V ledovcích vidíme důkazy, že CO2 není tahounem klimatických změn

Uveřejněno dne 19 července 2021 000 11:56

Francouzský fyzik revidoval důkazy o tom, že teplotní změny způsobily změny v koncentraci atmosférického CO2 podle záznamů z ledovcových vrtů z posledních 423 tisíc let, čímž vyvrátil tvrzení o tom, že by CO2 měl roli větší než jen zanedbatelnou.

nové studii Dr. Pascala Richeta se znovu zdůrazňuje „nejzákladnější zásada vědy, princip vnitřní nerozpornosti“ během revizí rozsáhlých důkazních materiálů z ledových vrtů, které ukazují, že změny v CO2 jsou vždy až v závěsu za teplotními změnami, a to až o 7 000 let, což je „protiklad k tvrzení“ o „vůdčí roli CO2 vtěleném do klimatických modelů.“

Toto fundamentální selhání tvrzení o příčinách a důsledcích z experimentálních dokladů „zneplatňuje“ výklad, podle něhož je CO2 klíčovým faktorem, který hýbe klimatem. Dr. Richet tudíž naléhá, abychom „to Arrheniánské paradigma zavrhli,“ protože „kardinálním pravidlem vědy je odmítání hypotéz, které jsou v jasném rozporu s experimentálními zjištěními, a z toho bychom měli vycházet.“

Doklady z ledovcových vrtů ukazují „skutečnost, že teplotní poklesy ve všech cyklech oteplování a ochlazování žádným postřehnutelným způsobem nezávisí na koncentraci CO2,“ což tudíž přesouvá důkazní břemeno ohledně jakéhokoliv vlivu CO2 na teplotu na zastánce“ paradigmatu o klimatu taženém CO2.

„Jednoduché vycházení z fundamentální logiky a z konceptu příčiny a následku při kognitivním přezkoumání geochemických analýz provedených vrtů na ledovci Vostok zneplatní zřetelný vliv skleníkových plynů na klima v minulosti, které se obvykle připisuje CO2.“

„Jakýkoliv skleníkový účinek CO2 a CH4 na dnešní klima ještě nebyl zadokumentován,“ a „korelace s takovou příčinou ve skutečnosti neexistuje.“

„Jakýkoliv zřetelný příspěvek CO2 a CH4 na teplotní změny na zemském povrchu zůstávají přímými, nezávislými doklady nepodložené.“

„Současné modely trpí logikou důkazů bludným kruhem“ i při jimi předpokládané roli CO2 ve zpětné vazbě, která je podobná argumentaci důkazu sporem.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist