Ne(eko)logická ekologie aneb Svatá Gréto, oroduj za nás. I

Uveřejněno dne 23 srpna 2019 000 12:25
Svět (přinejmenším jeho část zvanou Evropa) zachvátilo šílenství. A co horšího. Šílenství, jemuž je dopřáváno sluchu na místech nejvyšších. Neboť jen tak je možno pod praporem dobra napáchat obrovské zlo.

Kde se vzala, tu se vzala, do záře reflektorů byla uvržena nezletilá dívka s mentálním postižením. Její bojproti změně klimatunení nepodoben zápletce z románu Miguela
de Cervantese. Konkrétně té o boji s větrnými mlýny.
Přesto byla mocnými vyslyšena, postavena na piedestal a prohlášena za ikonu.
A s jejím jménem na rtech se nyní pod praporem za záchranu světa šikují tisíce novodobých rytířů, hotovících se k boji proti něčemu, co zde bylo vždy a co mají
možná malou šanci ovlivnit, nikoliv však změnit…

Jsem toho názoru, že klima na Zemi bylo vždy. A po celou tu dobu se měnilo vlivem Slunce nebo geotermálními procesy na planetě.Jestli byl na Zemi člověk nebo ne, nebylo pro teplotní výkyvy (stejně jako pro množství CO2či metanu v ovzduší) nikterak podstatné. A predikce, do jaké míry přispívá v poslední době ke změně klimatu člověk,
to jsou zatím jen (tu více, tu méně zdařilé) kvalifikované odhady.

Několika větami si dovolím uvést pár příkladů:
Někdy v 10. století se Vikingové pokusili osídlit Grónsko (v překladu Zelenou zemi). Bohužel po cca 150 letech museli odtáhnout, protože zavládla malá doba ledová. Jaký vliv mohl v té době mít na změnu klimatu člověk?
V červnu roku 1783 se probudila k životu sopka Laki. Její erupce dokázala celosvětovězměnit klima na několik let. V Praze během 12 hodin stoupla Vltava o 4 metry. To léto (ale i následující) chodili lidé v červenci v kožichu. Africký kontinent zase v důsledku erupce sužovalo sucho.
Po porážce u Little Big Hornu roku 1876 zvolil bílý muž novou taktiku jak porazit indiány. Během roku a půl zredukoval (odhadem až 60-timilionová) stáda bizonů na cca 2000 kusů. Myslím, že takovýto zvířecí holokaust by se (dle dnešních klimaalarmistů, kterým vadí už i krávy) měl promítnout do množství metanu a CO2v ovzduší a na grafu klimatické hokejky by měl být patrný zářez. Jen si jej nespleťme s klimatickou změnou v důsledku exploze sopky Krakatau, která od roku 1883 ovlivňovala světové počasí po dobu 5 let…
Snad se mi podařilo naznačit, jaké máme šance v zápase člověk vs klima planety.

Z posledního klimatického panelu OSN vyplývá, žebez lidstva by bylo na Zemi o 2-3 stupně chladněji.Dle NOAA se však průměrná teplota na Zemi zvýšila od roku 1880 do roku 2015 o 0,8°C. Tuší někdo, jak by vypadal údaj o teplotě „očištěný“ od lidské činnosti?

Děsivě (současně však směšně) na mne působí nejnovější snaha o tzv. uhlíkovou neutralitu. Wtf, co to má být?Nikdejsem nenalezl údaj, kolik uhlíku je Evropa schopna vstřebat. Ale stachanovské závazky měst a států se už sypou z rukávů. Třeba Brusel chce zákazem aut se spalovacími motory, plošným limitem rychlosti 30 km/h (a dále patrně zákazem konzumace masa a 100% přechodem na fotovoltaiku) být do roku 2050 městem s uhlíkovou neutralitou. Tak určitě! Tohle nemá nic společného se záchranou klimatu, tohle je vůči obyvatelstvu uplatňovaná ekologická despocie.
Výsledkem tohoto ekošílenství bude v lepším případě ožebračení Evropanů, v horším
zhroucení jejich průmyslu a ekonomiky. Platí zde totéž, co v případě krimigrantů:Evropa nemůže spasit svět!Ale spíše to vypadá, že dosažená úroveň evropské civilizace někomu vadí jak osina v zadku.

Tak si to rychle shrneme:
-Ne zcela prokázaný vliv člověka na klima mají sanovat obyvatelé Evropy, zatímco zbytek světa se může dál vesele realizovat bez ohledu na klimatickou situaci.
-Pokud dojde v blízké budoucnosti k nějakému (lidmi nezaviněnému) klimatickému otřesu, pak v Evropě díky její „záchraně klimatu“ nezbude dost prostředků, aby se mu mohla účinně bránit. (Ale pevně věřím, že zbytek světa pak Evropě recipročně a nezištně pomůže.)
-Veškeré další ekologické problémy jsou vedle problému s uhlíkem marginálie, takže klidně můžeme na dvacet, třicet let odložit takové problémy, jaké máme s mikročásticemi plastů, zamořením oceánů plastovým odpadem, lidskou hormonální antikoncepcí působící na živočichy v přírodě, zamořením pesticidy nejen v důsledku pěstování geneticky upravených plodin, přesuny či hromaděním výrobků na jedno použití napříč světadíly či úbytkem hmyzu a hlavně včelstev v Evropě. (Beztak za tím vším tuším ten zlořečený CO2.)

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist