MÉDIA: Další klimatický strašák

Uveřejněno dne 4 června 2020 000 11:21

aneb Vysoká škola manipulace

V souvislosti s klimatickými změnami je veřejnost pravidelně masírována katastrofickými scénáři. Z nich však panikaří jen ti, co už dávno zpanikaření jsou, zatímco ostatní emocím nepodléhají. A tak klimatičtí alarmisté přitvrdili.

Doposud do nás cpali, že pokud do 12 let, nebo raději okamžitě, nezastavíme produkci emisí, tak roztají ledovce, stoupnou hladiny oceánů, přijde katastrofické sucho a s ním i vlny požárů. Teď však přišli s hrozbou jiného kalibru – zkrácením lidského života. Informuje o tom Simona Fendrychová na portálu Aktuálně.cz ve svém článku „Klimatická změna zkrátí životy Evropanů“. Jako zdroj použila studii zpracovanou „skupinou vědců“ a publikovanou v časopise The Lancet.

Celý článek je nepřekvapivě založen na teorii o antropogenní příčině klimatických změn a úplně tak ignoruje skutečnost, že v této otázce nepanuje mezi klimatology konsenzus. Pět stovek z nich dokonce poslalo generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi dopis (zde), ve kterém argumenty zastánců antropogenní teorie zpochybňují a nabízejí alternativní pohled na celou problematiku. Přehlížení existence různých názorů na příčinu klimatických změn tak dle mého soudu výrazně snižuje objektivitu zmiňovaného článku. Ale v porovnání s tím, jaké další „objevné“ zjištění přináší, je to v podstatě maličkost.

Na scéně se totiž objevuje nový strašák, kterým není nic menšího než hrozba zkrácení lidského života jako údajného důsledku klimatických změn. To je hodně závažné tvrzení, které by si nepochybně zasloužilo důkladné vysvětlení a hodně přesvědčivou argumentaci. Kdo by však očekával, že něco takového v článku paní Fendrychové najde, bude zklamán.

Obsahuje totiž jen konstatování, že v důsledku spalování fosilních paliv vznikají škodliviny poškozující zdraví natolik, že to může mít za následek zkrácení lidského života. Což je sice tvrzení pravdivé, ale nevysvětluje se tím příčinná souvislost snižování věku dožití a klimatických změn. Jen se tím konstatuje, že ke zkrácení života má docházet ze stejného důvodu, který podle antropogenní teorie stojí i za změnami klimatu. Ale když mají dvě záležitosti stejnou příčinu, tak jen těžko může jedna z nich způsobovat druhou. A tak tvrzení, že klimatická změna zkrátí lidské bytí, nejen že není doloženo, ale naopak zásadně zpochybněno.

Paní Fendrychová si je nejspíš vědoma tohoto zjevného logického rozporu, a tak se snaží souvislost vysvětlit jinak: „K tomu všemu se vlivem zvyšujících se teplot přidá ještě další zdroj znečištění – mnohem častější lesní požáry.“ Jinak řečeno: v důsledku oteplování budou častěji hořet lesy, což bude znamenat více emisí pevných částic, které budou lidé vdechovat a umírat tak dříve. Toto tvrzení a následný řetězec implikací ovšem není nic jiného než čirá spekulace. Úmrtnost je navíc závislá na celé řadě faktorů a vytrhávat jeden jediný z jejich kontextu je vždy velmi ošidné. Vezměme si ostatně, jak se za poslední tři desetiletí změnil průměrný věk dožití u nás a co všechno na to mělo vliv.

Za to, že žijeme o 6–7 let (zde) déle, můžeme poděkovat minimálně třem okolnostem. Jednak pokročila medicína, jednak lidé změnili svůj životní styl a žijí zdravěji, a jednak má svůj pozitivní vliv nesporně i výrazné zlepšení kvality ovzduší. Nejspíš nikdo nezpochybňuje, že všechny tyto vlivy se o prodloužení našeho života zasloužily, ale těžko by si někdo troufal odhadnout jak konkrétně. Tedy že třeba medicíně můžeme děkovat za tři roky života, změně životního stylu za dva a čistšímu ovzduší za zbytek. Analogicky je proto dle mého soudu nemožné předpovídat, jak (blíže neurčené) větší množství emisí pevných částic obsažených v ovzduší a způsobené (blíže neurčeným) vyšším množstvím lesních požárů zkrátí lidský život. A tak pokud se v článku paní Fendrychová píše, že to bude například o půl roku, je to podle mého názoru vyjádření absolutně neseriózní a nevěrohodné. Neboli „vycucané z prstu“…

Tím to ovšem nekončí. Téměř v závěru článku se totiž píše o tom, že „v roce 2090 se může teplota zvýšit až o 4 °C“. Na tuto spekulaci navazuje autorka citací jednoho z tvůrců studie pana Nicka Wattse: „Z pohledu klimatu si zhruba dokážeme představit, jak to bude vypadat. Ale co se týče lidského zdraví, nemáme nejmenší ponětí. Víme jen, že to bude katastrofa.“ Hmmm… Pan Watts sice nic neví, ale je si jistý, že to bude špatné. Dost to připomíná uvažování dentofobního pacienta sedícího v čekárně u zubaře: „Nevím, jestli nemám kaz, ale určitě mi vytrhnou zub“.

Z článku paní Fendrychové sice člověk mnoho věrohodných informací nezíská, ale přesto není jeho přečtení ztrátou času. Jde totiž o přímo ukázkovou školu manipulace. Pojďme se tedy na některé praktiky v něm použité podívat blíže. Pro jejich identifikaci použijme metodiku portálu BezFaulu, který se právě manipulacemi zabývá.

Jedna souvisí přímo s titulkem článku. Je totiž nazvaný „Klimatická změna zkrátí životy Evropanů“, ale v textu není nikde věrohodně vysvětleno, jak a proč by k tomu „zkrácení životů“ mělo dojít. Což je metoda manipulace označovaná jako „Rozpor titulku a textu“. Další použitou technikou je „Apel na strach“, kterým je text prodchnut úplně celý. Autorka dále použila metodu nazvanou „Klam vyloučením“ (definována zde). Toho se dopustila tím, že operuje jen s jedinou příčinou klimatických změn, ačkoliv v této otázce neexistuje mezi klimatology konsenzus.

Jiným prohřeškem je pak použití manipulativní techniky nazvané „Nevyvratitelnost“. Ta spočívá v argumentaci něčím, co nelze ani ověřit, ani vyvrátit. Nebo snad někdo dokáže potvrdit, nebo rozporovat spekulaci „v roce 2090 bude na Zemi možná o 4 °C tepleji“ něčím jiným, než tvrzením obdobně neurčité kvality? A v článku je použita i manipulativní technika „Střed pozornosti“. Při ní manipulátor těží z toho, že se na nějaký fakt v dané chvíli soustředí větší zájem a tím vytváří falešný dojem, že je významnější. V našem případě jako by tedy škodlivé emise z lesních požárů vyvolaných klimatickou změnou měly na délku života výrazně větší vliv, než třeba kvalita lékařské péče a styl života, přestože ani u jednoho z těchto aspektů není ve skutečnosti známa kvantifikace jejich působení.

Článek paní Fendrychové je zkrátka manipulacemi přímo prošpikován. Možná někomu připadá, že je text posuzován příliš přísně, protože jde o názor autorky zformovaný na základě zmiňované studie. A názor, že může mít, jaký chce. To by byla jistě pravda, kdyby ovšem článek nebyl na portálu Aktuálně.cz označen jako „zpráva“. To totiž podstatně mění situaci, protože na zprávy jsou kladeny úplně jiné nároky. Měly by předně přinášet informace pravdivé, objektivní a relevantní fakta by v nich neměla být zamlčována. Pokud tato kritéria zpráva nesplňuje, je možno ji dle mého soudu právem označit za manipulativní a někdy dokonce i za dezinformační.

Na závěr si neodpustím jednu poznámku… Nejspíš si ještě všichni pamatují na rok 2015 a vrcholící migrační krizi. Tenkrát řada politiků a komentátorů odsuzovala pokusy manipulovat veřejnost podněcováním strachu z migrantů. Včetně redaktorů Aktuálně.cz (nejaktivnější v tom byl pan Fendrych například zdezde, nebo zde). Teď, když se stala tématem „klimatická změna“, se situace opakuje. Opět se našli lidé, kteří se snaží vytvářením atmosféry strachu a paniky veřejností manipulovat. Jenomže nyní bychom už na portálu Aktuálně.cz články tyto praktiky odsuzující hledali marně. Naopak se na něm objevují takové, které se snaží strach a klimatickou paniku vyvolávat a prohlubovat (pár příkladů zdezdezde, nebo zde). Možná by proto nebylo od věci položit redakci Aktuálně.cz otázku, zda jim nepřipadá nemravné používat v souvislosti s tématem klimatických změn stejné praktiky, které byly dříve na jejich stránkách v souvislosti s migrační krizí tvrdě odsuzovány. Ovšem dost silně pochybuji, že bychom se dočkali odpovědi…

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist