Falešné doktríny alarmistů

Uveřejněno dne 4 ledna 2019 000 13:58

My nejsme tak „nepřirození“, jak tvrdí ekologičtí aktivisté a jak hypotetizuje IPCC.
Dr. Tim Ball

Ekologičtí aktivisté rozbíjejí ekolgický aktivismus a podstatně se na tomto ničení podílí IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu), který falzifikuje vědu, aby mohl tvrdit, že lidé zapříčiňují globální oteplování. Na základě této falešné vědy budou promrhány biliony dolarů a omezen život milionů lidí. Tyto peníze by stačily na to, aby byl každé zemi světa zajištěn přístup k pitné vodě a kanalizaci.

Ekologičtí aktivisté proměnili snahu o nutný a lepší životní styl na světě v destruktivní politickou zbraň s cílem absolutní kontroly. Hlasatelé AGW (antropogenní oteplování p.p.) obsadili klimatologii, všeobecnou vědeckou disciplínu pro lepší porozumění atmosféře, a předělali ji na politický nástroj k získání totální kontroly lidského chování. COP24 (klimatická konference v Katovocích p.p.) je nejnovějším pokusem kontrolovat lidi prostřednictvím této falešné klimatologie. Podkladem této konference jsou dvě falešné hypotézy, a to:

a) Věda je settled (to jest ustálená, tudíž se na ní nemusí dále pracovat p.p.) a 
b) Lidská produkce CO2 je nepřirozená. To poslední je částí bohatého, anti-lidského narativu klimaaktivismu. Otázka zní: proč není člověku dovoleno – na rozdíl od jiných druhů tohoto světa – produkovat CO2?

Pravdou je, že ekologický aktivismus potřebujeme, ale ne jako politický klacek. Po moci toužící ekologičtí aktivisté vzali morální převahu jako bič tvrzení, že pouze oni se starají o Zemi. Pokusili se namluvit lidem pocit provinění, že každý je bezuzdným znečišťovatelem ničícím Zemi. Toto se stalo náboženstvím se vším všudy, se slepou vírou, kterou náboženství vyžaduje. Ti, kteří to zpochybňují, jsou automaticky kacíři, nezávisle na pochybovačné otázce. Skutečnou tragédií je, že to vzdoruje logice, že to popírá důkazy a nové objevy a vylučuje to prosazení praktických řešení. Tak jako v mnoha jiných záležitostech současného světa je jednoduchá výtka zavrženíhodného jednání dostatečná ke zničení jednotlivců, společností, fabrik i průmyslových oborů.

Děsivým způsobem pokračuje toto ničení i poté, co lidé převzali požadovaná řešení a za „pochybné počínání“ museli zaplatit.

Středobodem tvrzení ekologických aktivistů a klimatických alarmistů je víra, že nejrychlejší a nejjednodušší způsob je dramatické zmenšení počtu lidí. Úspěšně se pokusili přesvědčit i jinak celkem rozumné lidi, že největším problémem je přelidnění Země. Paul Ehrlich odůvodnil tuto falešnou doktrínu v roce 1968 ve své knize The Population Bomba potvrdil to ve svém statementu k Earth Day 1970, podle kterého hrozí hladomory, které jsou nevyhnutelné. My víme, že toto je nesprávné tvrzení, protože se všechny jeho předpovědi v podivuhodně krátkém čase ukázaly jako nepravdivé.(1) V klasicky bludném závěru, typickém pro ekologické aktivisty a IPCC, vytvořili strašidlo přelidnění a lidmi zapříčiněného globálního oteplování. Poté určili prostřednictvím spekulací z toho resultující problémy a nabídli zároveň všechna ta řešení, která by vytvořila svět, jaký si přejí.

Hypotéza, že lidé jsou zkázou a že jsou odpovědni za každou změnu, je středobodem jejich stanoviskaŘímský klub, který Ehrlicha a jiné podporoval, položil základní kámen této lživé ideologie, když v The First Global Revolutionnapsal:

Nepřítel člověka je člověk. Při hledání nového nepřítele, který by nás mohl sjednotit, jsme přišli na myšlenku, že znečištění, hrozba zkrze globální oteplení Země, nedostatek vody, hlad a další stojí na účtu. Všechna tato nebezpečí jsou zapříčiněna lidskými objevy a mohou být odvrácena pouze skrze změnu chování a zvyklostí. Skutečným nepřítelem člověka je tudíž člověk.

Věří stanovisku Darwina, ale přesto mu odporují nebo si vykládají jeho výroky špatně. Akceptují Darvinovo tvrzení, že lidé jsou zvířata jako ostatní druhy, ale ne že všechno, co děláme, je normální a přirozené. Ke klasickému příkladu došlo v počáteční fázi debaty o klimatické změně. V Greenpeace Report 1990 k tématu globálního oteplování, vydaném dr. Jeremym Leggettem, stojí: „Oxid uhličitý je do atmosféry přidáván přirozeným a nepřirozeným způsobem.“(2) Toto stanovisko je nesmyslné, pokud se řekne, že ten nepřirozený díl pochází od člověka. Pak je ovšem ještě nesmyslnější, když se nepřijme, že lidé jsou nepřirození.

Je nelogické říkat (nebo vzbudit pouhý dojem), že lidé jsou přirození, kdežto to, co dělají, je nepřirozené – jedná se o absolutní rozpor vytvořený přivlastnením si ekologického aktivismu pro politickou agendu. Proč není vše, co lidé dělají, součástí evoluce? Proč nejsou vývoj, průmysl, hospodářství a to ostatní součástí přirozeného řádu?

Odpověď se efektivně objevila v roce 1859, když Darwin zveřejnil první vydání svého díla On The Origin of Species s dalšími přepracovanými vydáními v souvislosti s diskusemi, které jeho dílo vyvolalo. Mnoho komentářů pocházelo od Herberta Spencera. Jeden z nich uchopil Darwinovy teze tak kompletně, že je (Darwin) začlenil do Páte edice 1869. Spencer řekl:

Zákon říká, že pouze ti nejlépe přizpůsobiví přežijí… Zákon nejmenuje „lepší“ nebo „silnější“, jestliže těmto výrazům přisoudíme normální význam. Jedná se o přežití všech těch, kteří jsou nejlépe přizpůsobeni podmínkám, a velmi často pozůstává toto přizpůsobení – lidsky řečeno – v méněcennosti, ale zabezpečuje přežití.

Část, kterou Darwin miloval a která proto zůstala zachována, je „kteří jsou nejlépe přizpůsobiví“.

Že Darwin převzal tuto frázi, lze připsat vlivu Alfreda Russela Wallace. Dřív, než Darwin v roce 1859 své dílo zveřejnil, poslal mu Wallace zprávu o své práci v Asii, kde přišel ke stejným závěrům jako Darwin. Později poukázal Wallace na to, že on na rozdíl od Darwina zahrnul do svých studií i lidstvo. Wallace řekl, že jakákoli teorie, v které zůstane lidstvo stranou a v které nebude vysvětleno, proč se lidstvo od ostatních druhů tak markantně odlišuje, je odsouzena k neúspěchu.

Ten rozdíl je tak závažný, že se věda implikacem odpovědi dlouho vyhýbala. Je ironií, že Darwin nevědomky přivodil situaci, které se věda a společnost vyhýbaly, když se jeho teorie stala zbraní, kterou bylo náboženství i s Bohem eliminováno. Odstranění Boha odstranilo i vysvětlení rozdílu a udělalo z toho výzvu pro vědu. Jako mnoho jiných pokoušel se i Wallace vnést do hry kompromis tím, že nepoužíval termín „inteligentní tvor“, nýbrž pouze implikoval, že taková konstrukce by mohla dát odpověď.

Problém „rozdílnosti“ zůstal nezodpovězen. Ekologičtí aktivisté se k tomu nevyjadřují, ale vyhybání se tomu vytvořilo paradox, že jsme zvířata jako kterákoliv jiná, ale že se přesto chováme nepřiměřeně. Samozřejmě, oni rozhodují, co je „nepřiměřené“. Ingrid Newkirková, spoluzakladatelka a prezidentka People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), dodává excelentní příklad tohoto způsobu myšlení, protože je extrémní: žádné chování není přiměřené.

Lidstvo je rakovinným nádorem, my jsme největší ničitelé Země. V případě, že ještě nebylo přemýšleno o dobrovolném vymření lidstva, může myšlenka o světě bez lidí působit zvláštně, ale když se jí dá šance, myslím, že se bude se mnou souhlasit, když říkám, že vymření Homo sapiens zajistí přežití milionů či dokonce miliard na Zemi žijících druhů. Vymazání lidstva vyřeší každý problém Země, v sociálním i ekologickém pohledu.

Newkirková nepoznala, že Země existuje pouze kvůli lidské převaze. Žádný jiný druh si existenci Země neuvědomuje. Eliminuje-li se lidstvo, jak požaduje Newkirková, pak nebude žádný jiný na Zemi žijící druh vůbec vědět, že „ každý problém na Zemi“ je vyřešen.

Newkirkové požadavek „vyhlazení“ počítá s postupným zmizením lidí. Já jsem s tím srozuměn, pokud začneme s Newkirkovou a ostatními ekology a IPCC. Teprve až se jich zbavíme, můžeme jako svobodně myslící lidé znova posoudit situaci a určit, že problém již neexistuje, a můžeme pokračovat ve vývoji. Částí tohoto vývoje musí být vysvětlení, proč jsou lidé tak radikálně jiní a proč mají nad všemi ostatními druhy převahu – s plným právem na existenci.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist