Zelení povýšili zabíjení a nesnášenlivost na svůj program

Uveřejněno dne 16 března 2011 v 15:41

zeleniNový Bydžov. Těžko by člověk v sobotu 12.3. hledal v České republice místo, na kterém by byla tak masivní koncentrace nejrůznější svoloče a lůzy.

V tomto městě, zmítaném problematickým soužitím netolerantní a utlačovatelské bílé většiny se slušnou a bezkonfliktní rómskou menšinou, si totiž v sobotu dala dostaveníčko chamraď vskutku všeho druhu. Měli jsme tu příznivce a členy Dělické Strany Sociální Spravedlnosti, neonacisty (nebo to byli neofašisté, nebo to byli jen nacisté, teď nějak nevím), členy a příznivce organizace Antifa, anarchisty a konečně také členy a příznivce xenofobní Strany zelených. Určit, zda jsou svoločí DSSS či Zelení, neonacisté či antifa nebo fašisté či anarchisté, to je vskutku otázka na úrovni Sofiiny volby. Ač mají všechna tato uskupení k sobě více než blízko, velice rádi se navzájem uráží,navzájem se mlátí, navzájem spolu soupeří a navzájem se trumfují. No zkrátka mezi sebou soutěží, kdo že se vlastně bude moci honosit titulem největšího idiota.

Přesto je však velice příhodné se nad celou touto šaškárnou zamyslet. Nacisté, neonacisté, fašisté, neofašisté, anarchisté, neoanarchisté, Antifa a Anti-Antfa nejsou politické strany registrované na Ministerstvu vnitra, tudíž je nyní nechme stranou. Pojízdné cirkusy jménem Dělnická Strana Sociální Spravedlnosti a Strana zelených však politické strany registrované na Ministerstvu vnitra jsou, a proto jejich vzájemný rozpor stojí za bližší prozkoumání.

DSSS je stranou, která svůj extremismus nijak neskrývá, spíše se snaží manévrovat v mezích paragrafů a ustanovení, aby nějaký další rodinný příslušník z kmenu Vandasů nemusel zakládat Dělnickou Stranu Sociálního Smíru. Média tuto levicovou stranu rády a často označují jako stranu (extrémně) pravicovou a mezi příznivci a voliči této strany jsou dvě sorty lidí. Jednak lidé, kteří jsou natolik nepřizpůsobiví a netolerantní, že nedokážou vyjít s přizpůsobivou a tolerantni romskou menšinou a stát je v tomto jejich rasismu nechce podporovat, tudíž se uchylují k volbě DSSS. To je však zřejmě ta menší skupina voličů DSSS. Druhá část voličů a příznivců DSSS jsou lidé, kteří prodělali mozkovou lobotomii a jsou naprogramováni tak, aby dělali vše, co jim führer Vandas řekne. Vandas řekne, „dělník“ splní. Zajímavá je zde souvislost s islámem. Jak známo, ideologie islámu je velice úzce spojena s původním Hitlerovým nacismem a neonacistické organizace napříč celým světem islám podporují (protože nemají rádi Židy). Bývalý lídr organizace Blood & Honor dokonce na islám konvertoval. Islám má tedy k ideologii nacionálního socialismu, kterou DSSS reprezentuje, velice, velice blízko. DSSS je stranou čistě populistickou a proto nemá cenu se zde pokoušet o jakoukoliv obhajobu jejich názorů a myšlenek, jelikož je určena lidem, kteří disciplínu přemýšlení neprovozují.

Nyní se podívejme na Stranu zelených, tedy další stranu, která se estrády v Novém Bydžově účastnila. Aby se neřeklo, byli Zelení na druhé straně barikády než DSSS (jinak by to přece nebyla taková zábava, že ano?). Stejně jako nacisté a neonacisté (a neofašisté), tak i Zelení podporují ideologii islámu. Strana zelených ale není stejná jako DSSS – není to strana pro bezmozky, kteří do dvou neumí napočítat. Nene, nenechte se zmýlit. Zelení moc dobře vědí, že existují daleko účinnější strategie, než jakou je populismus. Lhaní, lhaní, manipulování, lhaní, přetvařování se, lhaní, manipulování, lhaní a velice sofistikovaný populismus společně s pseudohumanismem a pseudointelektualismem – to jsou zbraně Zelených. Těžko bychom ve světě hledali jinou organizaci, která by byla natolik zběhlá ve lhaní a manipulování a celkově v šíření dezinformaci, než právě celosvětové hnutí Zelených. Největší a nejúspěšněji celosvětově rozšířená lež (hned po tom, že islám je náboženství a po tom, že islám je mírumilovné náboženství) jménem globální oteplování, nyní zinstitucionalizovaná do podoby Globálně oteplovačské církve v čele s Alem Piem Gorem Velkým Oteplovačem XIV., je výsledkem, kterým se v životopisu nikdo jiný pochlubit nemůže. Pro koho tedy Strana zelených je? Opět jsou zde dvě skupiny lidí. Tou první jsou fanatičtí tzv. ochránci přírody a ekoteroristé, kteří svým počínáním přírodě vysloveně škodí a které přitahuje vše, co je zelené a volí tedy stranu Zelených, která ničení přírody ekoteroristickými metodami programově podporuje. Lidé, kteří si přírody váží jsou tedy z voličstva Zelených předem vyloučeny, čímž se okruh voličů Zelených výrazně zužuje. Druhou, a opět stejně jako u DSSS výrazně početnější částí voličstva jsou pseudointelektuálové. Pseudointelektualismus je rozšířen především mezi mladými lidmi a jedním z jeho výrazných rysů je pseudohumanismus, jehož představitelem je právě Strana zelených. Strana zelených je tedy strana vedená pseudointelektuály, strana pro pseudointelektuály a vyznávající doktríny ekoterorismu a pseudohumanismu. Pod pseudointelektualismus patří fanatické obhajování ideologie multikulturalismu. Vše, co je byť jen trochu odlišné od „nízké, odporné a hnusné západní kultury“, je pro pseudointelektuála doslova darem z nebes. Cokoliv kulturně odlišného tedy pseudointelektuál brání do posledního dechu, nehledě na to, o co vlastně jde. Pseudointelektuálové, vyznavači multikulturalismu, tak horečně podporují ideologii islámu, nehledě na to, co je zač – je prostě jiná, odlišná, není to křesťanství – tak šup s tím na „protect list“. Tím že pseudointelektuálové vyznávají multikulturalismus, který obhajuje k zabíjení vybízející ideologi islámu se tito lidé stávají zároveň pseudohumanisty a tedy antihumanisty. Pseudohumanisté obhajují práva ostatních lidí na to, aby mohli vyznávat cokoliv bez ohledu na to, co vlastně vyznávají. My, obyvatelé západu bychom se měli přizpůsobit a zavést sem právo Šária, aby se zde naši hosté z převážně arabských zemí cítili dobře a mohli pokojně veřejně bičovat ženy za to, že byly znásilněny. Tito pseudointelektuálové tedy tvoří pevné voličské jádro Strany zelených.

Strana zelených je tak stejná jako DSSS. Vlastně ne – je horší. Primitivismus, jakým se prezentuje DSSS či jakákoliv neonacistická organizace je zcela zřejmý a průhledný. Zelení na to jdou z druhé strany a jejich sofistikovaná metodika jim poskytuje dokonalé maskování. Zatímco poměrně něškodná banda klaunů jménem Dělnická Strana byla soudně zakázána a Vandasovi přibylo papírování a pochůzky po úřadech při spravování DSSS, Strana zelených nejen že zrušena nebyla, dokonce se ani o jejím zrušení neuvažuje a – věřte tomu nebo ne – je obecně považována za „průhlednou, liberální, otevřenou a tolerantní stranu“. Ostatně, při její sofistikovanosti a zběhlosti ve lžích a manipulaci – ještě aby nebyla. Pseudohumanismus je dnes velice silnou zbraní po celé Evropě, tudíž se extremisté ze Strany Zelených zakazování bát nemusí, aneb můžeme si zopakovat orwellovské „všechny extremismy jsou špatné, ale některé jsou špatnější“.

Ad absurdum však své představení dovedla Strana zelených právě o tomto víkendu. Abych byl přesnější, ve svém psaném prohlášení na svém webu, jež se týkalo sjezdu Zelených v Novém Bydžově. Nyní budu citovat z webu těchto xenofobních extremistů: „Problém ostrakizace určité části obyvatel nekončí ale v Novém Bydžově. Ideologický rozmach anticikanismu, společně s antihumanismem, eurofobií a islamofobií je v naší republice čím dál čitelnější.“ Slyšeli jste už někdy komunisty, aby si stěžovali na rozmach komunismu? Viděli jste už někdy konzervativce, aby si stěžovali na rozmach konzevatismu? Že ne? Já také ne a ostatně to ani není překvapující.  O to více překvapivé je zjištění, že si antihumanistická Strana zelených stěžuje na rozmach antihumanismu. Ano, antihumanisté si stěžují na rozmach antihumanismu – absurdnější to už ze strany Zelených snad ani nemůže být. Jako vtip by to možná (možná) obstálo, ale oni to myslí naprosto vážně. Pojem „anticikanismus“ nechám stranou, jelikož nevím, co si pod ním mám představit. Dále, eurofobie. Eurofob je ten, kdo se bojí silné Evropy národních států. Strana zelených však masivně podporuje Evropský Svaz, centralistickou organizaci, která chce národní státy napříč Evropy ideálně snad úplně zrušit. Eurofobové ze strany Zelených tedy hořekají nad tím, že se rozšiřuje vliv eurofobie. Opět ten samý příklad, jako s antihumanismem. Jediné vysvětlení zřejmě je, že celé prohlášení psal člověk, jež hulí trávu tak vytrvale, že už je z toho úplně mimo – v případě členů strany Zelených bych se výskytu takových jedinců v jejich řadách vůbec nedivil. Vrcholem všeho však je, že si Zelení stěžují na „ideologický rozmach islamofobie“, tedy rozmach anti-islámských nálad a názorů. Zelení by si měli uvědomit, že ne všichni jsou netolerantní, xenofobní a nesnášenlivost vyznávající, tak jako jsou právě Zelení. Islám je netolerantní, totalitní a nesnášenlivá vražedná ideologie, jejíž cílem je ustanovení celosvětového islámského kalifátu a to všemi možnými dostupnými prostředky. Ponižování žen, pošlapávání základních lidských práv, vraždění nevěřících a odpadlíků od islámu, nelidské právo Šária celkově, odlišná práva pro muslimy než pro „ostatní plebs“ a podobně – to vše a mnohé další jsou hodnoty, k jejichž podpoře se tedy nyní Strana zelených oficiálně přiznává a hlásí. Zabíjení a nesnášenlivost si tedy našli cestu do programu Zelených. Ideologie, pro kterou je žena nelidskou bytostí, která je na světě jen z toho důvodu, aby poníženě sloužila muži, je něčím, co Zelení obhajují a co je jím vlastní.

Pokud zavítáme na stránky tohoto radikálního xenofobního spolku jménem Strana zelených, zjistíme, že Zelení mají radoby vtipně připravené programy pro různé sorty obyvatel, například pro: ženy, sexisty, umělce, zemědělce, nácky, podnikatele, či romy. Já bych tedy v duchu jejich stylu navrhl také jeden, velice stručný program, a to „program pro Zelené“.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist