PŘÍRODA PODPORUJE NÁRŮST CO2 V ATMOSFÉŘE

Uveřejněno dne 19 ledna 2021 000 10:20

Nyní představíme přírodu jako obrovskou pračku vzduchu, která emitovaný CO2 , ať už lidmi nebo přírodou vytvořený, absorbuje a reguluje jeho množství na přijatelnou úroveň, rostlinám i lidem prospěšnou.

K tomu použijeme graf antropogenních emisí (1), kde sice nejsou přírodní emise, ale to teď nevadí, protože je k následující úvaze nepotřebujeme.

GG1
Je to diagram emisí CO2 , kde na svislé ose jsou antropogenní emise, šedé jsou emise z fosilních paliv a průmyslu, béžové vznikly změnou užití půdy, zejména odlesněním.

Pod osou jsou absorpce těchto emisí:

Tmavě zelená – absorpce oceány
Světle zelená – absorpce vegetací
Tyrkysová – množství CO2 , které z  uvedených emisí zůstává v atmosféře a tím zvyšuje jeho koncentraci.

Následuje tabulka, kde jsou vyčísleny hodnoty emisí v GtC/rok pro rok 1960 a 2018:

GG2
Z tabulky je zřejmé, že v roce 2018 činily absorpce celkem 6,2 GtC, takže vzniká otázka, proč tyto absorpce příroda nepředvedla už v roce 1960, kdy lidské emise činily pouze 4,5 GtC/rok, a tedy by k žádnému nárůstu CO2 v atmosféře nedošlo. Mohla přece absorbovat i CO2 ze starých zásob ve vzduchu, kterých je tam dost, v té době asi 800 gigatun.

Nejspíš asi proto, že uhlíkovou neutralitu, ani „křehkou rovnováhu“ o které píší vědci z Mezinárodního panelu o klimatických změnách IPCC, příroda neuznává. Spíše tedy podporuje trvalý růst CO2 v atmosféře, protože tím podporuje fotosyntézu a tedy i výnosy v zemědělství a možná také ví, že lidí na světě přibývá a všichni chtějí jíst, že.

Ještě se zamysleme nad tím, co by se stalo, kdyby se opravdu začal realizovat Kjótský protokol, Nová zelená smlouva, uhlíková neutralita a skutečně došlo ke globálnímu snižování antropogenních emisí. To si můžeme snadno představit tak, že se na uvedeném grafu budeme vracet v čase zpět. Zde vidíme, že kdyby se snižovaly lidské emise, budou se snižovat i jejich absorpce oceány i rostlinami, zatímco nárůst CO2 v atmosféře bude pokračovat dál.

Pokud by se svět řídil podle plánů EU snížit emise CO2 o 40 %, přičemž RNDr. A. Merkelová požaduje 50 % (3), pak by se dostal na úroveň emisí  r. 1988 podle (4). A to by znamenalo, že roční nárůst v atmosféře by byl jen 2,25 ppm, zatímco dnes je 2,6 ppm (4), tedy by se snížil jen o 13,5 %. Takový nesmysl ale svět určitě neudělá, takže EU se asi rozhodla spáchat ekonomickou sebevraždu, která na složení atmosféry nebude mít žádný vliv.

Tedy je zřejmé, že příroda se směrnicemi Evropské komise řídit nebude a ani obchodníci s emisemi ji na rozdíl od médií a prodejných vědců neuplatí.

Zdroj

Reakce
  1. 8 měsíci ago
  2. 8 měsíci ago

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist