Vyšetřování skeptiků „klimatické vědy“

Uveřejněno dne 4 ledna 2019 000 14:00

Je to něco jako z Orwellova „1984“: kanadský protikartelový úřad, prodloužená to ruka ministerského předsedy Justina Trudeaua, je podporován 50 miliony dolarů ročně. Na základě udání jedné ekologické organizace vyšetřuje agentura již déle než jeden rok tři organizace, které jsou obviněny, že odmítají mainstreamovou klimatickou vědu.

Agentura ukončila čtrnáctiměsíční sondáž v červnu kvůli „důkazům, které jsou k dispozici, vyhodnocení faktů tohoto případu a zajištění efektivního užití omezených prostředků“. Tak se vyjádřila Josephine AL Palumbo, zastupující komisařka ředitelství pro zavádějící (neférové) tržní praktiky. Ale vyšetřování bude opět zahájeno, obdrží-li nové relevantní informace od veřejnosti.

Stížnost podala Ecojustice jménem šesti „prominentních“ Kanaďanů, mezi jinými bývalým vůdcem ontarijské Nové demokratické strany a velvyslancem OSN Stephenem Lewisem:

Re: Falešné a zavádějící vylíčení skutečnosti, příčiny a následků globálního oteplování a klimatické změny, v rozporu se zákonem o hospodářské soutěži

Obviněny byly tři skupiny z šíření falešného tvrzení o klimatické změně:

ecojust1
 

Nikoliv oxid uhličitý, nýbrž Slunce je hlavním činitelem klimatických změn a oxid uhličitý není žádnou škodlivou látkou: Friends Of Science (Přátelé vědy), The International Climate Science Coalition a Heartland Institute.

Když stížnost v prosinci 2015 odstartovala, vysvětlila Ecojustice „National Observeru“ (zelená, alarmistická webová stránka – pozn.překl.), že „na komisařku kartelového úřadu bude naléháno, aby tuto záležitost předala kanadské generální prokuratuře jako „trestní oznámení proti těmto popíračským skupinám“.(Něco jako holokaust, jehož popírání je trestné – pozn. překl.)

ecojust2
 

Překlad:

Díl II – Strategie popírání klimatické změny.
A. Popíračské skupiny využívají strategii bojových skupin tabákového průmyslu – útok na vědu falešnými tvrzeními, aby byla ve veřejnosti vyvolána pochybnost o vědeckém konsensu.
B. Falešná vědecká klimatická tvrzení ovlivnila v Kanadě porozumění veřejnosti a její akceptanci vědy o klimatické změně.
C . Falešná klimaticko-vědecká tvrzení pokřivují trhy v Kanadě.

V reakci na přerušení vyšetřování kartelovým úřadem napsali „Friends of Science“ z Calgary na svém blogu: „Kartelový úřad je velmi důležitý výkonný úřad. Je nám líto, že musel v této záležitosti mrhat časem . My nejsme žádný komerční podnik, nemáme žádné parlamentní lobbisty, nejsme subvencováni z daní, jako jsou subvencovány ekologické a dobročinné organizace, nepředstavujeme žádnou branži. My reprezentujeme pouze názory našich jednotlivých členů (nikoli firem).“

V květnu 2015 reagovalo Advertising Standarts Canada, společenství reklamního průmyslu, na nátlak 969 veřejných stížností a okomentovalo obsah dvou plakátů „Friends of Science“ v Montrealu: 
Slunce je hlavním činitelem klimatických změn. Ne Vy. Ne CO2“ stálo na plakátech. To jsou kategorická a jednoznačná tvrzení… která jsou podepřena vynecháním relevantních informací a ne převažujícími argumenty ve sporné záležitosti, když ke klimatické změně vede celá řada faktorů a Slunce je pouze jedním z nich.

ecojust3
 

Stížnost: 96
Popis.
Tato problematická reklama se vyskytla na dvouch plakátech na území Montrealu. Jeden poutačvýrazně zobrazoval tvrzení, že „Slunce je hlavním činitelem klimatických změn. Ne ty. Ne CO2“, ten druhý, že „Globální oteplování skončilo docela přirozeně před 16 lety“. Oba poutače vedou veřejnost k tomu, aby navštívila webovou stránku zadavatele reklamy, aby se dozvěděla víc. 
Stížnost.
Stěžovatelé tvrdí, že tyto inzeráty jsou zavádějící, protože ta tvrzení nespočívají na platných vědeckých důkazech a nemohou být podporována.

Jako někdo, kdo už desetiletí píše výlučně o klimatické změně, jsem názoru, že to celé je šílenost. Vstupujeme na nebezpečné území, je to základní útok na svobodu slova.

Když využíváme agenturu spolkové vlády (kanadské), abychom vyšetřovali či dokonce pronásledovali „popírače klimatu“ vydávající „falešná a zavádějící tvrzení“, tak pojďme to samé dělat „klimaalarmistům“, kteří „falešná a zavádějící tvrzení“ vydávají již delší dobu.
Čtu a slyším, jak politici snad denně vyslovují „falešná a zavádějící tvrzení“ o klimatické změně, především ve vztahu k tomu, co bylo na federální a provinční úrovni v produkci CO2 skutečně dosaženo v protikladu k tomu, co naše vláda tvrdí, že dokáže.
Ale cesta k těmto rozhodnutím vede pouze přes veřejnou debatu a ne skrze jednu agenturu spolkové vlády, aby byli umlčeni lidé, s kterými nejsem zajedno, především v případě, kdy vláda sama 
vydává falešná a zavádějící tvrzení o lidmi zaviněné klimatické změně.

http://www.torontosun.com/2017/09/13/canada-now-investigates-climate-denial

Tento článek vyvolal v Kanadě diskusi, z níž vyjímáme:

… Ale samořejmě je již pouhé vyšetřování trestem. Je žádoucí vyslat organizaci poselství, že se stala terčem vlády. Stojí v cestě agendy klimatické změny. Je globálním úsilím vlád podnikat kroky k záchraně lidstva tím, že ho zotročí. Když nepostoupíme kontrolu nad naší zemí, našimi obchody, naší stravou a našimi pohonnými hmotami našim vládám, bude lidstvo ztraceno…

Ale to vyšetřování vysílá taky poselství nevědoucí veřejnosti: Pozor na tyto lidi! Jim se nedá důvěřovat, dokonce ani vláda jim nedůvěřuje! Nezávisle na tom, co říkají, vyšetřování je již důkazem viny.

I když na 100 % věříte, že lidstvo zavinilo klimatickopu změnu, k čemu potřebujete vládu k vynucení této víry? Nevyvolává to spíše varovná znamení, když se zoufale snaží, aby lidi naslouchali pouze jedné straně vědy?

http://tapnewswire.com/2017/09/canada-investigates-climate-change-deniers/

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist