KLIMA: Žádné spolehlivé údaje nemáme

Uveřejněno dne 9 srpna 2017 000 10:39

Srovnatelná globální data posledních 140 let neexistují. Neexistují ani data USA

V nedávné přednášce před Heartland Institutem představil prof. dr. Singer dva diagramy o vývoji teplot od roku 1988 s tím, že se jedná o diagramy zavádějící:
„Na kultovních obrázcích globálních teplot ve 20. století (obr. a) lze rozpoznat dvě teplotní periody- iniciálních dekád (1910 až 1942) a posledních dekád (1977 až 2000).“

data1
 

Facit přednášky prof. dr. Singera byl tento: Neexistují žádná globálně srovnatelná teplotní data, ale ani data USA, podle kterých by se dal zjistit nárůst teploty. Teplotní data těchto zobrazení začínají rokem 1880 a profesor Singer správně píše: „Nárůst podílu meteorologických stanic u letišť byl enormní – z 35 % na 80 %, což vedlo k nepravému nárůstu teploty jako následku blízkosti přistávacích drah a letištních budov a je velmi těžké to zohlednit (vypočítat).“
Tento příspěvek chce přednášku profesora Stingera doplnit:

Na začátku roku 1980 byla jako třetí meteostanice v USA založena Dale-Enterprise Wheater Station ve Virginii. Dnes jich jsou tisíce, z kterých byla libovolně zpětně až do roku 1880 vybrána data, aby se zjistil nějaký trend vývoje, a z nich byl generován graf b na výše uvedeném, obrázku. Zrovna tak ale bylo možné vymyslet při počítačových hrátkách ochlazovací trend vybízející ke koupi kožešinového kabátu před blížící se dobou ledovou.

A spolehlivá světová data nejsou už kvůli tomu vůbec možná. Nikde nebyla v roce 1880 instalována definovaná síť meteostanic a vysloven zákaz staveb a změn okolí ve dvoukilometrovém okruhu okolo každé stanice, což je předpokladem stejných podmínek pro srovnání teplot během 140 let. Teplotní řady všech zemí jsou tímto více méně smyšlenkami ke strašení.

Jedině možná srovnání by byla, kdyby se našly meteostanice, které stojí tam, kde stály vždy a jejichž okolí se od roku 1880 nezměnilo. V opačném případě nemají srovnání smysl a grafy jsou z říše pohádek. Je dobře, že alespoň jedna takováto stanice existuje a tou je Dale-Enterprise Station ve Virginii. Samozřejmě se změnilo i její okolí, ale minimálně stanice stojí tam, kde v roce 1880 – u osamělé farmy – a teplota je měřena stále tou samou rodinou podle těch samých pravidel.

data2
 

Roční data ukazují od roku 1880 následující výsledek (v USA je měřeno Fahrenheitovou jednotkou a 32°F je 0°C):

data3
 

Výsledek: Vedle obvyklého nahoru/dolů roků a desetiletí jsme v roce 2016 skončili opět v roce 1880. Linie trendu není signifikantně klesající s y=-0,0014x, tedy žádné klimatické oteplení u tohoto skoro nezměněného sběrného místa.

K lepšímu porovnání se zobrazením „a“ artiklu prof. Singera je linie trendu zobrazena jako pětiletý klouzavý řez:

data4
 

Porovnejte toto zobrazení se zašvindlovanými americkými daty. Graf ukazuje reálně naměřené hodnoty jedné stanice, které sahají až do roku 1880. Pravděpodobně jde o jedinou stanici v USA s podobnou řadou dat.

Jak již bylo uvedeno, ani tato stanice ve Virginii není úplně bez efektu tepelného ostrova, neboť v bízkosti farmy vede čtyřproudá dálnice, nejbližší město Harrisonburg zdvacetinásobilo počet svých obyvatel a okrajové čtvrti se k farmě přiblížily na jednu míli oproti pěti mílím z roku 1880, zkrátka tepelný vliv města na okolí zesílil. To už je ale dnes pravidlem. Od roku 1981 se počet obyvatel Harrisonburgu opět zdvojnásobil, a přesto ukazuje linie trendu Dale-Enterprise Station negativní vzestup s y= -0,035x od tohoto časového prostoru dodnes.

data5
 

Závěr: Omílané a strach vyvolávající klimatické oteplování je čiré kašpárkovské divadlo, k oteplení dochází pouze ve městech a tepelných ostrovech (letiště, průmyslové aglomerace atd. –pozn. překl.). Tam je ovšem reálné, jak ukazuje graf nezávislého klimatologa Stefana Kampfa.

Washington v porovnání s Dale Enterprise:

data6
 

Obě meteostanise jsou od sebe asi 100 mil. Rozdíl je obrovský: Na venkověochlazení, v hlavním městě z důvodů stálého rozšiřování zástavby a spotřeby energie oteplování. Typický antropogenní tepelný ostrov.

Tak která teplota je nyní falešná a která správná?

Odpověď: Obě měření jsou správná, v tepelném ostrově města Washington se oteplilo a na volných plochách venkova ochladilo. S globálním oteplováním vlivem skleníkového efektu CO2 to nemá nic společného, protože na obou stanovištích stoupla koncentrace CO2 od roku 1981 rovnoměrně o 20 %. CO2 nemůže jedno místo ohřívat a sousední současně ochlazovat. Proto nevykáže redukce CO2 jako opatření proti oteplování žádnou účinnost. Graf znatelně ukazuje, že vymyšlený skleníkový efekt CO2 není možný a v případě, že přece jenom, pak jen s minimálním účinkem. Možný je ovšem taky opačný závěr statistiky, totiž že zvýšení koncentrace CO2 může mít lehký chladící účinek, jak tvrdí značná část ruských vědců.

Tak je vyvoláván strach u občanů této Země, obzvláště v Německu. Zapněte, prosím, mozek. Je na čase, znovu postavit ochranu přírody a životního prostředí do středu lidského konání. Skoro všechna předražená opatření proti vemlouvanému oteplování jsou součástí kšeftu, který musíme my financovat a který může dokonce životnímu prostředí škodit. Kdo ve městě a tepelném ostrově bydlí a pracuje, musí podporovat opatření proti dalšímu zabetonování. Často zde pomáhá „Více přírody do města“.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist