Ladislav Metelka: Nepravdivé zdůvodnění studentské stávky za klima

Uveřejněno dne 11 června 2019 000 11:20

Studenti se chystají stávkovat. Za klima. Má to ale jeden háček.

Ve svém prohlášení (např. zde) totiž uvádějí: „…na podzim loňského roku vydal Mezivládní panel pro změny klimatu při OSN (tzv. IPCC) zprávu, ve které varuje před riziky spojenými s klimatickou změnou. … Podle výše zmíněné zprávy totiž máme posledních 12 let na to, abychom dokázali přejít k udržitelnému způsobu fungování globální společnosti a odvrátili tak nevratné poškození ekosystému.“.

Kde se ale vzalo těch „posledních 12 let“? To by mě moc zajímalo. Prohlášení se odvolává na zprávu IPCC z roku 2018 „Global Warming of 1.5 ºC“, jenže v té zprávě (která je veřejně přístupná zde) není o 12 letech ani slovo. Píše se tam často o roku 2030 (ano, to je 12 let po roce 2018, tedy po roce vydání zprávy), ale taky o letech 2050, 2070 nebo 2100. A nejsou to roky, kdy má k něčemu zásadnímu, zlomovému nebo nevratnému dojít. Jsou to pouze referenční roky, ke kterým jsou vztaženy popisy předpokládaných změn klimatu nebo emisních limitů, které by nesměly být překročeny, aby oteplení nepřekročilo určitou mez. Zpráva IPCC ale rozhodně netvrdí, že máme posledních 12 let k odvrácení „nevratného poškození ekosystému“. Pouze analyzuje několik možností vývoje emisí skleníkových plynů, jejich koncentrací v atmosféře a také důsledků, jaké by to mohlo přinést.

Nedorozumění? Špatné pochopení textu? Možná. Ale i to překvapí. Studenti by totiž měli být schopni ověřit si tak závažná tvrzení přímo v originálním textu. Tím spíše, že ten text je veřejně k dispozici. Pokud to neudělali, pokud si jen někde něco přečetli nebo něco slyšeli, postavili na tom celou kampaň a dokonce stávku a šíří tvrzení na úrovni poplašné zprávy, pak je něco v jejich vzdělávání hodně špatně.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist