Osviť se, nebo zemři

Uveřejněno dne 4 března 2011 000 15:13

newageTo se zdá být v kostce perspektiva elit našeho světa, kterou na televizních obrazovkách moc nevídáme.

New age

Duchovně zabarvený termín „Matka Země“ nebo „Posvátná Příroda“ není v techtech Agendy 21 používaný náhodou, nýbrž se aspekt duchovna a new age spirituality prolíná mnohými texty OSN a přidružených NGO.  A o samotný koncept náboženství a víry se chce OSN postarat také vytvořením jednotného náboženství razícího, že všechna náboženství a víry jsou odrazem společné pravdy, a že toto jednotné světové náboženství bude vlastně všechna náboženství zastřešovat. Buddhismus, islám, křesťanství, hinduismus i víry domorodých indiánských a jiných kmenů.

„Gaia, naše Matka, která živila lidstvo po tisíce let v jejím lůně evoluce , umírá.

Je nyní příležitost ztransformovat lidstvo v trvale udržitelnou vzájemně provázanou společnost založenou na respektu a uctívání Země.

Je nutná radikální změna od současného směru, kompletní přeuspořádání globálního společenství.

Musí být nalezen nový nepřítel, buď skutečný nebo vymyšlený pro tento účel.

Demokracie nás zklamala, musí být rychle zaveden nový systém světové vlády , založený na environmentálních zásadách.“

Kosmos Journal, http://www.kosmosjournal.org/

Tento záměr je malován pěknými barvami toho, jak OSN umožní vzájemné mírové soužití různých duchovník nauk, ale zároveň oni (např. Ted Turner, mediální magnát, zakladatel CNN, hovořící na konferenci OSN z roku 2000, viz. toto video od třetí minuty reportáže CBN News ) tvrdí, že všechna náboženství vychází ze stejné pravdy. Tímto zastřešujícím konceptem tedy jakoby vytváří Nové náboženství, není to tak?

Cíle OSN jsou tedy velmi anarchistické bořící naprosto všechny struktury a dogmata, na která jsme zvyklí. A být i možná příčinou kolapsu světové ekonomiky (rušení svobodného trhu stejně jako byl trh centralizovaně řízen v éře komunismu), který není v zájmu nikoho. Pouze těch, kteří chtějí z chaosu vytvářet Řád.

Lucis trust

Sám jsem se sice o New age svého času zajímal a také si myslím, že všechny duchovní nauky jsou odrazem stejné pravdy, ale toto politizované hnutí se mi dnes už moc nezdá. New Age je zřejmě toto nové celosvětové náboženství, které má být nastoleno. New Age je nicméně sféra velmi okultní a magická. Je to opravdu zvláštní, že se něčím takovým zabývá OSN a že spolupracuje s organizací, která se dříve jmenovala Lucifer Publishing Company, když ji založila okultistka Alice Bailey, žákyně Theosofické společnosti Madam Blavatské. Tato organizace existuje dodnes a jmenuje se Lucis Trust. V dnešní době mágové mají i své webstránky : http://www.lucistrust.org/en/arcane_school/talks_and_articles/the_esoteric_meaning_of_lucifer

Toto téma je velmi zamotané a nerad bych hned skákal k nějakým jednostranně odsuzujícím závěrům. Pravda je možná někde mezi

Každopádně organizace Lucis Trust má skrze společnost, kterou založila, status člena konzultanta OSN.

Osvícení

Hlavní teze New Age je, že je možná cesta z téhle bryndy. A to skrze osvícení.

A kdo se pro to nerozhodne … nehodí se do nové společnosti, která se má vytrhnout ze spárů korporací. Ovšem, když to je realizováno Davidem Rockefellerem, který sám byl z velké části tvůrcem této konzumní společnosti. David Rockefeller je jednou z hlavní postav a mentorů OSN a tohoto ekologického hnutí.

Tedy pokud by se lidé rozhodli dobrovolně překonat sami sebe a naučit se toleranci, tak nebude potřeba, aby se nikomu nic stalo. Ale k osvícení nebo minimálně cestě k osvícení myslím může posloužit vůbec i samotný tento příběh, pokud je pravdivý, pak samo o sobě je dost na pozastavení.

Ale možný scénář také je, že všichni, kdo odmítnou osvícení, budou masově vyhlazováni v koncentračních táborech a stejně tak ti, kteří budou proti New Age bojovat. Barbara Marx Hubbardové ve své channelované knize napsala poselství, že budou odstraněni defektní lidé („defective seeds“) ve „velkem očištění“. Navozuje to silné asociace k eugenice a vytváření dokonalé rasy. To je bohužel realitou. Pouze je otázka, jestli bude celá věc využita tímto způsobem. Manipulací. Lidmi, kteří mají v plánu masové vyvraždování lidí ohromným konfliktem, ale i hladomorem, chaosem… „Ordo Ab Chaos“ či jak se říká syntéze chaosu, vytváření řádu z chaosu. Magická poučka Zedníků. Otázka, kterou bychom si zřejmě měli položit, je zda se považujeme za součást oněch 500 milionů lidí, kteří mají toto přežít. A tu by si měli položit i ti, kteří tento plán realizují – sama elita. Oni hrají divadlo, ale my je nemusíme nechat to udělat po jejich. V tom je ten vtip. Můžeme se dohodnout. Není potřeba nikoho trestat nebo lynčovat, že měl v plánu masově vyhlazovat lidi. Každý jsme nějaký. S nějakou minulostí. Hitler měl také své dětství a příčiny, znásilnění otcem. To o čem zde hovořím, není nic jiného, než pokračování vlády aristokracie, která je vysloveně posedlá genetickou kvalitou sebe a deformováním kvality plebsu, jejich úmrtností jako dobytka. Lidé jako George Bush jsou typičtí malomyslní lidé ochotní udělat cokoliv pro vidinu moci. S nimi není těžké manipulovat, ale možná to ani Bushe už nebaví. Ale jeho životní filozofií je potěšení ubližovat  slabým. Bojí se dobra a proto milerád poslouží jako kat. Přitom ale ve výsledku se stejně mlátíme jen my mezi sebou. Oni si v klidu dál popíjí ve svých rezidencích. Vědí, že vždy mohou být v bezpečí. Pouze před lidmi a zradou ve vlastních řadách jsou zranitelní. Proto touží po absolutní kontrole a poslušnosti. Naprostém bezpečí… pro sebe. My budeme odevzdávat DNA a rentgeny nás budou svlékat do naha. Kdykoliv nás bude moci bezdůvodně prohledávat policista.

Vybízím tedy aristokratickou elitu,  ať si to rozmyslí s tím vyhlazováním. Pane Schwarzenbergu! Možná máte rád disciplínu a prostý lid Vás uráží, ale baví Vás to? Být na koni? Tajně se setkávat s elitou… Bilderberg group. O čem jste si povídali? Jak jste to myslel tím, že být u toho média, že by to ti lidé neřekli? Nebylo by hodnější nás zasvětit, než nám to bude předloženo jako hotová věc? Nepovídali jste si také o dolaru? Myslíte si, že patříte mezi těch 500 milionů vyvolených, kteří mají přežít? Jste si jistý, že Vás neodkopnou? Ovšem s Vaším původem možná ne. Ale mnoho těch, kteří jsou spíše unešení tou new age utopií, než že by měli původ, myslíte si, že patříte mezi těch 500 milionů? Víte toho hodně… A systém, který jste vybudovali, nemá slitování před nikým, protože vaše bratrství je zkažené. Je ochotno kohokoliv obětovat i z vlastních řad a ještě z toho mít rituální potěšení, jak tím posvětili onu Věc.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist