Vláda spolkové země Bansko-Virtembersko oznamuje plán na mýcení lesů k vybudování 1000 turbín

Uveřejněno dne 2 listopadu 2021 v 14:15

Německo se potýká s ekologickou anti-utopií.

Anti-utopická ochrana přírody větrnými turbínami ve státních lesích s miliony tun betonu a oceli i s odlesněním trvale ničícím biotopy. Značná část idylické přírodní krajiny jihozápadního Německa se má industrializovat 1000 „ekologicky přívětivými“ větrnými turbínami.

Jak větrná energie ohrožuje německou přírodu a zdraví jeho občanů

www.klima-diegrossetransformation.de

(Translated, subheadings by P. Gosselin) 

„Spolková země chce ve státním lese vybudovat 500 nových větrných turbín,“ píše se v nadpise Badische Zeitun z 26. července o rozhodnutí vlády německé země Badensko-Virtembersko. Toto rozhodnutí je jen prvním krokem koaliční vlády mezi Zelenými a CDU v této spolkové zemi k vybudování 1000 větrných turbín během příštího volebního období. K tomuto rozhodnutí dochází jen pár dní po katastrofálních povodních v Severním Porýní Vestfálsku a Porýní Palatýnsku, kde je zcela evidentní, že hlavní příčinou bylo chybění zátopových platin. I tady se politici rozhodli zničit ještě cennější lesní oblasti a zamořit tu odlesněnou půdu desetitisíci tun betonu.

Trvale zohavená krajina

Každá větrná turbína znamená vymýcení 0,35 km2 lesa, ztrátu rezervoárů CO2 a vlhkosti, a to vše pro každou turbínu zaplácnou 3500 tunami betonu. Až dosud ještě takový betonový blok nebyl nikdy odstraněn a představuje i nepřekonatelnou překážku pro hluboce zakořeněné stromy a přirozený pohyb vody v přírodě.

Navíc se zatím v tisku ignorují i dva další negativní dopady. Zaprvé vědecký výzkum ukazuje, že větrné turbíny zpomalují vítr a způsobují místní vzestup teplot a druhým dopadem je vysoušení půdy.

Infrazvuky

Ještě závažnější je zdravotní riziko a je nepochopitelné, že v tak k životnímu prostředí a ke zdraví svědomité a zemi jako Německo se podrobně nediskutuje o infrazvuku z větrných turbín a systematicky se to bagatelizuje.

Lajdácké hodnocení zdravotních dopadů

Podle současného stavu vědomostí probíhá schvalování větrných turbín podle úplně nemístných předpisů a norem, tj. např. hodnocení infrazvuku je chybné. Zdravotní dopady na zoufalé obyvatele u větrných farem, kteří chtějí ochranu před těmi trýznivými zvukovými vlnami, se bagatelizuje jako imaginární nemoci. Některým nakonec nezbývá nic jiného než své domovy opustit. Zdravotní experti však už dávno varují před škodlivými účinky infrazvuku na krevní cévy a mozkové funkce.

Ideologie

Současný vzestup globálních teplot od roku 1979 je asi 0,15°C za deset let (viz Vahrenholt, Lüning: Unwanted Truths), takže se zdaleka neblíží těm 4 až 6°C do roku 2100 předpovídaným těmi děsivými povídačkami o klimatické změně. Navíc podle současné vědy má oxid uhličitý na globální oteplování podružný vliv. Ale vědecká a technická debata je dnes už vedlejší záležitost. V řadách těch tzv. „ochránců klimatu“ není žádná vůle se nad svými tezemi o člověkem spáchané klimatické změně zamýšlet.

Za těchto podmínek je nezodpovědné přetvořit naši zemi, Německo, na průmyslovou pustinu a navíc obětovat i své zdraví a prosperitu.

Všemocné ministerstvo ochrany klimatu

Jen před pár dny předložila strana Zelených svůj tzv. program ochrany v klimatické nouzi, který zajistí ministerstvu ochrany klimatu právo vetovat všechny současné zákony, které nejsou v souladu s Pařížskou dohodou. Tudíž se na Německo s 2,5% podílem na globálních emisích CO2 spěšně uvalí radikální eko-socialistický systém.

Má webová stránka www.klima-diegrossetransformation.de o tomto tématu kompiluje vědecké důkazy mutatis mutandis.

Zdroj

 

 
 
 
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist