Inspekce se probouzí. Snad…

Uveřejněno dne 31 července 2018 000 11:12

Dohledový orgán v oblasti životního prostředí, který zároveň plní úlohy vrchního státního dozoru nad lesy (viz Lesní zákon 289/1995 Sb.) doposud otázku kůrovcových kalamit příliš neřešil. Na vině pravděpodobně byla situace okolo Národního parku Šumava, kde po dlouhých 25 let probíhá názorový střet o koncepci managementu ochrany přírody. Snaha Hnutí Život z.s. o prosazení vyváženého holistického přístupu člověka k prostředí, v němž žije, narážela na ideologickou zaslepenost zastánců bezzásahovosti, kteří zásadně odmítají aktivní roli člověka v ovlivňování přírodních dějů, kalamity, požáry, sucha a povodně nevyjímaje. Tyto živly údajně urychleně startují obnovu krajiny a případně vzniklé škody jdou údajně automaticky a oprávněně na vrub státního rozpočtu. Mnoho z čtenářů má jistě stejnou zkušenost s tímto nezodpovědným přístupem.

Rozsah aktuální kůrovcové kalamity v ČR hrozí kolapsem celého klimatického systému. Dle mezinárodních vědeckých studií poukazujících na klimatické trendy je zachování zdravého dospělého lesa klíčové. Razantní hospodářské těžby působí v tomto ohledu stejně jako rozsáhlé plochy lesa odumřelé v důsledku kůrovce.

Švihovská pahorkatina (1420 km2) byla rovněž zasažena kůrovcovou kalamitou. Ohrožena je srážkotvorná funkce lesa, jímavost vody do půdní profilu, ztráta asimilace CO2 z ovzduší, schopnost vyčesávání vzdušných nečistot i horizontálních srážek a ztráta na produkci kyslíku. Z těchto důvodů byl místně příslušný orgán ČIŽP členy Hnutí Život upozorněn na toto riziko i na celospolečenský zájem na záchraně lesa. Dostalo se nám ujištění, že se orgán ČIŽP začne napadeným územím zabývat. Snad je to i projev změny smýšlení ministra Brabce, který až dosud fanatické ekology bránil jako buditele.

Členové Hnutí Život doufají, že se do jednání státní orgánů a institucí navrací odpovědnost, odbornost v rozhodovacích procesech a dochází k opouštění ideologické bezzásahovosti, která s sebou přináší výše uvedené rizika. Vývoj situace okolo Švihovské pahorkatiny budeme i nadále sledovat.

Autor je ekolog, Hnutí Život z.s.

Jaroslav Novák

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist