Emise nejsou problém

Uveřejněno dne 10 ledna 2020 000 10:35

Oceány emitují ročně 330 miliard tun CO2 ročně. Organické hniloby 220 miliard tun.
Lesní požáry  až 300 miliard tun.

Sopky neznámo kolik, ale je to hodně.

Lidé – 8 miliard tun to je méně než 1 % celkových emisí CO2 na Zemi.

Z výše uvedeného jasně plyne,  že problémem lidstva nejsou emise.

Je jím především kácení stromů, které CO2 absorbují.

Je známo, že civilizace, které na svém území vykácely stromy, proměnily obývanou krajinu v poušť a následně zanikly.

V naší zemi jsou lesy ve velmi žalostném stavu.

Především jsou řídké a plné mladých stromů. Takový les nemůže plnit svoji funkci zásobárny vody.

V minulých staletích bylo v lesích  vody tolik,, že naši předkové museli vykopat hustou síť odvodňovacích kanálů, aby voda z lesů stačila odtékat.

My jsme lesy začali „prosvětlovat! což je  pro funkci lesa zcela chybný postup.

Také podíl vzrostlých stromů se drasticky snížil. Podle VIktora Schaubergera, uznávaného vědce a znalce přírodních zákonů  a autora řady významných vynálezů,  staré stromy dokážou  produkovat nejen kyslík, ale i vodu.

To je hlavní příčinou toho, že kde je les tam je i voda.

My jsme staré stromy vykáceli – a voda mizí. a BUDE MIZET I NADÁLE, POKUD NEZAČNEME  VZROSTLÉ STROMY DŮSLEDNĚ CHRÁNIT a dokud se výrazně nezvýší hustota stromů v lesích.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist