Stavební zákon do finále

Uveřejněno dne 18 července 2017 000 10:47

Novelu stavebního zákona přes námitky senátu schválila poslanecká sněmovna a nastane fáze asi finální, podpis prezidenta republiky Miloše Zemana. Jeho postoj k aktivistickým formacím je dobře známý například ve vztahu k Šumavě, a dá se tudíž čekat, že novelu podepíše.

Jeho vytčený cíl je sympatický – má zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. To je dnes doslova šílené, možno-li ještě horší než za minulého režimu. Padá například limit sto padesáti metrů stavební plochy rodinného domu či rekreační chaty, kdy stačilo ohlášení – teď to má být bez omezení.

Efekt zákona se projeví až v praxi – do té doby je každý zákon jen spleť laikovi nesrozumitelných formulací. Orientační bod ale tady přece jen je – nesouhlasný jekot ekologistických aktivistů. Leitmotivem jejich protestu je tvrzení, že novela omezuje vliv veřejnosti na povolovací procesy. Tady je třeba důrazně upozornit, že ekologistické spolky nejsou veřejnost. Jsou to prostě ekologistické spolky. Je pouze věcí jejich drzosti, že se opovažují hovořit za veřejnost. Nikdo jim k tomu nedal oprávnění, nemají od veřejnosti mandát. Každý takový spolek má ústavně vymezené právo na působení. Protože jsme svobodný demokratický stát, je správné a dobré, že takové spolky existují a fungují. Ale také je třeba jasně říci, že to jsou spolky, nikoli veřejnost. Přivlastňují si jakousi bohorovnou nadřazenost, již ve skutečnosti nemají.

Veřejnost, to je až mysticky tajemný pojem. Jaká je její vůle? Každý jednotlivý její člen má nějaké názory a nějaké preference, nezřídka jeden den takové a druhý den jiné. Volby jsou jednou ze silných a osvědčených metod, jak vůli a přání veřejnosti podchytit a v dalších volbách vše napravit. Mnohem problematičtější jsou výzkumy veřejného mínění, u nich záleží na metodice a výsledky jsou vždy nejisté. Ovšem ztotožnění spolků s veřejností je naprosté a hrubé znásilnění skutečnosti. Znevažování parlamentního systému zastupitelské demokracie a nekritické preferování takzvané občanské společnosti, to je jedna ze zásadních hrozeb svobodě v celé politicko-kulturní oblasti Západu. Zvůle zde dostává přednost před pravidly a tolerancí opačnému názoru.

Parlament opětovným schválením novely stavebního zákona zřejmě říznul do živého. Vzhledem k tomu, že vlivem činnosti těchto spolků je u nás ochromena výstavba dopravní infrastruktury a je značně omezena i výstavba bytová – v Praze hrubě poklesla a vliv spolků na tom má silný podíl -, je mnoho důvodů ke konstatování, že parlament říznul správně. Svévolný vliv spolků je totiž známka jejich despocie, nikoli projev demokracie, která má ve své podstatě princip pravidel a jejich dodržování.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist