Agenda 21 bude tento rok v prosinci „aktualizována“ – část 2.

Uveřejněno dne 9 září 2015 000 15:27

Přichází uhlíkový kredit: Alternativní média nadělala v poslední době mnoho povyku kvůli rozhodnutí MMF odložit vložení Yuanu do „košíku“ SDR (Special Drawing Rights) až do září 2016 a rozváděla různé teorie o důvodech tohoto rozhodnutí.

Jestliže se na toto oznámení podíváme v kontextu s významným dopadem jednání COP21 na budoucnost trhů s uhlíkovým kreditem, potom dílek skládačky Yuan-SDR zapadne přesně; pokud je odhalení anti-technokratického výzkumníka Patricka Wooda pravdivé, musí se neomalthusiánská nařízení chystaná globální technokracií pro oblast životního prostředí vyvíjet v souladu s nově připravovaným systémem měn, který je podporovaný energetickými kredity. Předem zveřejněné dokumenty z COP21 “Scientific and Technological Advice” PDF (vědecký a technologický návrh) spolu se sponzory COP21 podávají důkaz o tom, že toto téma bude součástí diskuzí probíhajících v prosinci.

 

COP21Tech2

CTXPartner21

12. Tržní a mimo-tržní mechanismy v rámci úmluvy:

(a) Struktura různých přístupů;

(b) Mimo-tržní přístupy;

(c) Mechanismus nového trhu.

 

Jedna klíčová země, od níž se očekává podepsání úmluvy COP21, dala vědět, že ještě není připravená na „mechanismus nového trhu“ podle budoucích požadavků OSN: Čína. Komise pro čínský národní rozvoj a reformu oznámila, že její národní trhy pro obchodování s uhlíkovými kredity budou připravené nejdříve koncem roku 2016:

CDCarbon1CDCarbon2

Národní trh s uhlíkem se otevře koncem roku 2016 nebo počátkem roku 2017, jak sdělil v pondělí šéf úřadu, který se zabývá klimatem, a dodal, že akční plán Číny týkající se klimatu na dobu po roce 2020 vstříkne čerstvý impuls do letošního jednání o změnách klimatu, které bude  probíhat v Paříži.

„Očekává se, že Čína začne se zkušebním provozem trhu s uhlíkem koncem příštího roku nebo počátkem roku 2017,“ řekl Su Wei, generální ředitel oddělení pro změny klimatu pracující pod Komisí pro národní rozvoj a reformu, neoficiální sdělení na jednání v pondělí, které bylo Národním dnem nízké hladiny uhlíku.

Převzato z China Daily

 

Z toho vyplývá, že MMF odložil začlenění Yuanu do SDR na téměř přesně stejnou dobu, kterou bude Čína potřebovat k přípravě startu jejího národního podvodu v obchodování s uhlíkem – jde pouze o náhodu? Autor článku se domnívá, že tyto akce jsou velmi významné.

Start tohoto národního programu bude připraven na základě regionálních uhlíkových trhů, které Čína zavádí několik posledních let, jeden z nich bychom měli dobře znát:

CDCarbon3

Pilotní program proběhne v několika lokacích: města Shenzhen, Beijing, Shanghai, Tianjin a Chongqing a provincie Hubei a Guangdong.

Trilaterální komisí podporované „Eko-město,“ Tianjin, má na svém území taktéž čínský pilotní burzu obchodování s uhlíkovými emisemi; tentýž Tianjin, jehož „ne-tak-chytrý“ protějšek nedávno vzplál tajemným výbuchem, údajně způsobeným „chemickými látkami.“

Pokud „problém“ neudržitelné výroby a rozvoje nebyl dříve jasný lidským zdrojům Číny, pak je jasný nyní.

 

Hegel 21

„…tenkrát jsme hovořili o předpovědích problému (změna klimatu) a doslova neexistovala řešení, o kterých bychom mohli hovořit. A pro lidstvo takový postup nefunguje. Lidé musí vědět, že existuje naděje ještě předtím, než připustí existenci problému. Pokud je postavíte před problém a neexistuje řešení, předstírají, že problém neexistuje.

My to děláme již 25 nebo 30 let.

Nyní vidíme, že máme reálná řešení a ve skutečnosti na nás problém právě teď dopadá.“Gina McCarthyšéfka EPA (Environmental Protection Agency)

Tento způsob komentování zvolila hlava EPA, Gina McCarthy, pro zavedení malthusiánské „čisté elektrárny“ Obamovou administrací během jejího vystoupení, kdy sdílela svou vizi s Charlie Rosem, členem Bilderberg a CFR. Zní povědomě? Hegeliánská dialektika udeřila znovu, tentokrát na globálním jevišti. Masa veřejnosti, patřičně zpracovaná přijmout „změnu klimatu“ jako předzvěst zániku, je nyní připravena přijmout fázi řešení založených na eko-fašismu: Závěrečné kolo de-industrializace a centralizace americké energetické sítě.

Nejnovější syntéza hegeliánského triku, zrozeného z antitezí reprezentovaných EPA, které ostře napadají americké emise uhlíku, musí zákonitě obsahovat rychlý rozvoj americké „obnovitelné“ energie:

HilDawgPanels

Ve svém původním návrhu zákona Clintonová zaručila daňové úlevy, které by pomohly instalacím půl miliardy slunečních panelů celonárodně během čtyř let od jejího nastoupení do úřadu. Také slíbila, že USA budou generovat takové množství obnovitelné energie, které postačí pro zásobování každého domu v zemi v roce 2027.

Převzato z The Guardian

 

Bez ohledu na „vítěze“ prezidentských voleb 2016 je mechanika pro takový program již předem dobře připravená na korporátní úrovni, neboť Čína, největší výrobce slunečních panelů na zeměkouli, se úspěšně chystá na zásobování americké solární infrastruktury:

Screenshot-from-2015-08-14-140247

 Shunfeng zaplatí $57,8 miliónů za podíl v Sunivě

Aktualizováno: 14. srpna 2015

Shunfeng International Clean Energy Ltd., společnost na výrobu solárních panelů se sídlem v Hong Kongu, kontrolovaná miliardářem Zheng Jianmingem, souhlasila s převzetím většinového podílu USA výrobce solárních panelů, společnosti Suniva, za $57,8 miliónů.

V případě odkoupení Sunivy společností Shunfeng Clean Energy, čínského giganta solárního průmyslu, který má hodnotu přes $20 miliard, bude fúze zároveň podepsána dvěma nejbohatšími  anglo-americkými mocnostmi:

goldmanwarburgchinasolar

Zheng je gigant vlastnící majetky v Hong Kongu, který vybudoval skupinu čínských výrobních majetků v hodnotě zhruba $20 miliard.

Současní investoři společnosti Suniva si ponechají podíl ve společnosti, včetně Warburg Pincus, New Enterprise Associates Inc. a Goldman Sachs Group Inc.

Bankéřská rodina Warburg a věčně všudypřítomný Goldman Sachs vytrvale podporují tento „udržitelný“ trend. Je to sázka na jistotu, určitě, neboť zákon schválený Obamovou administrací „Clean Power Act“ skutečně vyžaduje nesmírný nárůst ve výrobě solárních panelů pro Západ. COP21 se chystá požadovat ještě více. Jestlipak se k současnému vztahu mezi Čínou a Západem charakterizovaném jako „cheap money for cheap goods“ (málo peněz na laciné výrobky) a „cheap precious metal for cheap solar panels“ (laciné vzácné kovy pro laciné solární panely) přidají ujednání „carbon credits for cheap solar panels“ (uhlíkové kredity pro laciné solární panely)? Z pozice „expertů“ na dialektiku Východ-Západ a autorů termínu BRICS již v roce 2003, Goldman sází, že to tak dopadne:

Screenshot-from-2015-07-28-232410

Snění s BRICS: Cesta do roku 2050

Možná, že si vzpomenete na článek z nedávné doby, „Čína 21: Anglo-americká udržitelnost v Asii,“ ve kterém autor zmínil hegeliánskou dialektiku využitou při uvádění těch, kteří přežili Fukushimu, do „Smart Cities“ v rámci Agendy 21. Vidíme tyto stejné taktiky v akci „Thesis, Antithesis, Synthesis“ (teze, antiteze, syntéza) v ruinách Tianjinu.

Kdokoliv nebo cokoliv způsobilo explozi v Tianjinu, ať se jedná o případ syntetické události nebo ne, nebo ať jde o případ „důkladného využití jakékoliv dobré krize“, realita dané situace je neměnná: starý Tianjin je zničen, zatímco Tianjin Eco-City nacházející se mimo dosah výbuchu, zůstává neporušené se svým plánovaným dokončením v roce 2020:

TianjinBlast1

 

TianjinBlast1

V odpovědi na dotazy médií MFA sdělil, že Singapore Embassy v Pekingu se podařilo kontaktovat téměř všech 79 registrovaných Singaporců v blízkosti nehody, včetně těch, kteří pracují na výstavbě Sino-Singapore Tianjin Eco-City, které je vzdálené 16 kilometrů od místa výbuchu.

Sino-Singapore Tianjin Eco-City Investment and Development (SSTEC) rovněž potvrdil, že „všichni naši zaměstnanci jsou v pořádku v době výbuchu minulé noci v nové oblasti Tianjin Binhai“.

Převzato z ChannelNewsAsia

Ruku v ruce se zničením „starého“ Tianjinu se objevily zprávy o degradaci kvality vzduchu v oblasti okolo výbuchu; problémy s kvalitou vzduchu, ke kterým by nemuselo dojít, kdyby Tianjin Eco-City jelo na plnou kapacitu a kdyby standardy COP21 pro životní prostředí byly plně rozvinuty:

COP21Tech1

10. Metodologické záležitosti v Úmluvě:

(a) Metodologie pro zasílání finančních informací stranami obsažená v Příloze I Úmluvy

(b) Rozhraní pro data o skleníkových plynech;

(c) Emise z paliva používaného v mezinárodní aviaci a námořní přepravě.

Tianjin Eco-City, na rozdíl od svého protějšku, již obsahuje „rozhraní pro data o skleníkových plynech“, rys sdílený všemi Smart City na planetě Zemi. „Eco-Industrial Park“ v Tianjin Eco-City by v první řadě vůbec nedovolil existenci takové těkavé a „neudržitelné“ výroby. Toto je teze vykonstruovaná v hegeliánském programování, které obklopuje katastrofu v Tianjinu.

Jediné, co nyní zbývá nadnárodním technokratům, je počkat na předpokládanou závěrečnou syntézu, která bude předložena v prosinci tohoto roku na COP21, a s ohledem na velkolepé předehry připravované všemi národy dříve než se pařížská konference bude konat, bude „legálně závazná a univerzální úmluva“ neméně bombastická.

Specifikace hrozeb, kterými COP21 napadne svobodu lidstva, lze prorokovat pouze v závěru setkání, ale jeho všeobecné cíle jsou nám známy. Jsou stejné v roce 2015 na COP21 jako byly v Riu v roce 1992; stejné dnes jako v roce 1972, kdy Římský klub publikoval Limity růstu. Nejde o nic míň než o globální kolonizaci anglo-americkými vládnoucími silami, jak bylo přiznáno na UNCED ’92:

UNCED4

Jsme žijící sponzoři vůle velkého Cecila Rhoda z roku 1877, v níž Rhodes odkázal své bohatství k: „Rozšíření britské nadvlády po celém světě… kolonizaci provedenou Brity na celém africkém kontinentu, ve Svaté zemi, v údolí Eufratu, ostrova Kypru a Candie, v celé Jižní Americe, ostrovů v Pacifiku, které ještě nepatří Velké Británii, na celém malajském poloostrově, na pobřeží Číny a Japonska a rovněž úplné navrácení USA do britské říše…“

Stojíme za krédem Lorda Milnera. Také my jsme „patrioti britské rasy“ a náš patriotismus se projevuje „mluvou, tradicemi, principy a aspiracemi britské rasy“. Bojíte se zaujmout toto stanovisko, v posledním momentě, kdy tento záměr může být realizován? Cožpak nevidíte, že když nyní prohrajeme, bude to jako být strženi dolů miliardami Liliputánů nižší rasy, kteří se téměř nebo vůbec nestarají o anglo-saský systém?

Pravím zde vám, „miliardám Liliputánů nižší rasy“, kteří žijete, včetně mě – jsme varováni. Je těsně před dvanáctou. Ať fabiánská degradace svobody a prosperity postupně pokračuje nebo je svět „donucen“ ekonomickou katastrofou k zavedení „globální udržitelnosti“, jak předpovídá Maurice Strong, zbytek roku 2015 a rok 2016 budou turbulentní dobou v tomto probíhajícím Věku změn.

Uprostřed potenciálního chaosu, který může být vyvolán Aktem 2 Agendy 21 a dalšími geopolitickými událostmi, si pamatuj, čtenáři:

Buď poznáš svou cestu a naučíš se psát svůj vlastní život, nebo se nevědomky staneš hercem ve hře někoho jiného. – John Taylor Gatto

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist