaderné energie je tou nejhorší věcí, která by se kdy mohla této planetě přihodit.” Jeremy Rifkin (Nadace Greenhouse Crisis).

 

Záležitost 5: Common Core.

Mnozí lidé vidí reorganizaci veřejných škol jako záležitost oddělenou od Agendy 21. To není. Ti, kdo propagují to, co nazývají Agenda pro 21. století chápou, že to bude běh na dlouhou trať. “Reformovat” národ vytvořený na ideálech omezené vlády, volného podnikání a individuální svobody v národ, který nekriticky akceptuje vládní kontrolu shora dolů bude vyžadovat čas a odhodlané úsilí. V sustainabilistické společnosti není prostor pro ty, kdo věří, že jsme byli zrozeni s našimi právy a že úkolem vlády je tato práva chránit. Udržitelný systém říká, že vláda nám udělí naše práva.

Prosadit takovýto radikální obrat naší společnosti vyžaduje, aby děti byly indoktrinované do jeho přijetí. Úsilí vážně započalo v 90 letech pod za vlády Clintona pomocí masivního růstu odboru školství v programech jako Cíle 2000, Školou k práci a Výbor pro vývoj pracovní síly.

Původní americký vzdělávací systém efektivně poskytl povšechné akademické vzdělání, z něhož si studenti mohli vybrat své vlastní budoucnosti. To už neexistuje. Dnes jsou nové osnovy přetvořeny do něčeho, co se nazývá Common Core (zde. o Common Core v češtině). Jsou to centrální osnovy provozované státem, které udělají ze škol trochu více než jsou pracovní školicí a indoktrinační střediska.

Protože víte, dnešní veřejný vzdělávací systém je také navržen tak, aby odňal dětem jejich postoje, hodnoty a přesvědčení, které jim mohli vštípit rodiče, a indoktrinovat je pro přijetí globálních hodnot – globálního občanství a globální ekonomiky založené na udržitelné agendě. Málo z americké občanské výchovy a dějepisu se vyučuje v dnešní třídě. Ale učebnice obsahují celé kapitoly o pěti pilířích islámu, zatímco ignorují 10 přikázání křesťanství. Děti jsou krmeny nekonečnou dietou zel kapitalismu; sobeckého individualismu a sociální spravedlnost redistribuce bohatství. Trestá studenty za vlastnění individuality a je designováno, aby eliminovalo takovéto přirozené lidské sklony. To je “společný” (common) v Common Core. Společné hodnoty, společné cíle, společná budoucnost. Nečeřte vody spořádané společnosti.

Common Core jsou státem diktované osnovy nezbytné pro přijetí a implementaci Agendy 21. Samozřejmě, my stále volíme místní školní výbory předstírající, že mají možnost osnovy ovlivňovat. Dává nám to pocit bezpečí za naše děti. Jak potom vysvětlíme vzestup Bernie Sanderse a tsunami socialismu? No, dnes si téměř každý dospělý do 40 let prošel touto indoktrinací, byl trénován, aby přijal budoucnost vybranou pro něj někým jiným.

Vzdělávací systém byl plně nalinkován ve velmi podrobném dopise Hillary Clintonové od Marka Tuckera z Národního centra pro vzdělávání a ekonomiku v listopadu roku 1992, bezprostředně poté, co byl Bill Clinton zvolen prezidentem.

Tucker řekl: “Nejprve může mít národ vizi vývojového systému typu národních – ne federálních – lidských zdrojů. Toto je propletené s novým přístupem k vládnutí, jenž by měl informovat o této vizi. Je nezbytné vytvořit bezešvou síť příležitostí za účelem rozvinutí schopností jedince, která se doslova rozpíná od kolébky po hrob a je stejným systémem pro každého…”  koordinovaným “systémem výborů pracovního trhu na místní, státní a federální úrovni”, kde osnovy a “hledání vhodného zaměstnání” budou vyřizovány poradci  “s přístupem k integrovanému počítačovému programu.”

 

Záležitost 6: Zdravotní péče.

Jak souvisí zdravotní péče s Agendou 21? Jednoduše si vygooglete “udržitelná medicína” a najdete více než 5,850,000 odkazů v anglickém jazyce k tomuto tématu. Pročtěte si myšlenky zde vyjádřené a najdete téměř každé ustanovení Obamacare.

Odbornice na Udržitelné zdravotnictví Dr. Madeleine Cosman to vyjádřila takto: “Udržitelná medicína + udržitelný rozvoj = povinnost zemřít.” Udržitelná medicína činí rozhodnutí pomocí předvídacích koncilů, které určí, co by se mělo nebo nemělo dělat každému tělu v jeho skupině v jeho přirozeném domově. Odborníci na udržitelnou medicínu nemluví o občanech v suverénních národech, ale o “lidech” v jejich “osadách”. Udržitelná medicína je pilířem, kolem něhož se točí ostatní Udržitelný rozvoj. Principem č. 1 Deklarace z Ria, který představila Agenda 21 je, že všichni lidé musí žít v harmonii s přírodou. Překlad znamená přídělový systém, nízkou technologii pro zdravotní ošetření a důraz na zdravotní péči, ne vyléčení. A to samozřejmě povede k redukci populace, po které volá Agenda 21.

Toto jsou záležitosti, které obvykle nejsou diskutovány nebo spojovány s Agendou 21. A přece jsou zaváděny, krůček po krůčku, lokálními plánovači v opatřeních, která jsou schvalována pomatenými zvolenými představiteli. Všechno je poháněno tlakem ze soukromých NGO skupin a financováno federálními granty. To je jak se to dělá, neustále poháněno trochu s každou nevinně znějící myšlenkou. Potom bez varování povstane Frankenstein za kouřovou clonou, kosti prstů u nohou a kotníkové kosti plně funkční.

Američané musí chápat a spojovat tyto body s každodenními záležitostmi, aby mohli jasně vidět kořen a dlouhodobé cíle těchto politik, které ovlivňují naše soukromé životy. Zvolení představitelé na každé úrovni vlády musí dojít k pochopení, že právní akce mají následky sahající daleko za jejich chápání. Agenda 21 je “common core” a již pronikla do každé úrovně naší společnosti. Náš bojový pokřik musí zastavit tuto příšeru nebo být svědkem toho, jak naše svobody mizí.

11. května 2016, Tom DeWeese

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist