‚Klimatická nouze‘: Irsko se chystá zakázat soukromá auta, spolu s čímž plánuje masové přistěhovalectví ze třetího světa

Uveřejněno dne 1 srpna 2019 000 9:53

Řidiče v Irsku vyženou ze silnic a obyvatelstvo se poskládá do měst o „vyšší hustotě“, jak bylo odhaleno v dlouho očekávaném klimatickém plánu, který lidem ‚revolucionizuje‘ životní styl a chování, uvádí místní média.

Tyto politiky „postrkování k pokroku“, jako je ohromný nárůst daní, stejně jako samé zákazy a omezení podle vlády do roku 2050 vydláždí cestu k „vitalitou překypujícímu“ Irsku s nulovými emisemi uhlíku, k čemuž patří i loňský pokrokový závazek vlády posílit 4,7 milionovou populace této země o další milion pomocí přívalů přistěhovalců.

Vláda, aby zabránila „klimatické apokalypse,“ plánuje lidi „vyhnat ze soukromých aut, protože ta jsou podle ministra dopravy Shane Rosse nejhoršími pachateli emisí,“ a tak mají být celonárodně vozidla na fosilní paliva v celé zemi zakázána uvnitř měst, o čemž místní média referující jako o plánovaném zmrzačení běžného motorismu.

Vůdce Leo Varadkar, který v Dublinu tento plán rozjíždí, vytyčil svou vizi Irska s ‚vyšší hustotou‘ obyvatelstva ve městech, která se budou skládat s obyvatel, jejichž životní styl a chování se pomocí politik ‚biče a marcipánu‘ vytyčených v klimatickém plánu úplně transformuje.

„Naším přístupem je dostrkat lidi a podniky k pokrokovým změnám chování a k adaptaci na nové technologie pomocí pobídek, odrazujících stimulů, regulací a informací,“ slíbil tento globalistický ministerský předseda.

„Změníme to, jak se vyrábí a spotřebovává elektřina, jak se vytápí naše domovy a pracoviště; způsoby, jak cestujeme; typy vozidel, které si kupujeme, i to, jak se vyrábí potraviny.“

„Je to o vitalitou kypících, silně zalidněných městských centrech s úžasnými vymoženostmi a s takovou dopravou, abychom si tu vyšší hustotu obyvatelstva zamilovali.“

Tento v úterý odhalený dokument líčí více než 180 opatření k dekarbonizaci irské ekonomiky včetně takového zdražení soukromých aut, aby to znamenalo v podstatě jejich prohibici, když benzinová a dokonce dieselová auta se zakáží do roku 2030, tj. k datu k němuž se údajně obecná uhlíková daň zvýší z 20 € na tunu na „nejméně“ 80 €.

Tento plán navíc požaduje, aby se uhlím a rašelinou poháněné elektrárny nahradily větrnými farmami a dalších zdroj „zelené“ energie, aby se tak splnily požadavky, že do roku 2030 se 70 procent elektřiny bude vyrábět z obnovitelných zdrojů.

Ale plány na dramatické zaškrcení uhlíkových emisí zavržením osvědčených a ozkoušených energetických zdrojů jako je uhlí nebo atom k nahrazení těmi obnovitelnostmi musí zákonitě skončit totálním kolapsem životní úrovně, říkají vědci včetně cambridgeského profesora techniky Michaela Kellyho, který už v minulosti vysvětloval, že takového návrhy „představují naprosté šílenství.“

„Z energetického hlediska současná generace technologií obnovitelných energií nemůže být schopna umožnit pokračování moderní civilizované společnosti,“ tvrdil v odborném revidovaném článku vydaném v roce 2016, kdy poukazoval, že ty obnovitelné náhražky jako solární, větrné i hydroelektrárny dodávají globálně jen sedm procent potřebné energie, „přičemž rychlost instalace energetických kapacit na fosilní paliva představuje sedminásobně vyšší růst než růst těch nízkouhlíkových.“

Tento fyzik vyznamenaný Hughesovou medailí varoval: „Volání po dekarbonizaci globální ekonomiky o 80% do roku 2050 lze podle mého názoru považovat jedině za úlet, když realistická analýza ukazuje, že je to možné jedině, pokud si přejeme, aby podstatná část obyvatelstva vymřela hladem, bídou a při násilnostech, neboť dost takových zdrojů nízkouhlíkaté energie, aby se udržela normální společnost, být nemůže.“

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist