18 totálně ulítlých předpovědí pronesených Zelenými v době prvního dne Země v roce 1970, letos od nich očekávejte spoustu dalších podobně nesmyslných

Uveřejněno dne 13 srpna 2019 000 11:03

Zítra (pondělí 22. dubna) je Den Země 2019 a výročí mého příspěvku o totálně ulítlých předpovědích, kterých byly Zelenými znalci budoucnosti pronášeny v době prvního Dne Země 1970…

V květnu 2000 vydal v Magazínu Rozum cenami ověnčený vědecký dopisovatel Ronald Bailey úžasný článek nadepsaný „Den Země tehdy a teď: Budoucnost planety nikdy nevypadala lépe. Proto tu“ poskytnu trochu historické perspektivy k 30. výročí Dne Země. Bailey v tomto článku uváděl, že v dobách prvního Dne Země v roce 1970 a v následujících letech to byla „lavina apokalyptických předpovědí“ a mnohé z těch předpovědí byly v jeho článku v Reason vylíčeny. No, ale teď už máme 49. výročí Dne Země a tak je správný čas klást si tu otázku, jakou Bailey kladl před 19 lety: Jak přesné byly ty předpovědi pronášené v dobách kolem prvního Dne Země v roce 1970? Odpovědí je: „Prorokové zkázy se jen tak obyčejně nezmýlili, byli úplně vedle,“ jak tehdy říkal Bailey. Tady je tedy několik příkladů totálně ulítlých předpovědí činěných kolem roku 1970, kdy ten „svatý zelený den“ čili Den Země začal:

 1. Harvardský biolog George Wald odhadl, že „civilizace skončí do 15 nebo 30 let, pokud okamžitě nezačne s akcemi proti problémům, s nimiž se lidstvo potýká.“
 2. „Jsme v environmentální krizi, která ohrožuje přežití našeho národa a celého světa jakožto udržitelného místa k obývání lidmi,“ napsal biolog Washington University Barry Commoner do vydání vědeckého žurnálu Environment na Den Země.
 3. Den po prvním Dni Země varoval úvodník New York Times: „Člověk musí zastavit emise a zakonzervovat své zdroje, nejen aby zlepšil svoji existenci, ale zachránil lidskou rasu před neudržitelným zhoršováním a možným vyhynutím.“
 4. „Velikost populace nevyhnutelně a úplně přeroste jakýkoliv z těch malých zvýšení produkce potravin, jakých jsme schopni,“ vyhlásil s naprostou jistotou v dubu 1970 Pau Ehrlich ve vydání Mademoiselle. „V následujících deseti letech naroste úmrtnost na nejméně 100-200 milionů lidí, kteří každoročně umřou hlady.“
 5. „Většina lidí, kteří vyhynou v největším kataklyzmatu historie lidstva, se už narodila,“ napsal v roce 1969 Paul Ehrlich v práci zvané „Eko-Katastrofa!“ – Do roku 1975 má řada expertů odhady nedostatku potravin, kterým se eskaluje současný světový hlad a hladovění do hladomoru neuvěřitelných proporcí. Ale jiní experti, ti optimističtější, si myslí, že ta nevyhnutelná konečná srážka mezi potravinami a populací přijde až během desetiletí 80. let 20. století.“
 6. Ehrlich nastínil svůj nejalarmističtější scénář pro vydání The Progressive na Den Země v roce 1970, v němž čtenáře ujišťoval, že mezi lety 1980 a 1989, uhynou asi 4 miliardy lidí, včetně 65 milionů Američanů, v nadcházející zkáze „Velkého vymírání.“
 7. „Abychom se vyhnuli masovému hladomoru, na to je už příliš pozdě,“ vyhlásil Denis Hayes, šéf-organizátor Dne Země na jaře 1970 ve vydání Žijící divočina.
 8. Profesor North Texas State University Peter Gunter v roce 1970 napsal: „Demografové se téměř jednohlasně shodnou na následujícím chmurném časovém rozvrhu: do roku 1975 v Indii propuknou rozsáhlé hladomory; ty se do roku 1990 rozšíří, takže zachvátí celou Indii, Pákistán, Čínu a Blízký východ a Afriku. Do roku 2000 nebo spíš dříve, bude Jižní a Střední Amerika žít v podmínkách hladomoru… Do roku 2000, třicet let od teď, bude celý svět s výjimkou Západní Evropy, Severní Ameriky a Austrálie v hladomoru.“
 9. V lednu 1970 referoval Life: „Vědci mají solidní experimentální a teoretické doklady k podložení následujících předpovědí: Během desetiletí budou muset obyvatelé měst nosit plynovou masku, aby přežili znečištění vzduchu, do roku 1985 znečištění vzduchu sníží množství slunečního svitu dopadajícího na zemi na polovinu…“
 10. Ekolog Kenneth Watt řekl Time, že: „Při současném tempu hromadění dusíku, je jen otázkou času, kdy bude veškeré světlo z atmosféry odfiltrováno a žádná naše půda už nebude použitelná.“
 11. Barry Commoner předpověděl, že hniloba organického znečištění spotřebuje veškerý kyslík v amerických řekách, takže veškeré sladkovodní ryby se udusí.
 12. Paul Ehrlich v roce 1970 šířil predikce, že „znečištění vzduchu si jen během několika následujících let vyžádá statisíce životů.“ Ehrlich rozepisoval scénář, podle nějž v roce 1973 během „smogové katastrofy“ v New Yorku a Los Angeles zahyne 200 000 Američanů.
 13. V květnu 1970 Paul Ehrlich varoval ve vydání Audubon, že DDT a další chlorované uhlovodíky „nejspíš podstatně sníží očekávatelnou dobu dožití lidí narozených od roku 1945.“ Ehrlich varoval, že Američané narození po roce 1946 mohou očekávat, že se dožijí tam nanejvýš 49 let a předpověděl, že když bude současná praxe pokračovat, tak ta očekávatelná doba dožití do roku 1980 spadne na 42 let, kdy na této hodnotě se to asi ustálí. (Poznámka: Podle poslední zprávy CDC je očekávatelná délka dožití v USA 78,8 let).
 14. Ekolog Kenneth Watt prohlásil: „Bude-li současný trend pokračovat a budeme-li stejným tempem používat ropu, tak do roku 2000 už žádná ropa nebude. Přijedeš k pumpě a řekneš: ‚Naplň mi to, kámo,‘ a on ti řekne: ‚Je mi to moc líto, ale už nic není.‘“
 15. Vědec Národní akademie věd Harris Brown vydal v Scientific American graf, který zobrazoval spotřebu rezerv kovů a odhadl, že krátce po roce 2000 lidstvu úplně dojde měď. Olovo, zinek, cín, zlato a stříbro budou spotřebovány už před rokem 1990.
 16. Senátor Gaylord Nelson napsal do Look, že „Dr. S. Dillon Ripley, tajemník Smithsoniánského institutu věří, že do 25 let vyhyne mezi 75 a 80 procenty všech druhů žijící živočichů.“
 17. V roce 1975 Paul Ehrlich předpověděl, že „jelikož během příštích asi tak 30 let bude ve většině oblastí odstraněno devět desetin tropických deštných pralesů, tak se dá čekat, polovina organismů se z těchto oblastí ztratí.“
 18. Kenneth Watt varoval před nadcházející dobou ledovou v proslovu: „Svět se už asi dvacet let prudce ochlazuje,“ prohlašoval. „Bude-li současný trend pokračovat, tak bude světová střední teplota asi o čtyři stupně chladnější už v roce 1990, ale o jedenáct stupňů bude chladnější v roce 2000. To je téměř dvojnásobek toho, aby nás to uvrhlo do doby ledové.“

Připomenutí: Mějte tyto totálně ulítlé předpovědi z prvního Dne Země v roce 1970 na paměti, až vás budou v nadcházejících dnech média zkoušet ošálit tvrzeními, jako jsou tato z webové stránky Den Země:

Globální hladiny moří rostou alarmujícím tempem – 6,7 palce jen za poslední století a porostou rychleji. Povrchové teploty proráží s každým novým rokem rekord vedra. Ledovcový pokryv neustále ubývá, globálně ledovce ustupují a naše oceány jsou kyselejší, než kdy byly. Mohli bychom takto pokračovat…, což je celý další problém.

Většina vědců se shoduje na tom, že základní příčinou všeho je příspěvek lidstva ke skleníkovému jevu. Plyny v atmosféře jako metan a CO2 v podstatě uvězňují teplo a brání mu, aby z naší planety unikalo.

Co se bude dít dál? Více sucha a vln vedra, což by mohlo mít ničivý dopad na nejchudší země a komunity. Hurikány se zintenzivní a bude k nim docházet častěji. Hladiny moří do roku 2100 narostou o čtyři stopy – a to jsou ještě jen ty konzervativní odhady expertů.

Klimatická kazatelka/vědátorka Alexandria Ocasio-Cortez nedávno předpověděla, že: „Svět nejspíš do 12 let skončí, když nevyřešíme klimatickou změnu.“ Můžeme to přidat k totálně ulítlým předpovědím proneseným letos v době Dne Země 2019.

Nakonec, jak tuto otázku pojal Ronald Bailey v roce 2000: Jak bude Země vypadat, až Den Země dosáhne v roce 2030 své 60-tky? Bailey předpovídá daleko čistší a daleko bohatší budoucí svět, kdy bude méně hladu a podvýživy, méně chudoby a delší očekávatelná délka života a s nižšími cenami minerálů a kovů. Pronáší ale jednu konečnou predikci o Dni Země 2030: „Bude existovat disproporčně vlivná skupina kazatelů zkázy předpovídajících, že budoucnost a současnost nevypadala ještě nikdy tak příšerně.“ Jinými slovy to balamucení, hysterie a úplně ulítlé apokalyptické předpovědi budou pokračovat podporované a s pomocí „šmelinářů s ekologickou hrůzou“ jako Alexandria Ocasio-Cortezová.

Carpe Diem

 1. Mark J. Perry@Mark_J_Perry

April 21, 2019 12:47 pm | AEIdeas

Některé ze zdejších článků o destruktivní povaze ekologického kultu zkázy úspěšně ničícího naši civilizaci:

‚Klimatická nouze‘: Irsko se chystá zakázat soukromá auta, spolu s čímž plánuje masové přistěhovalectví ze třetího světa

Visegrádští barbaři znemožnili pokrokovým Západoevropanům zachránit svět před klimatickou katastrofou. Zablokovali plán na uhlíkově neutrální Evropu do roku 2050

Zachraňte oceány před recyklací plastů

Francouzský filosof označil to klimatické dítě Gretu za ‚švédského kyborga‘

Kniha o vyděračské šmelině se Zeleným kultem zkázy, kterou si u nás můžete koupit: VÍTĚZSLAV KREMLÍK OBCHODNÍCI SE STRACHEM

Zdejší články o převratu v Západní civilizaci, který nás vykolejil z cestu skutečného pokroku a směřuje nás k Zelenému zotročení:

Putin napadá malthusiánství Nového světového řádu: Fúzní energie pro Rusko je národní prioritou

Výzkum vesmíru a boj lidstva za otevřený ekonomický systém

Zdroj: http://www.aei.org/publication/18-spectacularly-wrong-predictions-made-around-the-time-of-first-earth-day-in-1970-expect-more-this-year-3/?fbclid=IwAR1GHYVYSNhka72PvHD5lhH0F4NeT4bfyOewOwUBvPTJ3uWcVPcdsJo_vNo

Zdroj článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist