Energie ze slunce českou energetiku nespasí

Uveřejněno dne 8 března 2011 000 12:27

slunceTři sta tisíc českých domácností má prý potenciál nejen na platbách za elektřinu miliardy korun ušetřit, ale co víc – ještě za výrobu a dodávky do distribuční sítě nějaké tisíce vydělat. Aby solární energie zachránila českou energetiku, tomu brání stopstav na připojení těchto zdrojů do energetické sítě…

Tak si lze přeložit nedávné vyjádření České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO) na adresu státních institucí. Stát jako nepřítel fotovoltaiky na jedné straně a odběratelé jako oběti rostoucí ceny elektrické energie na straně druhé.

Jenže tak černobílá dnešní situace rozhodně není. Obhájci solární energie zapomněli k tomu A dodat taky B… konkrétně to, že ceny elektrické energie skokově vzrostly právě kvůli štědrým dotacím na solární elektrárny.

Nejde tedy o cenový diktát energetických molochů, jak uvádí zpráva CZEPHO, ale o náklady na dotované ceny výkupu tohoto druhu elektřiny. Navíc cenu elektřiny už třetím rokem určuje burza, a to znamená, že pokud jí bude nedostatek, její cena se nesníží.

Akciová společnost ČEPS, která spravuje přenosovou soustavu, se v případě pozastavení smluv na odběr elektřiny z těchto zdrojů naopak zachovala velmi obezřetně. Distribuční i přenosová síť má svoji kapacitu a je třeba nejdříve zjistit, zda by připojení nových zdrojů vůbec unesla. Kolaps přenosové sítě by byl rozhodně větší problém než všechny možné argumenty příznivců solárních elektráren.

Jestliže dnes asociace prohlašuje, jak výhodné by bylo pro domácnosti mít na střeše vlastní solární elektrárnu, zapomíná k tomu dodat, že výhodné to bude jen v případě státem dotovaných cen. A z toho vyplývá, že co bude výhodné pro tyto domácnosti, nebude výhodné pro ostatní odběratele energie. Právě z jejich daní se plní státní rozpočet, z něhož se mimo jiné dotují jedinci vyrábějící solární energii.

Co je výhodné pro domácnosti s elektrárnami, není výhodné pro všechny. Tento začarovaný kruh bude platit až do doby, než se výroba elektřiny v solárních elektrárnách vyplatí bez dotací.

Je velmi odvážné tvrdit, že Česká republika by mohla energií ze střech pokrýt až 50 % okamžité spotřeby. Tisíc hodin slunečního svitu za rok, tak jak to je v ČR, patří k podprůměrným hodnotám. Rozhodně na tom nejsme jako jižněji položené země.

Navíc i s těmito ne příliš příznivými slunečními podmínkami je v ČR už dnes instalovaný výkon na jednoho obyvatele v Evropě nejvyšší (195 W instalovaného výkonu na obyvatele, v Německu to je 88 W na obyvatele). Absolutně první na světě je Německo se 7257 MW, ČR je šestá. Tolik tedy fakta.

Záhadou také zůstává, proč asociace až nyní apeluje na stavby domácích elektráren a nepodporovala tyto malé zdroje dříve, než na polích vyrostly velké projekty. Tvrzení asociace je tedy téměř ve všech bodech vysoce účelové. Jediné, co její zástupci přiznávají, že v horizontu pěti let není investice do fotovoltaiky bez státní podpory konkurenceschopná. Pokud tedy za pět let nebude třeba dotací na výkupní ceny elektřiny ze slunce, potom se teprve ukáže, jak jsou fotovoltaické elektrárny životaschopné a pro domácnosti výhodné. Všechny dotace totiž výrazně zkreslují konečný efekt.

Bylo by proto žádoucí předejít zbytečné hysterii a slibům „pečených holubů“, kteří se pečou na úkor jiných. A raději vyčkat, až se ukáže, jak vysokou zátěž naše distribuční sítě unesou.

(vyšlo v deníku Právo 4.3.2011)

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist