Jak ministr zdravotnictví Vojtěch mluvil o protikuřáckém zákonu, a procenta plakala.

Uveřejněno dne 18 června 2018 v 13:13
Pro exaktně, logicky a kriticky myslícího člověka se znalostí matematiky byla tisková konference ministra Vojtěcha utrpením.Překvapil neznalostí spíše středoškolské matematiky,dělal velmi chabě podložené závěry.
 

Zprávu o tiskové konferenci najdete zde: https://zpravy.idnes.cz/protikuracky-zakon-zakaz-koureni-vyzkum-ministerstvo-zdravotnictvi-narodni-vyzkum-o-spotrebe-tabaku-ix1-/domaci.aspx?c=A180531_095637_domaci_bja

Ministr oznámil, že počet kuřáků klesl po zákazu kouření v restauracích a veřejných prostorech o 3,5 procenta. Čerpal přitom z každoročního průzkumu Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Zpráva zde: http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/aktual/uzivani_tabaku_2017.pdf

Nic proti tomu. Ale měl by své podřízené lépe kontrolovat. Opírá se totiž zjevně o tvrzení na straně 4:“ Výsledky studie ukázaly, že současných kuřáků tabáku bylo v roce 2017 celkem 25,2 %, což představuje oproti roku 2016 (28,6 %) statisticky významný pokles o 3,4 % “ což je až amatérsky chybná formulace, nejedná se se o pokles o 3,4 % ale o pokles 3,4 procentního bodu. Což je něco zcela podstatně jiného.

Ministr z toho mylně vyvozuje (nebo mu takto špatně připravili podklady jiní), že počet kuřáků klesl po zákazu kouření v restauracích a veřejných prostorech o 3,5 procenta !! Tak to je gól. Je to totiž mnohem více!

Jestliže v r. 2016 máme v ČR 28,6 % kuřáků a o rok později v r. 2017 25,2 % kuřáků, pak to znamená, že zhruba každý 8. kuřák musel během tohoto roku přestat kouřit (nebo nekuřák nezačít) a jde o pokles celkového počtu kuřáků o 12 %!

Ministr se tedy sám připravil o mnohem bombastičtější tiskovku s úvodní drtivou větou: „Dámy a pánové, počet kuřáků meziročně klesl o 12 % ! “

( Pikantní a absurdní je, že kdyby ministr předstoupil před veřejnost loni, musel by se stejně vážnou tváří zase hlásit, že za jediný rok přibylo 18% kuřáků v ČR. Obojí je evidentně naprosto mimo realitu -ale když tak vyšel průzkum, tak to tak musí být, ne?).

Naštěstí ale takovou větu – z průzkumu vyplývající – neřekl. Protože pokles počtu kuřáků ve zprávě je vědecky velmi napadnutelný .

Jednak zpráva neuvádí, jaká je možná statistická chyba tohoto každoročně zjištěného údaje (mohla by být i mnou očekávané nejméně 1-2 procentní body).

A jednak a to hlavně zpráva uvádí procenta kuřáků v populaci za minulé roky (graf na straně 5) a za poslední 4 roky ta čísla jsou naprosto ode zdi ke zdi – o trendu nelze hovořit. Posuďte sami: 2014: 31,4% , 2015: 24,1%, 2016: 28.6%, 2017: 25.2 %. Pokud z nich někdo vyvozuje s čistým svědomím závěry o poklesu za poslední rok a dokonce uvádí o kolik, tak ve vědecké komunitě ho za odborníka nepovažují.

Zásadní tvrzení ministra je tedy nejen chybné pokud jde o číslo ale i s chabou věrohodností, zda vůbec k poklesu došlo

Nejúsměvnější větou, kterou si myslící lidé nadlouho zapamatují, je jeho komentář faktu, že po zavedení zákazu kouření v restauracích a veřejných prostorech došlo k poklesu hospitalizací souvisejících s chorobami spojenými s kouřením. Podle něj se jedná o největší meziroční pokles za posledních několik let.

Ta věta zní: „Neumíme si to vysvětlit jinak, než že začal platit protikuřácký zákon,“ dodal Vojtěch.

Politici rádi vydávají přání za realitu, tato věta je tak bezelstná a manipulativní.

Mnozí by očekávali , že pouze stejně radostně oznámí, že ať už je to způsobeno čímkoliv, zdá se, že pokles zdravotnických nákladů na nemoci způsobené kouřením je velmi znatelný. Jinak u myslící veřejnosti ztratí chabě podloženými podprahově manipulativními tvrzeními kredit.

Statističtí odborníci ze České statistické společnosti nabízeli proškolení novinářům v základních statistických pojmech, aby nepsali bludy či je nešířili dále, když je někdo řekne. Zájem novinářů nebyl.

Rozdíl mezi procentem a procentním bodem nezná asi ani ministr ani někteří novináři. O zhodnocení věrohodnosti podkladů už ani nemluvě.

P.S. Celé vystoupení ministra mi něčím připomínalo jiný závažný statistický výzkum s tímto výsledkem: Bylo dokázáno, že pojídání chleba způsobuje sebevraždy! Zjistilo se totiž, že 95 % sebevrahů v posledních 24 hodinách před sebevraždou jedlo chleba!

P.P.S. Adam Vojtěchje český politik a právník, bývalý zpěvák a hudební skladatel, od prosince 2017 ministr zdravotnictví ČR

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist