Lobby solárního průmyslu chce trestat kritiky klimatického výjimečného stavu za sabotování nouzových opatření

Uveřejněno dne 20 července 2020 000 9:40

Německý veřejnoprávní vysílač Deutschlandfunk 25. prosince 2019 hlásil: „Klimatický učenec Johan Rockström si myslí, že vyhlášení klimatického výjimečného stavu je ospravedlnitelné.“

Ředitel klima-alarmistického Podstamského institutu Rockström:

„Vyhlášení „výjimečného klimatického stavu“ by umožnilo přijímat opravdu hodně veliká rozhodnutí, která nám umožní věci, které jsou sice nezbytné, ale dosud byly považovány za nerealistické.“

To mi tady v Německu poněkud připomíná dikci z 24. března 1933, v té době se ten zákon oficiálně jmenoval: „Zákon o nápravě strádání lidu a Říše,“ a sloužil ke zrušení republiky. Není vám to nijak povědomé?

Dobře by pro to asi mohlo sloužit vysvětlení, že jde o čin lobby průmyslu solárních baronů, které si z té vybájené klimatické katastrofy pěkně hrabe. Každý, kdo klimatický alarmismus profesionálně kritizuje, je považován za potížistu. Velice dobře to zapadá do mafiánského spiknutí Solarenergie Förderverein Deutschland e.V. (Asociace solární energie Německa), která volá po trestání kritiků také na své webové stránce. Adresa webové stránky těchto totalitně založených solárních baronů je: http://sfv.de/artikel/verharmlosung_der_klimakrise_eine_straftat.htm

Na té se můžeme dočíst:

Wolf von Fabeck vyzývá k trestání těch, kdo trivializují klimatickou katastrofu:

Trivializování klimatické katastrofy ohrožuje přežití lidstva – a to máme snad akceptovat?

Proč nezařídit, aby se takoví trivializátoři už dále nemohli skrývat za základním právem na svobodu projevu?

Dávají tam dokonce odkaz na doktrinářský článek od alarmistických učenců z PIK:

Na základě návrhů demonstrantů z Pátků za budoucnost je Constance teď prvním německým městem, které vyhlásilo ‚klimatickou nouzi‘ – což je dost symbolický čin – ale přeci jen ukazuje, co potřebujeme. Starosta Burchardt to vysvětlil tak, že odteď budou muset všechna rozhodnutí, které přijme městská radnice, projít cenzurou vyhodnocení z hlediska klimatické ochrany. Spolu s tím také vyzýval německou spolkovou vládu, aby i ta modernizoval právní rámec pro opatření klimatické ochrany.

Je kriticky důležité, abychom tyto hrozby odvrátili se vší rozhodností a podle své nejlepší znalosti a víry, a to nejen v Constance, nýbrž všude v Německu (každý by si měl v první řadě udělat pořádek ve svém vlastním domě) a nakonec v úplně celém světě. V případě klimatické katastrofy nám tu nejlepší znalost poskytují ty přírodní vědy, co ji vyhlašují, a ne ti co ji trivializují. To, čeho se ti trivializátoři tímto mohou dopouštět, by šlo nejlépe asi popsat jako sabotáž, a sabotáž se v případě nouzových opatření – tedy ve výjimečném stavu – podle stanného práva trestá.“

Silná demokracie nemůže takový vývoj akceptovat. To, co zde postrádáme, je hrozba právního postihu podle Trestního zákoníku – jak už to bylo v souhrnu uvedeno:

‚Kdokoliv, kdo snižuje nebo dokonce popírá klimatickou katastrofu způsobem, který by pravděpodobně mohl rozvrátit, rozrušit nebo úplně zabránit opatřením obrany proti klimatické katastrofě podle Pařížské klimatické konference a po ní následujících dohod bude potrestán pokutou až do 300 dnů jeho výdělku. V případě recidivy bude trestem vězení!

Taková hrozba trestem v žádném případě nepodvrací základní právo na svobodu názoru. Také svoboda názoru má, jak už bylo v úvodu řečeno, právní hranice (Paragraf 5, článek 2, první poloviny znění německého práva.) Např. podle paragrafů 185 až 187 německého Trestního zákoníku jsou urážky, pomluvy a očerňování sankcionovány, protože jinak by mírumilovná koexistence mezi lidmi nebyla možná.“

Takže zákony o výjimečném stavu kvůli vyhlášené nouzi, sabotáže a tresty. Takováto zjevně nedemokratická argumentace není v Německu nic moc nového. Předtím byla slyšet před 80 lety.

Poznámka: Lobby německé solární energie také uvedla:

„Poznámka: Neměli by to být ti ošálení, kteří by se trestali, ale ti dezinformátoři, ti podněcovatelé, autoři a šiřitelé těch popíračský fake news.“

By Kalte Sonne

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist