Jak se do Lesů volá, tak se z Lesů ozývá… Duho, pomáhej také lesům!

Uveřejněno dne 13 dubna 2016 000 14:56

„Hnutí DUHA podalo žalobu na Lesy ČR, v níž se domáhá poskytnutí informací o pokutách, které státní podnik udělil těžařským firmám za to, že umožnily rozšíření kůrovce,“ píše se v prohlášení hnutí Duha. Lesy ČR však k nevydání údajů mají důvod. 

„Vede se proti nám kampaň ze strany hnutí Duha, které nás osočuje, že  nevěnujeme dostatečnou pozornost  ochraně lesů proti kůrovci. Hnutí od nás žádá informace, které buď neznáme nebo jsou  to otázky podprahové a nesouvisí s problematikou podniku Lesy ČR,“ řekl generální ředitel Lesy ČR Daneil Szóród na nedávném setkaní s novináři.

Mají tedy české lesy nějaké problémy?

„Obecně jsou české lesy v bezvadném stavu. Lesy ČR řídí 76 lesních správ a čtyři lesní závody. Z tohoto počtu máme z hlediska napadení kůrovcem, kterému velmi svědčí suché počasí, čtyři oblasti v kritickém stavu. Jedná se o region střední a severní Moravy, konkrétně lesy okolo Opavy, Vítkova, Štemberku a Bruntálu. Dlouhodobě sledujeme ještě situaci v Krušných horách, kde tamní lesy trpí pozůstatky hospodaření ze sedmdesátých  let minulého století. Objevují se tam lesní škůdci, o kterých naši předci nevěděli.“

Loni bylo velké sucho a pokud bude i letos, jak se mu lze bránit?

„Sucho má výhodu jen v tom, že nemusíte v lese žnout trávu, která tak čile neroste.  Hrozí však kůrovcová kalamita, ale  na ni jsme připraveni. V této souvislosti se v loňském roce výrazně zvýšila nahodilá těžba zejména kůrovcového dříví. Problémům, které mohou nastat za sucha,  se věnujeme dlouhodobě. Ostatně existence lesa je možná to nejdůležitější vodohospodářské opatření. Les je tím nejcennějším ekosystémem. Proto ročně investujeme mezi 350-700 miliony korun do vodního hospodářství a budeme to dělat nadále. Lesní zákon nám dokonce předepisuje procento melioračních a zpevňujících dřevin, což jsou většinou listnaté stromy. V nových porostech máme průměrně 40 procent jiných dřevin než smrků. Nikdo z lesníků neusiluje o smrkové monokultury.“

Jak  jste spokojeni se spotřebou dřeva v tuzemsku?

„Moc nejsme a proto usilujeme o zvýšení spotřeby a hlavně zprácovávání dřeva v České republice. Uvědomujeme si, že je to boj proti plastům a betonové lobby.  Například ve spotřebě dřeva na hlavu v porovnání s Rakouskem hodně pokulháváme. Proto pracujeme na tom, aby bylo dřevo preferovaným materiálem, například ve stavebních normách, nebo aby bylo předmětem zájmu při zadávání  veřejných stavebních zakázek.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist