Skutečný význam proslovu presidenta Evropské unie ze 13. září 2017

Uveřejněno dne 18 října 2017 000 12:03

13. září 2017 přednesl president Evropské komise Jean-Claude Juncker výroční proslov, týkající se stavu Evropské unie. Hned na začátku přiznal, že vloni bylo pro něho všecko snadnější a že můžeme všichni vidět, že EU na tom není dobře. Celá Evropa byla otřesena v základech. Nejprve Brexit a pak uprchlíci! Ale už je to za námi a my jsme dnes v pátém roce ekonomického vzestupu, což začínají pociťovat všecky členské státy – o pár vět a o nějakou tu minutu dále je to desátý rok ekonomického vzestupu, takže si vyberte co z toho je platné, pokud vůbec něco je.

Ekonomický růst v Evropské unii prý předčil Spojené státy za dva roky. To zní dobře pro mnohé, ale že předčil Ameriku? Tak to se nemají moc čím chlubit, protože Amerika má dnes velmi málo průmyslu, který by byl schopen jakýkoliv ekonomický růst způsobit. Už od 70-tých let se vláda pod vedením jednotlivých presidentů snažila o vyexportování veškerého průmyslu někam jinam. Napřed to bylo Japonsko, pak Hong Kong, Mexiko, Čína, Guatemala, Taiwan, Thajsko, Honduras, Indonésie … prostě kamkoliv, jen ne zůstat ve Státech. Jen aby mohli všecko vyrábět levně a ještě levněji a ještě mnohem levněji. Aby mohli konkurovat na bázi podbízení se, na bázi laciných a čím dál méně kvalitních výrobků. To, čím se budou živit Američané je nezajímalo. A tak dnes vidíme, celá průmyslová centra, spolu s někdejšími provozovnami a výrobou stojí dnes prázdná, ční k obloze jako tmavá hrozba, skryty za vysokým drátěným pletivem ohrady, s nápisem „zákaz vstupu.“

A to že Evropská unie předčila? Pak se opravdu nemají čím chlubit.

Posuďte sami: prý nezaměstnanost v Evropské unii je nejnižší za posledních devět let. Osm milionů zaměstnání bylo vytvořeno jen za vlády Komise pod vedením pana Junckera. Veřejný deficit je dole ze 6,6 % na 1,6%. Investiční plán obsahuje 225 miliard Euro a poskytl půjčky přes 445 tisícům malých firem a více než 270 projektům na zlepšení dopravních sítí. To samo vytvořilo 300 tisíc nových zaměstnání. Jinými slovy, všecky je zadlužili, protože si dělají zuby na jejich nerostné bohatství, na jejich kovy, ukryté v zemi, na zlato, stříbro, diamanty, což všecko bude jejich, když tyto firmičky, firmy a celé státy nebudou schopny půjčky splácet. A na to dojde, to je jisté, oni to mají dobře spočítáno. Takže nám nastává nová éra kolonizace a s ní přicházejí na scénu noví kolonizátoři.

President Juncker dále hlásá, že abychom uspěli, musíme “chytit vítr do našich plachet.” Pravděpodobně je to použito jako literární obrat, ale může v tom být i symbolika. Nesmíme zapomínat, že tito lidé milují symboliku a používají ji při každé příležitosti. Většina z nás symboliku nechápe a tak ji prostě ignorujeme. Ale už skizza holubice, poskládané z papíru a ve všech barvách, která se objevuje v záhlaví každého dokumentu, patřícímu k tomuto proslovu (viz obrázek níže) skýtá námět k zamyšlení. My bereme holubici jako holubici míru, která přiletěla zpátky na Noemovu archu se zelenou větvičkou v zobáku. Jiní vidí v holubici symbol lásky, oddanosti, svobody, svatosti, slibu, či naděje a jiných krásných vlastností. Ale tak zvaní „Osvícení“ (Iluminátové) používají obrácený symbolizmus. Vystavují své symboly všude kolem, ale připisují jim opačné významy. Takže pro ně je bílá černou a dobro zlem. Holubice je pro ně jejich bohyně, královna Semiramis-Isis1. Barevná škála celé ilustrace připomíná duhu a duha je symbolem homosexuálů.

zahlavi

Záhlaví dokumentů Evropské unie

Kdybychom měli brát výzvu „chytit vítr do plachet“ jako symboliku, to by pak byla další záhada. Vítr je nevyzpytatelná veličina a při plavbě plachetnicí je třeba značné zručnosti a síly, aby plavci mohli využít vítr k cílené plavbě a nemuseli se přizpůsobit jeho směru. Přirovnávat ekonomický vzestup k chytání větru do plachet je tudíž značně složitá záležitost, která u nezkušených může vyústit v pěkně nejistou a nebezpečnou plavbu. Jednak se může stát, že musíme plout pouze tam, kam nás vítr žene, i když to nemusí být to místo, kam jsme chtěli. A za druhé musíme pouze doufat, že vítr tu naši kocábku nepřevrátí a nezničí. Takže spoléhat na příležitostný vítr v otázce ekonomického vzrůstu je značně nebezpečné.

Jeden se pak musí ptát: jsou pánové v Bruselu dostatečně zruční plavci aby dokázali ovládat plachetnici, zvanou Evropská unie i v silném větru, který se k nám blíží?

Ale zpátky k projevu pana Junckera. Jeho program na další postup se skládá z pěti bodů, uvedených níže:

 

První bod. Posílit evropský obchod. Evropa potřebuje zvýšit vývoz a vytvořit aspoň 14000 nových zaměstnání. A naši obchodní společníci jen čekají aby s námi mohli uzavírat obchodní smlouvy.

V současné době byly uzavřeny obchodní smlouvy s Kanadou, Mexikem, jihoamerickými zeměmi a politická smlouva s Japonskem. Smlouvy s Austrálií a Novým Zealandem jsou na programu. Všechny smlouvy musí být odsouhlaseny evropským Parlamentem. Když na příklad cizím státem vlastněná firma chce koupit evropský přístav, nebo část naší energetické základny, či státně-důležitý zbrojařský průmysl, to všechno musí být projednáváno veřejně a dobře prozkoumáno.

Ta poslední věta dává samozřejmě celému plánu zcela jinou tvář. Mnozí by si mysleli, že v zájmu posílení evropského obchodu budeme vyvážet boty, nebo řepkový olej, kukuřici, šicí stroje či průmyslové mašiny a zatím pánové v Bruselu plánují prodávat strategické body našeho území a našeho průmyslového zázemí. To je něco, co ohrožuje nás všecky rovným dílem. Ať jen zkusí vysvětlit jak je prodej námořního přístavu cizímu státu prospěšný pro nás! Naše lodě pak budou přistávat v cizím přístavu, který se nachází na našem území, budou platit přistávací poplatky cizímu státu, který si je odveze domů, do své země a nám nezbude nic, než původní obrat z prodeje, který se postupem času rozkutálel do všech koutů světa. Nemluvě o tom, že takové jednání je nesporný konflikt zájmů, protože když by cizí, nepřátelský stát koupil část našeho strategického zabezpečení, tak nás drží pod krk. Jinými slovy, kdyby ještě žil Hitler, tak by mu asi pánové z EU s nadšením odprodali polský Gdaňsk, po kterém tolik toužil a ke 2. světové válce by možná nedošlo. A za to by nás Hitler držel všecky pod krk, celou Evropu a dělal by si s námi co by chtěl.

Na to odpovídají z Bruselu, že nic takového se nemůže stát, protože každého zájemce budou přísně prověřovat. Ale POZNAJÍ tito lidé nepřátelské smýšlení? Jak? Jsou vůbec schopni rozeznat nepřátelské úmysly ve státě, který se jim na oko staví přátelsky a zahrnuje je cennými dary (neboli úplatky) vlevo vpravo? Významní psychologové a psychiatři sami prohlašují, že nebývá vždycky snadné rozpoznat zločince a už vůbec není možné rozpoznat psychopata. Psychopat je mistr v předstírání a dnešní vlády po celém světě jsou psychopaty doslova prošpikované. Pokud vás toto téma zajímá, přečtěte si krátkou brožurku „Obrana proti psychopatovi“ (je v angličtině, „Defense against the psychopat“), kterou napsal Stefan Verstappen2.

Za účelem kontroly třetích zemí, které si hodlají zakoupit strategická odvětví evropského průmyslu navrhuje Komise nové právní požadavky kvůli ochraně evropských zájmů v těchto transakcích. Tyto požadavky se sestávají hlavně z:

  • nových podmínek pro prověřování cizích investic na podkladě bezpečnosti a veřejného pořádku, včetně průhlednosti veškerého jednání. Co jsou ty podmínky není řečeno.
  • rovnoprávné posouzení všech cizích investic, pocházejících z různých států;
  • dostatečná možnost nápravy při přihlédnutí ke shora zmíněným požadavkům;
  • spolupráce mezi členskými státy Unie a Evropskou komisí;
  • prověřování Evropskou komisí s přihlédnutím k bezpečnosti a veřejnému pořádku v případech, kdy cizí investice mohou ovlivnit projekty Unie samotné;

K tomuto seznamu přidává Evropská komise ještě dva další body: za prvé, založení koordinační skupiny, která se bude sestávat ze zástupců všech členských států a bude vedena Evropskou komisí. Skupina bude prověřovat každý projekt diskuzní formou a bude zkoušet zjistit úseky, které by mohly mít strategické následky. Rozumějte tomu tak, že vytvoří další byrokratickou agenturu, aby bylo koho vinit v případě neúspěchu. Za druhé, Evropská komise bude provádět podrobnou analýzu cizích investic do EU se specifickým zaměřením na strategické oblasti, jako jsou energie, kosmos, transport, klíčové technologie, důležité dopravní a jiné sítě a citlivé informace. Jak podrobná analýza a jakého druhu by měla být a co by měla zahrnovat, to už neříkají. Takže neříkají nic. Jsou to všecko opět jenom prázdné fráze.

Tím pádem – jak již řečeno mnoha slovy, jejichž význam není ve skutečnosti úplně jasný, dávají nám najevo, že budou dávat pozor a že prodají naše strategické úseky průmyslu a celých zemí pouze těm, které považují za hodné této pocty. Pěkně děkuji! To je nadělení!

Druhý bod. Tento se zabývá průmyslem, který chce Evropská komise vybudovat mohutnější a více konkurence schopný. Jako na příklad, auto-průmysl. Je prý šokující, když jsou zákazníci záměrně špatně informováni. Namísto hledání výmluv, autovýrobci musí přijít s řešením a musí v budoucnosti vyrábět čistá auta. Není přesně jasné, co tím chce básník říci. Nevím kde a jak je zákazníkům lháno. Že jim lžou banky, když na smlouvu o půjčce dají dvojí sazbu úroků, to chápu. Ale to jsou banky, ty jsou vždycky zlodějské, to nejsou autovýrobci. A co jsou „čistá“ auta budoucnosti? Jsou snad pro ně málo čistá když je zákazníci koupí nová? Anebo má slovo „čistý“ jiný význam?

Hlavní body tohoto programu jsou: zajištění kyber-bezpečnosti počítačového a internetového systému, volné proudění neosobních informací celou Unií, což je blíže popsáno v dalším textu. Nová série činnosti se týká tzv. „okružní ekonomie,“ což zahrnuje hlavně umělé hmoty a obnovitelné biologické zdroje a jejich převod na bio-produkty a bio-energii. Je očekávána iniciativa v záležitosti veřejných zakázek, včetně dobrovolné činnosti za účelem vyjasnění a navigování při plánování velkých síťových projektů. Není přímo řečeno od koho je tato „dobrovolná činnost“ očekávána, ale dá se usuzovat, že Komise má na mysli veterány průmyslu, kteří – podle nich – budou rádi, s nadšením a bez nároků na finanční odměny spolupracovat na velkých, klíčových projektech.

Nemohu si pomoci, ale jaksi mně to připomíná „Brigádu socialistické práce,“ nebo jak jsme tomu přezdívali, „Brig-soc-prc.“ Pořád všichni očekávají bezplatnou a dobrovolnou práci. A že by dobrovolně platili svým lidem ze svých prachama nacpaných kufrů, to teda ne!

Komise dále chce rozšířit „Agendu zručnosti,“ v novém, klíčovém průmyslu jako jsou konstrukce, ocelárny, výroba papíru, zelené technologie, obnovitelné energie, průmyslová výroba a lodní doprava. Zjevně hledají lidi, co opravdu něco znají, poté, co vyřídili výuční obory, udupali v mladých lidech snahu pracovat rukama a vytvořili z nich davy neschopných ouředníků, kteří nemají ani patřičné vzdělání či znalosti, protože předčasně vypadli ze škol. V běžném menším okrese bylo dříve asi 20 uchazečů o zednické povolání za rok. Dnes jsou jen dva!

Junckerova strategie za účelem pomoci průmyslu dále zahrnuje vytvoření udržitelných financí pro správné nasměrování osobního majetku za účelem udržitelného investování. To znamená, že chtějí nějakým způsobem mávat s našimi financemi! Prověřování investic ze třetích zemí je rovněž zahrnuto. A také bude k dispozici seznam kritických materiálů, které EU bude obhospodařovat a bude zaručovat jejich dostupnost pro průmysl. Jak moc za to budeme platit neříkají.

A zde to máme znovu, „čistou, konkurenční a dokonale spojenou mobilitu.“ Vysvětlete si to jak chcete, mně to nedává smysl. Nemohou přece chtít „čistou“ mobilitu, když používají výbušné motory. Že by elektrická energie? A kdo bude vyrábět elektřinu a jak? Solární panely nestačí, tady je potřeba elektrárna s vysokým komínem, se spalovnou hnanou horkým vzduchem, s použitím všech možných filtrů, čističů a jiných zabezpečení. Povolí Evropská komise něco takového? Uchýlí se k onomu starému a osvědčenému řešení teď, když zavrhli atomové reaktory a donutili celé národy aby doma v kamnech pálily hnědé uhlí špatné kvality a kazili si tím zdraví – protože to černé uhlí musí přece jít na vývoz!

Takové hnědé uhlí, to je pěkné svinstvo. Když jím řádně naložíte kamna, oheň se zprvu tak trošku zadusí a nové uhlí se doslova destiluje komínem ven. V tom kouři jsou ty nejhorší zplodiny jaké si kdo dovede představit a kvůli nízkému obsahu uhlíku a tím pádem nízké výhřevnosti vyprodukuje hnědé uhlí obrovské množství kouře. Tento obsahuje (mezi jinými): kysličník uhelnatý a uhličitý, kysličníky dusíku a síry, kyanid, arsenik, fluor, čpavek, což jsou skoro všecko nesmírně jedovaté látky. Další chemikálie jsou svou chemickou strukturou příliš složité na popsání, ale hodně z nich jsou karcinogeny. V Polsku dokonce zjistili, že spalování uhlí nejen že produkuje chřipce podobná onemocnění, ale že také zkracuje život. Popel bývá víc radioaktivní než nukleární odpad, protože uhlí obsahuje radioaktivní uran a thorium. Někdo by řekl pálit dřevo, ale to je pouze o maličký stupínek lepší výběr.

„Čistý“ provoz! A když japonský vynálezce přišel na trh s vozem, který úspěšně jezdil na vodu3, kdy rozkladem vody na vodík a kyslík byla vytvářena energie na pohon auta, tak mu zavřeli firmu a vynálezce jednoduše zmizel z internetu. Chtějí potom opravdu „čistý“ provoz? Anebo je to jen fasáda, jakýsi matematický vzoreček, pomocí kterého nás mohou manipulovat natolik, že platíme svými penězi za chyby a omyly, kterých se dopustili výrobci automobilů a jejich návrháři. Nakonec, tito lidé se ze všeho nejmíň chtějí vzdát svých výdělků z prodeje oleje. To je ten stěžejní problém. Takže přijít s něčím skutečně efektivním a „čistým“ může taky znamenat konec dalšího vynálezce.

Třetí bod. Evropa se má stát vedoucí složkou v boji proti změně klimatu. To je opravdu směšné a značně naivní. Jak asi to bude Evropa praktikovat? Je to vůbec možné? Pánové z NATO nás tady postřikují z letadel chemikáliemi nejhoršího druhu, které jsou do těch letadel nakládány lidmi ve skafandrech, protože jsou tak nebezpečné, a pan Juncker chce abychom bojovali proti změně klimatu. A je vůbec nějaká změna klima? Odborníci tvrdí, že něco takového vůbec neexistuje. Takže si budeme hrát na Dona Quichota a honit se za větrnými mlýny? Budeme pronásledovat fatu morganu a budeme na to utrácet hodně peněz. To je asi ten hlavní záměr.

Samozřejmě, že je požadováno omezit obsah uhlíku ve výfukových plynech automobilů. Za tento odpad samozřejmě viní nás a ne jejich výrobce. Jak jinak by nám mohli napařit „ekologickou daň“ za něco, co jsme si neobjednali, co jsme nechtěli a za co vůbec nejsme zodpovědní? Provinili jsme se pouze tím, že jsme ono „ne zcela ekologické“ auto ve své nevědomosti koupili a teď budeme platit tisíce a tisíce za ublížení na ekologii, což je poplatek, který má správně platit výrobce vozidla. To je ten viník, který navrhl a vyrobil něco špatně, ať už z nedbalosti, nebo omylem, či z arogance. A pak dostal po pacinkách a jeho zákazníci to musí zatáhnout.

Čtvrtý bod. EU dále doufá, že nás vybaví lepší ochranou v našem digitálním světě. Odstraněním kyber-útoků na internetovou síť a na jednotlivé počítače si troufají lépe chránit naše intelektuální znalosti, kulturní rozmanitost a osobní informace. Je zajímavé, že když sem ve velkém dovážejí rabijáty z nejvíc nekulturních koutů světa, tak vůbec nemají na mysli ochranu našich intelektuálních znalosti, našich kulturních památek, kulturní rozmanitosti a osobní bezpečnosti. A přitom tito lidé jsou jako onen muslimský generál, který stál před alexandrijskou knihovnou, což byla nejvýznamnější knihovna celého tehdejšího světa a obsahovala obrovské množství cenného materiálu a tento člověk se zeptal svých důstojníků: „a co v té knihovně vůbec mají?“ Tito odpověděli: „no – mají tam svitky a knížky.“ Velitel se zamyslel a po chvíli prohlásil: „Korán už máme a nic jiného nemá cenu. Zapálit!“ A tak knihovnu zapálili a nezměřitelné množství kulturních a historických informací bylo rozfoukáno do všech koutů světa zároveň s popelem.

Ale jak hodlá Evropská unie zajistit bezpečnosti internetového a digitálního sektoru proti kyber-útokům? Chtějí snad opravdu navrhnout počítačové programy, které okamžitě zvětří útok a nastaví mu do cesty protiútok? Chtějí snad opravdu zavést silný identifikační systém na viry a jiné zákeřné útoky? Chtějí vypátrat zdroje, odkud jsou tyto záškodnické akce vedeny? Chtějí opravdu jejich výrobce trestat a znemožňovat jim činnost? Ale kdepak!

Navrhují rozšíření činnosti organizace, zvané „Kancelář pro síťovou a informační bezpečnost“ (ENISA-European Union Agency for Network and Information Security) spolu se zvýšením jejího rozpočtu. Tato organizace bude dostávat nové úkoly a nové zdroje. Navrhují přísnější tresty pro ty, které se jim podaří dopadnout a dále navrhují lepší postupy při sledování těchto nežádoucích záškodníků spolu s lepšími možnostmi jejich odhalení. Odhaduji, že to všecko za účelem aby je přiměli, aby pracovali pro ně. Je jasné, že skutečně sledovat budou hlavně nás.

Další element tohoto programu je umožnit volné proudění neosobních informací skrze Unii, které nebude omezováno uschováváním těchto informací na místech, předepsaných každým státem, což brání jejich majitelům vybrat si jiné místo uschování. Jedná se o informace, které napomáhají funkčnosti vnitřních trhů a vztahuje se to na firmy, veřejnou administraci a snad i na jednotlivé občany. Komise zajistí, že oprávněné strany budou mít okamžitý přístup k těmto informacím i tehdy, když tyto budou uschovány v jiném členském státě. Od uživatelů budou požadovány zásady slušného chování, které jim umožní snadné vyexportování informací za hranice jejich vlastního počítačového systému. Jednotlivé členské státy budou mít určeny svůj vlastní styčný bod, kde se budou moct spojit jak s jinými členskými státy, tak i s Komisí, z důvodu zajištění správného průběhu.

Převod informací mezi státy má podle Evropské komise zajistit růst a vytvořit nová zaměstnání, protože růst je podmíněn vynalézavostí a vynalézavost má být podle nich sdílena, aby ji mohli využívat i jiní a ne pouze ti, kteří s novým nápadem přišli. Tato strategie má snížit ceny počítačových služeb a zaručit firmám lepší pružnost v organizování jejich informací a analýz. Což je naprosto nesmyslné tvrzení, centrální uschování nezlevní vůbec nic a už vůbec to neumožní větší pružnost. Ale jinými slovy, chtějí mít možnost ukrást každému z nás nové myšlenky a nové nápady.

Výzkumem, diskuzemi a veřejným pátráním bylo zjištěno, že hlavní překážky pro volný pohyb neosobních informací členskými státy Unie jsou na příklad:

  • Osoby, pověřené dozorem nad finančními informacemi;
  • Zásady nevyzrazování profesionálního tajemství, na příklad ve zdravotním odvětví;
  • Příkazy, které požadují přesné místo skladování informací, které byly vytvořeny veřejnými institucemi, ať už je nutnost pro jejich utajení potřebná, či ne.

Tyto zásady se nevztahují na výměnu informací se státy, které stojí mimo Evropskou unii, protože tam nebude bezpečnost předaných informací sledována. Rovněž tak se nevztahují na ochranu osobních informací, protože tyto jsou již volně cirkulovány po Unii, kde jsou dostupné každému členskému státu. Ve skutečnosti, členské státy už nemají možnost osobní informace svých obyvatel zadržovat a přikazovat jejich místo uskladnění za účelem ochrany. Tyto informace jsou přístupny všem a všude. Takže světový policajt nikdy nespí.

Pátý bod. Migrace bude kontrolována. Pan Juncker tvrdí, že v současné době ochraňujeme našespolečné hranice mnohem lépe. Jsou na to použity celé davy lidí, včetně sta tisíce hlídačů. Pak je samozřejmě podivné, že invaze stále pokračuje. I když, pravda, oni je teď vozí letadly; je to nenápadnější. Sice pan Juncker přiznává, že se jim podařilo zamezit nepravidelnou emigraci, ale ta „pravidelná“ nejspíš postupuje dále, přesně podle Kalergiho plánu. Údajně jich na Sardinii čeká celý jeden milion (někdo říká tři miliony), samí černí Afričané a prý až bude Merklová znovu zvolena, tak se dají na pochod.

A to si někteří, jako třeba pan Palata z MF DNES dovolí tvrdit, že „… současný uprchlický exodus může být pro Evropskou unii požehnáním4 …“ Kde asi tak na to přišel? Je možné že se mu to zdálo? Anebo měl vidění? Jak sám píše, tak on v těch uprchlících, což jsou převážně mladí muži, vidí novou pracovní sílu. Vážený pán se ale nesmírně mýlí. Tito lidé nebudou nikdy pracovat, protože ani nikdy nepracovali. Nejsou na to zvyklí. Kdyby byli pracovití, seděli by doma a živili by se prací. Ale oni jdou za snadným životem, za tučnými sociálními dávkami, za pohodlím německých kredit karet, kde jim každý měsíc naskočí pěkná suma ve formě sociální podpory. Myslí si snad pan Palata že tito lidé budou pracovat když tady dostávají peníze za lenošení? Proč nechtěli do České republiky? Protože se tam málo platí. Nemluví to pro něho a jemu podobné dostatečně nahlas a pádně? Asi ne, anebo to nechápe. Nerozumí tomu. Pak by ovšem neměl zastávat zodpovědné místo redaktora MF DNES.

Jak píšou curyšské noviny5, každý takový uprchlík stojí Německo 2500 Euro za měsíc a každý mladistvý bez doprovodu je stojí až 5000 Euro za měsíc. Při přiznaných 2 milionech uprchlíků do roku 2018 (podle jiných je jich mnohem víc) to dělá pro Německo výdaj ve výši 900 miliard Euro. Oproti tomu český penzista dostává kolik? 500-700 Euro za měsíc. Kdyby byl v Íránu, měl by 50 Euro za měsíc. A v Somálsku by to dělalo 5 Euro za měsíc. To vím od skutečných osob, které odtud přišly. A to je ten pravý důvod proč se sem všichni hrnou. Švýcaři přiznávají, že pouze 13% těchto tvorů je zaměstnatelných. Ten zbytek nemá žádné školy a hodně z nich jsou analfabeti.

Přes to si pan Juncker libuje, že EU zabránila velkým ztrátám na životech při plavbě těchto přivandrovalců přes moře. Asi je teď vyzvedávají přímo v přístavech jejich rodné země. Jak sám přiznává, tak se hrozí stavu záchytných center v Libyi – asi nejsou dost luxusní pro tu záplavu lenochů. Prý Evropa je v tomto směru solidárnější a už poskytla asyl a usadila 720 tisíc těchto lidí.

720 tisíc! Pan Juncker asi neumí dobře počítat. Vždyť asyl už byl udělen milionům a ne tisícům! Milióny jich přišly! A všichni pobírají tučné sociální dávky na úkor původního obyvatelstva, na úkor původních států Evropy, které oni sami postupně zbankrotují, přivedou ke krachu jak ekonomickému tak sociálnímu, morálnímu, fyzickému a psychickému.

Toto je jak uvádí jejich množství stránka www.proasyl.de

 

Běženci, celosvětově (2011-2014)

Zdroj informací: https://www.proasyl.de/

 

  Celkový počet 2011 2012 2013 2014
  obyvatel, 2016
         
           
Afghánistán 27,101,365 28,000 2,700,000 2,552,000 žádné info
Etiopie 92,206,005     407,600 588,000
Irák 36,,575,000 15,200 1,430,000 409,000 žádné info
Írán 79,100,000     862,800 982,000
Jordánsko 9,531,712     613,000 737,000
Keňa 47,251,000     550,500 537,000
Kongo 85,026,000   491,000 490,000 358,000
Libanon 5,988,000     577,200 1,120,000
Myanmar 54,363,000   414,000 415,000 žádné info
Pákistán 193,111,522 15,700   1,600,000 1,610,000
Somálsko 11,079,000   1,100,000 1,131,000 žádné info
Súdán 39,598,700   500,000 632,000 žádné info
Sýrie 18,564,000   1,300,000 2,626,000 2626000
Turecko 78,741,053     512,000 824,000
Vietnam 91,700,000   338,000 314,000 žádné info
Celkem   58,900 8,273,000 13,692,100 9,382,000

 

Pro rok 2015 je odhadováno 69% zvýšení oproti roku 2014, ale žádná skutečná čísla nebyla zatím zveřejněna.

Tito lidé nejsou schopni a ani jejich potomci nebudou schopni žít životem Evropanů a živit se prací. Vždyť obrovská většina z nich se nemůže pochlubit žádnou profesí ani využitelnými znalostmi. Většina z nich se ani nedomluví a nemá zájem se řeč svého hostitele učit. Že se přizpůsobí? Těžko. Mnozí Turci, a není jich málo, kteří přišli do Německa a do Rakouska začátkem 70-tých let se ještě dnes nepřizpůsobili a jejich manželky, které setrvávají většinou doma, zahaleny do metráže hader a šátků, ty se nedomluví vůbec. A všichni si spokojeně žijí na sociálních dávkách už celá desetiletí.

Už jen když uvážíme to, že obrovské množství těchto mladých mužů jsou doslova prolezlí těmi nejhoršími nemocemi, jako je otevřená tuberkulóza, malárie, žloutenka C, AIDS, pohlavní nemoci, včetně lepry a mnohýma jinýma, u nás neznámýma. Nakonec, Afrika byla vždycky sídlem nemocí, které zbytek světa ani neznal. Uprchlíci ze Sýrie6, což možná nejsou ti nejhorší, rozšiřují tkáň-žeroucí bakterie (flesh-eating bacteria), polio, spalničky, tuberkulózu a hepatidu. Takže každé znásilnění je pro znásilněnou osobu ortelem smrti. Co od takových můžeme očekávat? Stačí se jen podívat na první dodávky Turků do Německa. Prý je Německo vzalo na práci – ale pracují? Podle odhadu znalců tohoto problému je jich ještě dnes skoro 90% na sociální pomoci. A budou ti noví emigranti lepší? Těžko!

Nakonec, nesmíme zapomínat, že nám veřejné sdělovací prostředky neustále tvrdily, že při současné hromadné emigraci se jedná o migranty ze Syrie. Novináři a reportéři jsou asi barvoslepí. Vždyť celá ta horda je povětšině černá. Jsou odevšud, z celé Afriky: z Nigeru, Čad, Sudan, Somálsko, Etiopie, Keňa, Alžír … Co se asi stalo, že se celá Afrika zvedla jako jeden muž a napochodovala do Evropy? Pan Juncker to vysvětluje tím, že naše spolupráce s Afrikou je naprosto nutná. Je prý to krásný a mladý kontinent a Evropa je tak stará … tak stará! Asi se ve škole neučil moc dobře, protože ony ty kontinenty jsou všecky zhruba stejně staré. Zaměňuje tady nedokonalost za mládí. To, že černá Afrika nepostavila ani jeden patrový dům, že nikdy nevymyslela ani kolo, aniž by vymyslela cokoliv jiného a že se ve svém vývoji nedostala bílé Evropě ani po kotníky není vina „mládí,“ ale je to něco naprosto jiného.

Ale proč se všichni rozhodli obsadit militaristicky Evropu a znásilnit její původní obyvatelstvo? Samozřejmě v tom byla notná dávka nějaké propagandy, určitě i výcvik a dalekosáhlá školení o tom, jak jednat.

 

DODATEK NA ZÁVĚR

K napsání tohoto článku bylo nutno přečíst celé stohy dokumentů. Každý námět, každý návrh je v knihovně dokumentů Evropské unie zastoupen aspoň třemi výtisky různé délky a různého textu.

Každá malá zápletka je popisována stovkami slov, které dohromady nedávají zase tak moc jasný smysl. Ale to je, jak Evropská unie funguje – je to byrokracie ve velkém. Je to ultimativní byrokracie, je to spoutání nejen rukou, ale i nohou, hlav a jazyků všech těch statisíců, kteří se nazývají jejími občany.

Slova jako příkazy – pokyny – zásady – požadavky – prověřování – kontrola – hlášení a tak dále se objevují stále znova a znova. Do nekonečna je zdůrazňována spolupráce mezi členskými státy, i když tyto se ve většině případů nejsou schopny spolu dorozumět, protože každý mluví jinou řečí. A stejně tak je zdůrazňována „průhlednost“ všeho, co EU činí, což údajně nemá obdoby ve světě. No, zkuste se naladit na jejich stránku a uvidíte jak moc průhlední jsou: mnoho slov, často celé odstavce opakované několikrát v jednom článku, ale pádné, skutečné a jednoduše vyjádřené informace je tam těžké sehnat.

Na závěr plánu na rok 2017 dodal president Juncker požadavek na celkovou rovnoprávnost. Všichni lidé jsou si rovni, všichni zaměstnanci jsou si rovni. Pracovníci musí dostávat stejnou finanční odměnu za stejnou práci. To, že někdo tuto práci vykonává efektivněji a lépe než druhý, není zjevně bráno v úvahu. Dokonce šli tak daleko, že žádají po Polsku aby změnilo polský zákon7 z toho důvodu, že tento povoluje soudcům odejít do penze až v 65 letech, zatím co soudkyně mohou jít do penze již v 60 letech. Prý je to nespravedlivé! Asi si neuvědomují, že soudce má většinou pouze jedno zaměstnání a to je soudcovství. Ale soudkyně mají většinou daleko více povinností jako jsou péče o děti a jejich výchova, péče o domácnost, péče o soudce samotného a ještě ke všemu mají soudit a soudit musí dobře, velmi dobře, jinak se v tom převážně mužském světě neudrží. Takže to je rovnoprávnost brána za špatný konec. K čertu s takovou rovnoprávností!

Přesto se obávám, že tento přístup se bude postupně promítat i do jiných oborů, i do jiných problémů a i do jiných záležitostí. Evropská unie je byrokracie a každá byrokracie je brzda pokroku. Jakékoliv pevné zásady, pevné příkazy a nařízení jsou brzda pokroku. I České normy jsou brzda pokroku a stejně tak německý DIN, o ISO 9000 a jeho zrůdných odrůdách ani nemluvě. Tam je snad předepsáno i jak má člověk dýchat a jak moc může otevírat oči když tlačí tužku po papíře. Jak mně řekl majitel jedné větší firmy ve státě New Jersey, ISO 9000 je obrovská díra v zemi, kam se hážou lopatama peníze.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist