GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ SE SICE OBČAS NEKONÁ, ALE PENÁLE ZA NĚJ ZŮSTÁVAJÍ

Uveřejněno dne 21 prosince 2020 000 10:37

Uhlíková daň, emisí povolenky a obchodování s nimi, nová norma emisí pro osobní auta 95gCO2 /km a penále za její překročení, to všechno bylo vymyšleno z důvodu miliardových zisků, které z toho plynou, a globální oteplování, o kterém se tvrdí, že bylo způsobeno hlavně lidskými (antropogenními) emisemi CO2 , je jen záminkou.. „Peníze až na prvním místě“, jak říkal prezident V. Klaus.

K těmto ziskům (ovšem jen pro někoho) můžeme připočítat i dotace pro obnovitelné zdroje energie, které jen v Česku činí 67 miliard Kč ročně (5).

Jelikož se ale globální oteplování někdy nekoná, jak je patrno z následujícího grafu ( rok 1998 až 2015), tak se to jednoduše přejmenovalo na „klimatické změny“, pod které už lze zahrnout i případné globální ochlazení, sucho i povodně, tornáda i krupobití, které pochopitelně také způsobil hlavně člověk svými emisemi CO2 , takže všechny zmíněné poplatky a penále nadále platí. To je opravdu „vědecká“ metoda.

V tomto kolosálním biliónovém podvodu jedou nejen obchodníci s emisemi, ale i mnoho prodejných vědců, médií i univerzitních profesorů, dokonce i Komise pro etiku vědecké práce při AV ČR, které jsme na toto téma poslali otevřený dopis (1), přičemž jejich odpověď byla následující:
„ Stanovisko, o které žádáte,  naše komise nemůže vydat. Oblast jejích kompetencí a způsob projednávání jsou vymezeny Etickým kodexem výzkumných pracovníků v AV ČR.“

SatelitGlobalTemp

Na grafu dle (2) je černými tečkami znázorněn průběh koncentrace CO2 v atmosféře od r. 1979 do 2016, hnědé tečky jsou jednotlivá měření teplot pomocí satelitů a červená křivka znázorňuje střední hodnoty teplot. Z grafů je na první pohled zřejmé, že nárůst CO2 nemůže být hlavní příčinou globálního oteplování už proto, že se v letech 1998 až 2015 žádné nekonalo, spíše je zde patrný mírný pokles.

Z dlouhodobého hlediska je ovšem globální oteplení patrné a činí 0,016 °C za rok podle (3). Takže pokud bude globální oteplování pokračovat tímto tempem, pak se můžeme v roce 2100 dočkat zvýšení o 1,28 °C.
Oteplení pak způsobuje tání ledovců a zvyšování hladin oceánů o 3,8 mm ročně (4), což také není nijak katastrofické, když uvážíme, že po skončení poslední doby ledové stoupla hladina moří a oceánů o 120 metrů (4).

Z výše uvedeného je zřejmé, že lidi, kteří jsou napojeni na penězovody obchodníků s emisemi, nepřesvědčí žádné argumenty, a tak nezbývá, než tvrdě odmítnout přispívat do těchto fondů, protože jinak to bude mít velký dopad na životní úroveň miliónů lidí.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist