Za klimatickou politikou se skrývají data z neexistujících teplotních stanic

Uveřejněno dne 13 května 2024 000 8:00

Stovky-klimatickych-stanic-duchu-jiz-nejsou-v-provozu-misto-toho-jsou-jim-prirazovany-teploty-z-okolnich-stanic“

Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) předpovídá, že červenec, srpen a září budou teplejší než obvykle. A pro ty, kteří považují vyšší teploty za problematické, je to významný důvod

„Země vydává nouzové volání,“ řekl 19. března generální tajemník OSN António Guterres. „Nejnovější zpráva o stavu globálního klimatu ukazuje planetu na pokraji sil.Znečištění fosilními palivy posílá klimatický chaos do nebeských výšin. Sirény houkají ve všech hlavních ukazatelích: V loňském roce jsme zaznamenali rekordní vedra, rekordní hladinu moří a rekordní teplotu povrchu oceánů. … Některé rekordy nejsou jen rekordní, ale také bořící grafy.“

Prezident Joe Biden ve svém projevu o stavu Unie v roce 2023 označil klima za „existenční hrozbu“. „Pojďme se podívat realitě do očí. Klimatické krizi je jedno, jestli žijete v červeném nebo modrém státě.“

Ve svém projevu v roce 2024 řekl: „Nemyslím si, že si někdo z vás myslí, že klimatická krize už neexistuje. Alespoň doufám, že si to nemyslíte.“

Při připomínání minulých teplot, aby je bylo možné porovnat se současností, a hlavně aby bylo možné informovat o budoucí klimatické politice, se úředníci, jako je pan Guterres a prezident Biden, částečně spoléhají na údaje o teplotách z Historické klimatologické sítě Spojených států (USHCN).

Síť byla založena s cílem poskytovat „přesné, objektivní a aktuální historické klimatické záznamy pro Spojené státy“, uvádí NOAA, a zaznamenává více než 100 let denních maximálních a minimálních teplot ze stanic po celých Spojených státech.

Problémem podle odborníků je, že stále více stanic USHCN již neexistuje.

NOAA vytváří teplotní údaje z více než 30 % z 1 218 stanic USHCN, které již neexistují.

Podplukovník John Shewchuk, certifikovaný meteorologický konzultant

„Fyzicky jsou pryč, ale stále hlásí data jako kouzlo,“ řekl podplukovník John Shewchuk, certifikovaný meteorologický konzultant.

„NOAA vyrábí teplotní údaje z více než 30 % z 1 218 stanic USHCN, které již neexistují.“

Říká jim „stanice duchů“.

Podle Shewchuka dosáhl počet stanic USHCN maxima 1 218 v roce 1957, ale po roce 1990 začal počet aktivních stanic klesat v důsledku stárnutí vybavení a odchodu personálu do důchodu.

NOAA stále zaznamenává údaje z těchto stanic „duchů“ tak, že bere údaje o teplotě z okolních stanic a zaznamenává jejich průměr pro stanici „duchů“, za kterým následuje písmeno „E“ jako odhadované (estimate, pozn. překladatele).

Prezident Joe Biden spolu s představiteli agentury hovoří během briefingu o extrémních vedrech v Eisenhower Executive Office Building ve Washingtonu 27. července 2023. (Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Přidání údajů ze stanic duchů znamená, že „měsíční a roční zprávy NOAA nereprezentují realitu“, uvedl Anthony Watts, meteorolog a vedoucí pracovník pro životní prostředí a klima v Heartland Institute.

„Pokud by se tento druh postupu použil u soudu, pak by byly důkazy vyřazeny jako znečištěné.“

Rozhodující data

Kompletní záznamy údajů USHCN jsou k dispozici na webových stránkách NOAA, což z nich činí důležitý nástroj pro vědce zkoumající teplotní trendy od doby před průmyslovou revolucí.

Obavy z antropogenního globálního oteplování vyvolaly velký zájem o teplotní trendy, takže se zkoumají i nepatrné změny v teplotních záznamech.

Jamal Munshi, emeritní profesor, Sonoma State University

Jamal Munshi, emeritní profesor na kalifornské Sonoma State University, ve svém článku z roku 2017 napsal, že vzhledem k tomu, že mnoho stanic USHCN a jejich data pocházejí z 19. století, byly „široce využívány při studiu globálního oteplování“.

„Strach z antropogenního globálního oteplování vyvolal velký zájem o teplotní trendy, takže se zkoumají i nepatrné změny v teplotních záznamech a zvažují se kontroverzní důsledky jejich vlivu na klima, extrémní počasí a zvyšování hladiny moří, a to s ohledem na náklady na snížení emisí jako způsobu zmírnění těchto změn,“ napsal Munshi.

„Tato hodnocení ovlivňují energetickou a rozvojovou politiku na celém světě.“

Shewchuk uvedl, že údaje USHCN jsou jedinými dlouhodobými historickými údaji o teplotě, které mají Spojené státy k dispozici.

„V dnešní době zdánlivé ‚klimatické krize‘ by si člověk myslel, že udržování skutečných stanic pro hlášení teplot bude nejvyšší prioritou – ale místo toho se vyrábějí údaje pro stovky neexistujících stanic. Je to bizarní způsob monitorování klimatu, o němž se tvrdí, že představuje existenční hrozbu,“ řekl.

 
Člen meteorologického týmu rozebírá meteorologickou stanici na střeše radarového vozu, která je vystavena během vzdělávacího dne NOAA zaměřeného na výuku o tornádech v Memphisu 8. února 2023. (Seth Herald/AFP via Getty Images)

„Pozorovaná data jsou skutečná. Pozměněná a vymyšlená data nejsou skutečná. Tečka.“

Na webové stránce noaacrappy je uveden seznam všech stanic duchů neboli „zombie“ stanic, jejich umístění, doba, po kterou jsou uzavřeny, a poté odkazy na záznamy NOAA.

Podstatné je, že z mapy vyplývá, že ne všechny stanice použité k interpolaci teplotních dat se nacházejí v blízkosti uzavřené stanice. Hypoteticky je tedy možné, že vzhledem k tomu, že všechny stanice v Oklahoma City jsou „zombie“, interpolační data pocházejí až z Gainesville v Texasu, které je vzdáleno více než 218 kilometrů, a Enidu v Oklahomě, který je vzdálen více než 160 kilometrů.

Oprava stanic hlásících teplotu není žádná raketová věda.

Podplukovník John Shewchuk, certifikovaný meteorologický konzultant

„Z různých důvodů NOAA cítí potřebu tyto údaje upravovat, místo aby řešila problémy se zařízením, o kterých si myslí, že existují,“ řekl Shewchuk.

„Oprava stanic pro hlášení teploty není žádná raketová věda. Když můžeme vyletět do vesmíru a opravit Hubbleův teleskop, určitě můžeme sestoupit na zem a opravit několik teploměrů.“

Používání teplotních stanic „duchů“ ze strany NOAA není jevem poslední doby. V roce 2014 pan Watts nadnesl otázku stanic duchů a špatných dat hlavnímu vědeckému pracovníkovi NOAA v Národním klimatickém datovém centru Tomu Petersonovi a klimatologovi státu Texas Johnu Nielsen-Gammonovi, kteří potvrdili, že tento problém existuje.

„Anthony – právě jsem zkontroloval všechny texaské stanice USHCN. Třináct z nich mělo místo zjevně dobrých údajů odhady,“ napsal Nielsen-Gammon v e-mailu Wattsovi podle zprávy na jeho internetových stránkách.

„Je to chyba, velká chyba. A když Zeke [Hausfather] ve čtvrtek večer provedl zběžnou analýzu, zjistil, že je systémová pro celý záznam a až 10 procent stanic má ‚odhadované‘ údaje přesahující celé století.“

V té době Watts na svých klimatických webových stránkách „Watts Up With That“ informoval, že NOAA bere problém vážně a očekává, že brzy vydá opravu.

Tato oprava se nikdy neuskutečnila. „Stále to dělají a je to ještě horší,“ řekl.

Program NOAA Cooperative Observer Program, jehož součástí jsou stanice USHCN, je síť denních pozorování počasí, která provádí více než 8 500 dobrovolníků, uvádí se na jeho webových stránkách.

Watts řekl, že tento proces je pro dobrovolníky „náročný na práci“.

(zleva doprava) Philippe Papin, specialista na hurikány z Národního centra pro hurikány, a Richard Pasch, hlavní specialista na hurikány, pracují na sledování neklidného počasí nad východní částí Mexického zálivu v Miami 31. května 2023. (Joe Raedle/Getty Images)

„Vyžaduje, aby lidé zaznamenávali vysokou a nízkou teplotu, srážky, teplotu v době pozorování, a to každý den ve zcela konkrétní čas. A to se pak musí zaznamenat a poslat do Národního centra pro klimatické údaje v Nashvillu, nyní známého jako Národní centrum pro informace o životním prostředí,“ řekl.

„Něco z toho se stále dělá na papíře, něco se stále dělá pomocí dotykového telefonu. Vyžaduje to od pozorovatele velké nasazení a úsilí. Je to nevděčná práce. A v důsledku toho pozorovatelé mizí. Mnoho z nich skončilo v důsledku úmrtí. A pak už není nikdo, kdo by tuto práci převzal.“

Výsledkem je mléčný koktejl dat, který je v podstatě horkou kaší a ve většině případů není skutečný.

Anthony Watts, meteorolog

Watts vysvětlil, že v takovém případě NOAA namísto odečtení bezobslužné stanice od celkového počtu stanic USHCN vytvoří číslo z okolních stanic.

„Výsledkem je mléčný koktejl dat, který je v podstatě horkou kaší a ve většině případů není reálný,“ řekl Watts.

Shewchuk uvedl, že jako soudní meteorologický konzultant vypracovával znalecké posudky pro soudní případy.

„Používal jsem pouze oficiální ‚certifikovaná‘ originální pozorování počasí od NOAA,“ řekl. „Kdybych použil ‚pozměněná‘ nebo ‚vykonstruovaná‘ data, vyhodili by mě od soudu.“

Obrana NOAA

Národní středisko pro informace o životním prostředí NOAA potvrdilo Epoch Times, že používá údaje ze stanic „duchů“.

Jako vysvětlení uvedlo: „NOAA poskytuje odhady chybějících měsíčních hodnot teploty v datové sadě USHCNv2.5. Přístup k odhadu chybějících hodnot je popsán v přehledovém dokumentu USHCN v2 a hodnoty, které jsou odhadovány, jsou označeny specifickým příznakem, jak je popsáno v souboru USHCN.

 
Studenti Illinoiské univerzity nesou meteorologickou stanici známou jako StickNet, která shromažďuje údaje o teplotě, vlhkosti, tlaku a větru, během vzdělávacího dne NOAA zaměřeného na výuku o tornádech v Memphisu 8. února 2023. (Seth Herald/AFP via Getty Images)

„Tento příznak se používá k rozlišení pozorovaných hodnot od odhadovaných hodnot. Tento příznak poskytování odhadovaných hodnot za účelem vytvoření jednotných období záznamu pro měsíční teplotní stanice je do jisté míry jedinečný pro měsíční data USHCN, která poskytují odhady již několik desetiletí.

„Zatímco tyto odhady jsou poskytovány jako služba uživatelům, kteří mohou mít prospěch z úplnosti údajů poskytovaných USHCN, samotná NOAA přímo nepoužívá odhady pro uzavřené stanice (nebo pro časná období před začátkem pozorovaného záznamu) ve svých vlastních činnostech monitorování klimatu.“

Shewchuk na odpověď NOAA neskočil.

„Je to jen hra se skořápkami,“ řekl. „Data ‚USHCN‘ jsou nyní zahrnuta do řady větších datových souborů různých názvů, takže nyní někteří mohou oficiálně tvrdit, že ‚USHCN‘ není používána jako jeden celek.“

„Ve skutečnosti se však všechna data USHCN používají pro všechny historické studie klimatu, protože data USHCN jsou jediná data, která sahají více než 100 let zpět. Bez těchto historických dat jsme v oblasti změny klimatu slepí.“

Dodal: „Pokud NOAA nepoužívá data USHCN, proč tedy používá peníze z našich daní na každodenní aktualizaci datových souborů USHCN? Proč používají naše daně k tomu, aby se pravidelně vraceli a znovu upravovali dříve změněné údaje o teplotě?“

Větší problém

Podle Wattse jsou stanice duchů problematické, ale jsou pouze součástí mnohem většího problému.

K vytvoření své verze klimatické reality používají různé matematické a statistické techniky.

Anthony Watts, meteorolog

Vysvětlil, že několik různých subjektů – například Copernicus Evropské komise, Goddardův institut pro vesmírná studia (GISS) NASA, BEST (Earth Surface Temperatures) v Berkeley a NOAA – zveřejňuje měsíční a roční klimatické údaje a ta sen propagují jako „nezávislá data“.

„To je lež,“ řekl Watts o tvrzení o nezávislých datech.

„Soubor dat USHCN a [nový] soubor dat klimatické divize nClimDiv [který používá stejné stanice a má stejné problémy] pochází z [programu] Cooperative Observer ve Spojených státech.

Aktivisté klimatické skupiny Fridays for Future provolávají hesla a pochodují během globální stávky za klima v New Yorku 3. března 2023. (Ed Jones/AFP via Getty Images)

„Podobně i ve zbytku světa existuje [program] Cooperative Observer, který trpí stejnými problémy, jako je opotřebení a nezpůsobilost. A jmenuje se GHCN; Globální historická klimatologická síť.“

„Všechny tyto různé subjekty tam venku, jako NOAA, GISS, BEST, všechny subjekty, které jsem vyjmenoval, používají stejná data z GHCN. A všechny používají svůj vlastní soubor úprav ,speciální omáčky´, aby vytvořily to, co považují za pravdivé.“

„Je to skoro jakoby každá z těchto entit vytvářela svou verzi skutečného, pravého Boha. Víte, je to jako náboženství. Používají různé matematické a statistické techniky, aby vytvořily svou verzi klimatické reality.“

„A všechno se to vrací ke stejnému původnímu, špatně umístěnému a špatně udržovanému souboru údajů o stanicích duchů po celém světě. USHCN a GHCN jsou stejné věci. Neexistuje tedy žádný nezávislý soubor teplotních dat. Je falešné, že to někdo tvrdí.“

Shewchuk uvedl, že oteplování, které Země zaznamenala od roku 1800, je mnohem menší, než se uvádí, ale i kdyby nebylo, vyšší teploty jsou přirozené – nikoliv způsobené člověkem – a nejsou důvodem k obavám.

„Stále ještě se vzpamatováváme z malé doby ledové, protože Brayův a Eddyho sluneční cyklus jsou stále ve fázi oteplování,“ řekl. „[Oxid uhličitý] je skleníkový plyn, ale jeho příspěvek k dnešnímu oteplování je zanedbatelný. Kdykoli se mě někdo zeptá, jak moc ,člověkem způsobený‘ CO2 zvyšuje teplotu Země, odpovím: ‚Zvyšuje růst nové řasy vaši hmotnost?´“.

„Neexistuje žádná klimatická nouze. Ve skutečnosti se všechna měřítka nepříznivého počasí snižují – dokonce i tornáda a hurikány. Kromě toho globální oteplování (alespoň to málo, co existuje) a zvyšování CO2 jsou pro život na Zemi dobré. Historie nám jasně ukazuje, že život prosperuje v teplých obdobích (jako bylo středověké teplé období) a trpí v chladných obdobích (jako byla malá doba ledová).

Poukázal na to, že i NOAA a NASA uvádějí, že zvýšený obsah CO2 „ozelenil planetu“ a zvýšil růst rostlin, což prospělo produkci potravin.

„Měli bychom CO2 oslavovat – ne ho démonizovat.“

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist