Svět proti klimatu, USA proti klimatismu

Uveřejněno dne 29 června 2017 000 14:04

Donald Trump 1. června oznámil, že USA od Pařížské dohody o snížení teploty na zeměkouli odstupují

Pařížská dohoda o změně klimatu si klade za cíl:
a) omezit atmosférickou koncentraci skleníkových plynů vytvořených lidmi tak, aby se nárůst globální teploty do konce století udržel pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, a dále
b) bránit se nepříznivým dopadům změny klimatu těmito plyny způsobenými.

Již formulace cílů této dohody obsahuje neprokázaná tvrzení, že lidská činnost může do roku 2100 zvýšit teplotu o dva stupně a že takové zvýšení teploty bude mít nepříznivé dopady. Modely pro předpovědi teplot jsou velmi komplexní a je jich tolik, kolik je modelářů. Avšak konzervativní odhady zvýšení teplot při nárůstu kysličníku uhličitého (CO2) dokonce na dvojnásobek (tzn. na 0,08 % z dnešních 0,04 %) dávají odhady blíže k 0,2 °C , tzn. desetkrát méně, než tvrdí OSN. Ale jisté je, že i kdyby teploty vzrostly o 3 °C, nemělo by to žádné negativní následky, protože vyšší teploty znamenaly na Zemi vždy vyšší rostlinnou produkci, ústup pouští a rozvoj civilizací. Při prosazování svých neprokázaných tvrzení se dopouštějí klimatické orgány OSN a jejich podporovatelé zamlčování faktů, překrucování, lží a podvodů.

Typickým příkladem klimatického bojovníka je Rajendra Kumar Pachauri, v letech 2002 až 2015 předseda Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC, hlavní orgán pro boj se změnami klimatu při OSN). Pachauri prosazoval slavný teplotní graf ve tvaru hokejky ukazující prudký růst teplot, a v roce 2007 byla jeho předpověď o roztátí himalájského ledovce do roku 2035 citována všemi masmédii světa. Graf se ukázal jako falzifikát, tání ledovců si Pauchari vymyslel, aby upoutal pozornost. Nakonec na sebe upoutal pozornost též sexuálním obtěžováním zaměstnanců a čerpáním z klimatických fondů na projekty svých kamarádů.

Lidé kolem oteplování rozšířili mýty o vymírání ledních medvědů a o přibývání hurikánů a jiných katastrof. Rádi ukazují záběry, na nichž ledové kopce v Arktidě tají a s rámusem se hroutí, ale neříkají, že se to děje v létě a že v zimě ledové kopce znovu narostou, a už vůbec se nezmiňují o tom, že v Antarktidě přibývá ledu více, než ho v Arktidě ubyde. Vědci prý boj proti oteplování jednoznačně podporují, zatímco naftové a jiné monopoly jej sabotují.

Co se týče skleníkového vlivu CO2 na pozemskou teplotu je třeba si uvědomit, že větší skleníkový vliv než CO2 má voda, že podmořské sopky jsou možná větším zdrojem CO2 než spalování fosilních paliv, že k oteplování docházelo i před průmyslovou revolucí, že v lidské historii byla hladina oceánů již i o stovky metrů výše než dnes, že po milióny let CO2 na Zemi rostl a klesal, přičemž vzrůst CO2 nebyl příčinou oteplení, ale jeho následkem, že na pozemskou teplotu mají větší vliv než CO2 skvrny na Slunci, poloha Země ke Slunci i putování Slunce naší galaxií atd. atd. „Obyčejný člověk z ulice“ samozřejmě stěží může odhadnout vliv CO2 na pozemské klima, ale může si položit jednoduchou otázku: „Jak to, že tak složité problematice se věnují hlavně novináři, politici, právníci, hollywoodské hvězdy a zpěvačky jako Madonna či Lady Gaga – a ne vědci?“ Obyčejný člověk si též může ověřit na internetu (např. v National Hurricane Center), že počet hurikánů za posledních 150 let nevzrostl, může si též ověřit, že počet ledních medvědů roste (Wikipedie).

Pak by již obyčejného člověka nemělo překvapit, že všelijaké monopoly včetně gigantů Exxon a Shell naopak podporují zelený byznys spojený s myšlenkou oteplování a že skuteční vědci nemají možnost se vyjádřit, protože na universitách panuje politický teror, jenž brání jít proti moderním směrům, jako jsou polygenderismus a oteplování, které se tak dostávají na úroveň nového náboženství stojícího nad jakoukoli kritikou.

Přesto vystoupily stovky špičkových vědců, i když bez velké reklamy, proti nevědeckým názorům a proti praktikám klimatických fanatiků, mezi těmito vědci byli například Freeman Dyson, Ivar Giaever, Robert Laughlin, William Nierenberg, Nir Shaviv, Ian Plimer i již zesnulí Patrick Moore, Frederick Seitz, Robert Jastrow a Edward Teller. Faktem ale je, že exaktní vědci jsou obvykle skromnější a méně se cpou do politiky než genderoví výzkumníci nebo kulturní antropologové. Pro obyčejného člověka by nemělo být problémem dojít k závěru, že mírné oteplení za sto let je menším problémem než masový teror dnes. Proto má Trump podporu.

Trump ve svém půlhodinovém vysvětlení, proč od dohody odstupuje, nechal stranou vědeckou stránku problému a věnoval se čistě jeho politickým a hospodářským aspektům. To bylo rozumné, protože ať člověk oteplování „věří“ nebo ne, na ekonomické dopady Pařížské dohody to nemá vůbec žádný vliv. Zdálo by se, že všechny státy světa jsou ohledně boje proti klimatu sjednoceny, ale boj ve skutečnosti organizuje jen úzká politická elita v EU a v USA, která velké producenty CO2 ve třetím světě uplatila snazšími podmínkami. Zatímco Evropa a Obamova Amerika se například zavázaly k národním příspěvkům ke snížení produkce CO2 v absolutních množstvích, Číně bylo umožněno národní příspěvek vázat na růst národního důchodu. Samozřejmě není žádný rozumný důvod, proč by občané demokratické Ameriky měli finančně pomáhat v tomto společném projektu (kterému mnozí v USA ani nevěří) komunistické vládě jiného státu, která bude stejně asi podvádět v plnění jakýchkoli dohod.

Trump nechal otevřenou možnost návratu k dohodě za méně nevýhodných podmínek pro Ameriku. Vyjmenoval, jak se klimatická dohoda podepíše na poklesu produkce v různých průmyslových odvětvích v USA, a odhadl náklady na tuto dohodu na 3000 miliard ve sníženém národním produktu, na 6,5 milionu ztracených pracovních míst a na snížení příjmu na rodinu o 7000 dolarů ročně. Zdůraznil, že není férové, aby Spojené státy, které stojí na čele v rozvoji zelených technologií a ochrany životního prostředí, byly pokutovány. Jmenovitě se Trump zmínil o Číně a Indii, které dohoda zvýhodňuje. Číně bude dovoleno vybudovat stovky nových uhelných elektráren. Indii bude dovoleno zdvojnásobit produkci uhlí, zatímco od Ameriky se čeká, že tuto produkci zlikviduje. Podle Trumpa tak Pařížská dohoda přesouvá pracovní místa z Ameriky do zahraničí. Řekl: „Tato dohoda není ani tak o klimatu jako o pomoci jiným zemím získat nad Amerikou finanční výhody“. Dohoda má podle Trumpa dát pod zámek obrovské rezervy energie, které má Amerika k dispozici, a ponechat milióny Američanů v chudobě.

I kdyby byla dohoda všemi plně dodržena, zredukovala by teplotu v roce 2100 jen o 0,2 °C, konstatoval Trump. Na země, které se snaží Ameriku udržet u této smlouvy, Amerika doplácí miliardy dolarů kvůli jejich ochranářským praktikám nebo kvůli jejich neplacení na společnou obranu. Trump též prohlásil „Byl jsem zvolen, abych representoval občany Pittsburghu a ne Paříže“, což mnozí označí za populistické, ale nikdo nepochybuje, že je to pravdivé. Dále se zmínil o snaze přerozdělit americké bohatství ven ze Spojených států pomocí Zeleného klimatického fondu, do něhož mají rozvinuté země přispět 100 miliardami dolarů a v budoucnu až 450 miliardami dolarů; Amerika dosud přispěla více než kdokoli jiný, přestože je po Obamově období silně zadlužená. Města nemají podle Trumpa dost peněz na zaplacení policie a infrastruktury, milióny lidí jsou bez práce a podle Pařížské dohody by se měly miliardy investovat zrovna v těch zemích, do kterých se přesunula americká výroba.

Na závěr Trump řekl: „Jako president mám jen jeden závazek, a to závazek k americkému lidu. Pařížská dohoda by podryla naši ekonomiku, poškodila naše pracující, oslabila naši suverenitu, vnutila nepřijatelná právní rizika a vystavila by naši zemi trvalé nevýhodě vzhledem jiným zemím světa. Je čas odstoupit od Pařížské smlouvy a usilovat o novou úmluvu, která by chránila životní prostředí, naše firmy, naše občany a naši zemi.“ S každým slovem v tomto projevu souhlasím.

Ihned po skončení Trumpova projevu začaly světové televizní stanice chrlit nevěřícný vztek, nenávist a nucenou ironii. Sky News odsoudila populistu Trumpa a vyjádřila naději, že pochodeň (finanční?) převezmou jiné země. V BBC byli rozhořčeni, že druhý největší producent CO2 je popíračem oteplování (jako by popíral holokaust) a že je odmítačem budoucnosti, zatímco Čína (první producent) prý dělá velké pokroky na cestě k zeleným technologiím. Deutsche Welle (DW English) se zmínila o vážných následcích Trumpova kroku pro světovou ekonomiku a pak přemýšlivě vypadající odborník líčil na pokraji pláče tragická sucha ve světě.

CNN ukázala snaživého čínského presidenta, jak jedná s představiteli Evropy o zelené budoucnosti, a expertky pak s úsměšky líčily propojení Ameriky s arabskou naftou; kvůli republikánům prý je floridská národní reservace Everglades ohrožena. France 24 (English) referovala, že z 200 zemí OSN jen Sýrie, Nicaragua a USA nepodporují záchranu světa před klimatem; černý dopisovatel odněkud z Afriky ukazoval na místní jezero, jehož hladina je na nejnižší úrovni, co pamatuje, a sdělil, že škody, které Trump způsobil, jsou nenapravitelné. MSNBC připomněla, že Obama věnoval enormní úsilí, aby přivedl do Paříže Čínu a další znečišťovatele, a Trump to vše zkazil; vizionář zelených technologií Elon Musk byl zklamán a starosta Pittsburgu slíbil, že bude dodržovat Pařížskou dohodu dál. Bloomberg TV se zmínila o nebohých Maledivách, které se prý brzy zanoří do moře (i se svým muslimskými ostrovany), a citovala výzvu proroka oteplování Al Gora, aby americký lid pokračoval v plnění dohod bez Trumpa.

Obrazový doprovod občas ukazoval tající ledové kopce, jak žbluňkají do moře. Titulky mimochodem informovaly o zrovna probíhajících islámských útocích, z nichž největší si ten den v Afghánistánu vyžádal 90 mrtvých a 400 raněných. Nejdrastičtějším důkazem, že žijeme v období velkého zlomu, byla reakce jediné velké pravicové TV stanice, Fox News: známí komentátoři se tvářili nejistě a mluvili o temných vyhlídkách po vystoupení USA z dohody; znamená to, že majitel Fox News Rupert Murdoch se zalekl osamocenosti své pozice? To by znamenalo úplné zglajchšaltování masmédií a silné podlomení racionálního tábora ve světě.

I kdyby se všichni novináři a herci světa spojily, poskytuje odstoupení USA od Pařížské dohody a přítomnost Trumpa v Bílém domě obyčejnému člověku z ulice, včetně obyčejného fyzika a chemika z ulice, naději, že vše ještě není úplně ztraceno na rozžhavené politické scéně nabité entropií. Svět nebyl schopen porazit nacismus sám bez USA a ani komunismus ne. Islamismu se bez USA taky neubrání. Doufejme, že i v případě klimatismu zvítězí Spojené státy – třeba i samy.

Reakce
  1. 7 roky ago

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist