Spotřeba uhlí v EU loni opět vzrostla. Největším spotřebitelem bylo Německo

Uveřejněno dne 27 září 2023 000 12:09

I v roce 2022 pokračoval růst spotřeby a těžby uhlí ve státech Evropské unie. Podle údajů zveřejněných Eurostatem vzrostla spotřeba meziročně o 2 % na 454 milionů tun, u těžby byl zaznamenán meziroční nárůst o 5 % na 349 milionů tun. Největším spotřebitelem uhlí bylo Německo, které spotřebovalo zhruba 170 milionů tun uhlí.

Těžba hnědého uhlí v EU dosáhla loni 294 mil. tun, což je o 6 % více než v roce 2021. I přes poměrně prudký růst v posledních dvou letech byla však loni těžba hnědého uhlí v EU stále pod úrovní předpandemického roku 2019.

Eurostat informoval, že hnědé uhlí těží stále 9 členských zemí EU. Německo loni vytěžilo 131 milionů tun hnědého uhlí, což představovalo 44 % celkové těžby hnědého uhlí v EU. Polsko mělo 19% podíl na celkové těžbě, Bulharsko 12% podíl a Česká republika 11% podíl. Mezi další státy, které těží hnědé uhlí, patří Rumunsko, Řecko, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko.

Vývoj těžby uhlí v členských státech EU. Zdroj: Eurostat

Spotřeba hnědého uhlí je napříč státy EU velmi podobná jako těžba, jelikož hnědé uhlí je zpravidla spotřebováno lokálně k výrobě elektřiny a tepla.

„Zatímco hnědé uhlí je zřídkakdy hlavním zdrojem elektřiny v zemích EU, v několika zemích západního Balkánu tomu tak je. Nicméně v posledních letech klesá podíl elektřiny vyrobené z hnědého uhlí i na západním Balkánu díky růstu výroby elektřiny z vodních a plynových elektráren,“ uvedl Eurostat.
Vývoj spotřeby hnědého uhlí v členských státech EU. Zdroj: Eurostat

Černé uhlí těží už jen Polsko a Česko
Podle Eurostatu jsou nyní v EU pouze dva státy, které těží černé uhlí – Polsko a Česká republika. Celková těžba černého uhlí v EU dosáhla loni 55 milionů tun, přičemž naprostá většina z tohoto objemu byla vytěžena v Polsku. Spotřeba černého uhlí v EU dosáhla loni 160 milionů tun, což je o 11 % méně než v roce 2019.

„Na rozdíl od hnědého uhlí je černé uhlí využíváno i v dalších sektorech, než je výroba elektřiny, a je proto obchodováno a spotřebováváno ve všech zemích EU kromě Malty,“ připomněl Eurostat.
Největším spotřebitelem černého uhlí v EU bylo loni Polsko s 38% podílem na celkové spotřebě. Na druhém místě se umístilo Německo s 25 %. Mezi další velké spotřebitele patří Itálie, Nizozemsko, Francie, Španělsko a Česká republika.

Zdroj

Reakce
  1. 5 měsíců ago

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist