BEZPRECEDENTNÍ KŮROVCOVÁ KALAMITA – DO NĚKOLIKA LET PŘIJDEME O VĚTŠINU SMRKŮ, BOROVIC A JASANŮ

Uveřejněno dne 15 února 2021 v 13:09

V současné době  v České republice, potažmo celé střední Evropě, probíhá v souvislosti s globální klimatickou změnou bezprecedentní kůrovcová kalamita a plošný rozpad lesů. Arcibiskupství pražské jako správce lesních pozemků církevních lesů diecéze vynakládá veškeré úsilí k zvládnutí současné přírodní katastrofy, která má a dále přinese těžké ekologické i ekonomické dopady.
Míra a rychlost odumírání lesů výrazně převyšuje výrobní a odbytové možnosti vlastníků lesů v celé ČR. Lesnický sektor se díky tomu nachází zároveň v ekonomické krizi způsobené totálním propadem cen dříví. Tento trend bude velmi pravděpodobně pokračovat a bude kulminovat v letech 2020 – 2023. Běžná roční těžba dříví v ČR dosahovala 17 milionů m3 dříví. Pro rok 2020 se odhaduje, že jen objem dříví nově napadeného kůrovci dosáhne 30–50 milionů m3.  Je velmi pravděpodobné, že během několika příštích let přijdeme o většinu vzrostlých smrků, ale i velkou část borových a jasanových lesů.  V současné době je naší prioritou zpomalení šíření kůrovcové kalamity a o zahájení obnovy lesa na vznikajících holinách. 

 V této pro vlastníky lesů složité době Vás proto žádáme o vstřícnost a součinnost při řešení každodenních problémů, prioritně při zajištění bezpečnosti majetku a návštěvníků lesů. Bohužel není možné očekávat zlepšení situace (extrémní půdní sucho) a negativní dopady kalamity budou v krajině velmi patrné. Zejména půjde o zvýšený pohyb lesní techniky, provozem zhoršený stav lesních cest, velký objem dříví skladovaného v lesích, výskyt stojících souší a hynoucích stromů.  Dle § 19 lesního zákona má každý občan právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, ale zároveň zákon zakazuje v § 20 vstup od míst, kde se provádí těžba, přibližování a odvoz dříví.  Samostatným problémem jsou pak suché stromy! V bezprostředním okolí budov, komunikací, cyklotras a stezek se snažíme suché nebo jinak narušené stromy identifikovat a včas vytěžit. Abychom v souvislostech informovali veřejnost o těchto rizicích a negativech, připravili jsme souhrnný informační leták (ke stažení zde). Pokud uznáte za vhodné, můžete jej zveřejnit na informačních místech.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist