Brusel vyzval k větším investicím do „zelených“ zdrojů

Uveřejněno dne 3 února 2011 000 9:06

fotovoltaikaPodle EU by do roku 2020 měl podíl obnovitelné energie na spotřebě činit 20 procent. Členské státy by měly lépe kooridnovat budování nových zdrojů, což by mohlo uspořit až 10 miliard eur.

Brusel vyzývá členské země Evropské unie k tomu, aby více investovaly do obnovitelných zdrojů energie. Lepší spolupráce mezi státy a lepší začlenění obnovitelných zdrojů do jednotného evropského trhu by ročně podle prohlášení Evropské komise mohly ušetřit až deset miliard eur (přes 240 miliard korun).

„Musíme víc investovat do obnovitelné energie a potřebujeme chytré a nákladově efektivní financování,“ řekl v pondělí komisař pro energetiku Günther Oettinger. EU si už před časem dala za cíl, aby podíl obnovitelné energie na spotřebě činil v roce 2020 pětinu. Podle komise je třeba ke splnění plánu zajistit navýšení kapitálových investic do obnovitelné energii z 35 miliardy eur ročně na 70 miliard eur.

Podle eurokomisaře by členské státy měly spolupracovat a vyrábět energii z obnovitelných zdrojů tam, kde to stojí méně. „Firmy, spotřebitelé i daňoví poplatníci z toho budou těžit.“

„Členské státy využívají pro financování řadu dobrých nástrojů, ale jejich řízení potřebuje zlepšit, “ uvedla v prohlášení EK a dodala, že investoři potřebují více promyšlenosti, jednoduchosti a zároveň jistoty.

Plány se sice zatím neplní, ale cíl bude splněn

Brusel podotkl, že se 20procentní cíl v případě, že země dostojí národním plánům, podaří naplnit či překonat. Poslední údaje nicméně podle komise ukazují, že členské země loni vesměs nenaplňovaly cíle pro navýšení podílu obnovitelných zdrojů u elektřiny či v oblasti dopravy. V roce 2010 většina členských států nesplňovala svůj naplánovaný podíl „zelených“ zdrojů, jak vyplývá z jejich výsledků.

EU počátkem roku uvedla, že splní závazek, aby do roku 2020 pětina její konečné energetické spotřeby pocházela z obnovitelných zdrojů. Závazky splní i Česko, které před časem slíbilo, že do roku 2020 bude z obnovitelné energie pocházet 13 procent konečné energetické spotřeby.

„Když dáme dohromady akční plány všech 27 členských států EU, je zřejmé, že podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě dosáhne 20,7 procenta,“ uvedl začátkem ledna jeden ze šéfů EWEA Justin Wilkes.

Podíl obnovitelných zdrojů by byl ještě nepatrně vyšší, kdyby své závazky splnily i Itálie a Lucembursko. To jsou jediné dva členské státy, které velmi pravděpodobně do roku 2020 neuspějí. V ČR by měl podíl obnovitelných zdrojů činit 13,5 procenta.

Nejrozšířenějším obnovitelným zdrojem bude v roce 2020 v EU větrná energie, která bude tvořit celkem 14 procent celkové poptávky po elektřině.Nicméně jak podotkla Evropská asociace pro větrnou energii (EWEA) v loňském roce výstavba větrných zdrojů klesla o desteinu proti předchozímu roku.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist